Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Сучасний розвиток науки аграрного права України

Реферат Сучасний розвиток науки аграрного права України

1. Передумови виникнення науки сільськогосподарського (аграрного) права


Комплексні галузі права є похідними від відповідної галузі законодавства. З розвитком законодавства, обумовленого потребами економічних, а також соціально-політичних та інших відносин, приймаються комплексні акти, що зачіпають цілі сфери соціального життя або їх елементи. У цих випадках формуються комплексні галузі законодавства, в яких об'єднуються з тієї чи іншої предметної, тематичної, цільовою ознакою різнорідний правовий матеріал. Причому якщо такого роду компоновка юридичної різнорідного матеріалу проведено шляхом простого корпоративного його приміщення в одному документі, а шляхом кодифікації і, відповідно, збагачення змісту права, введення в правову матерію нових специфічних системних нормативних узагальнень, то в результаті можуть скластися нові, відносно самостійні правові утворення .

Процес розвитку науки в напрямку «аграрне право» досить складний. Він почався ще в умовах колишнього СРСР в 60-70 рр.. і вже тоді характеризувався творчим науковим підходом до оцінки суспільних відносин у сфері сільського господарства, їх критичним аналізом і визначенням перспективи.

Активний розвиток і значне розширення сільського (аграрного) законодавства і формування на його базі комплексної, інтегрованої та спеціалізованої галузі аграрного права стимулювали й формування наприкінці 1960-х - початку 1970-х рр.. нової галузі юридичної науки - науки аграрного права.

Дослідження в області колгоспного і земельного права створили наукову базу для розробки теорії аграрного законодавства та однойменної правової галузі, її окремих правових інститутів. Є витоки аграрно-правової науки беруть свій початок ще в наукових працях фахівців у галузі колгоспного, земельного права, виходили в світ задовго до виникнення даної науки.

Вперше питання про необхідність становлення сільськогосподарського (аграрного) права як комплексної галузі права було поставлено М. Козирем. Його позиція знайшла підтримку серед таких вчених, як Бісторв, З. Бєляєва, Н. Ведін.

М.І. Козир у своїй статті «Радянське сільськогосподарське право: тенденції становлення та розвитку» виділив об'єктивні і суб'єктивні передумови формування сільськогосподарського (аграрного) права, дав поняття цієї галузі, її предмета, методу, системи.

Біля витоків формування сільськогосподарського (аграрного) права як комплексної галузі стояли і українські вчені. Серед них Н. Титова. Вчений вперше на монографічному рівні дослідила теоретичні проблеми становлення сільськогосподарського (аграрного) права через процес формування єдиних комплексних правових інститутів.

Титова пропонує розширити предмет аграрного права, включивши в нього також і соціальні аграрні відносини.

Згодом проблема набуває міжнародного значення; вивчається і науково аналізується досвід інших країн щодо регламентації аграрних відносин.

Наприкінці 70-х і на початку 80-х рр.. вченими-юристами колишнього СРСР було розроблено значну кількість робіт, присвячених теоретичним проблемам аграрного права, його предмета, методу, а також аграрному законодавству як основі формування відповідної галузі права та ін

УРСР, починаючи з 70-х років наука аграрног...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз адміністративного права як галузі правової науки
  • Реферат на тему: Виникнення і розвиток консульського права як галузі міжнародного права
  • Реферат на тему: Історичні передумови формування та розвитку екологічного права в якості сам ...
  • Реферат на тему: Дослідження господарсько-процесуального права як Самостійної Галузі права
  • Реферат на тему: Аналіз російського законодавства в галузі трудового права