Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Аналіз поведінки фірми в умовах досконалої конкуренції

Реферат Аналіз поведінки фірми в умовах досконалої конкуренції

ЗМІСТ


ВСТУП

1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІРМИ В УМОВАХ РИНКУ

1.1 Фірма як поняття, її відмінні риси

1.2 Поведінка фірми в умовах різних ринкових структур

2. УМОВИ ВИНИКНЕННЯ досконалої конкуренції

3. ФІРМА НА РИНКУ ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

3.1 Поведінка фірми за досконалої конкуренції в короткостроковому і довгостроковому періоді

3.2 Ефективність досконалої конкуренції

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП

досконала конкуренція прибуток рівновагу

Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм, що складається з величезної кількості різноманітних виробничих, комерційних, фінансових та інформаційних структур, які взаємодіють на тлі розгалуженої системи правових норм бізнесу, і що об'єднуються єдиним поняттям - ринок.

За визначенням ринок - це організована структура, де «зустрічаються» виробники і споживачі, продавці і покупці, де в результаті взаємодії попиту споживачів і пропозиції виробників встановлюються і ціни товарів, і обсяги продажів. При розгляді структурної організації ринку визначальне значення має кількість виробників і кількість споживачів, що беруть участь у процесі обміну загального еквівалента вартості на якийсь товар.

Ключовим поняттям, що виражає сутність ринкових відносин, є поняття конкуренції.

Конкуренція - суперництво між учасниками ринкового господарства за кращі умови виробництва, купівлі та продажу товарів. Таке неминуче зіткнення породжується об'єктивними умовами: повної господарської відособленістю кожного суб'єкта ринку, його повною залежністю від господарської кон'юнктури і протиборством з іншими претендентами за найбільший дохід. Конкуренція є необхідним елементом ринкового механізму. Умови, в яких протікає ринкова конкуренція, як і ряд інших процесів, зазвичай називають ринковою структурою. Вона характеризується низкою рис: числом і розміром фірм, типом пропонованого продукту, ступенем контролю над цінами, умовами входу в галузь і виходу з неї, доступністю інформації. [6]

Поняття «ринкова структура» ширше категорії «ринок». Воно фактично охоплює багато моментів ринкової організації усього національного господарства, і його не можна зводити до ринку в його звичайної трактуванні.

Незважаючи на різноманіття ринкових структур, звичайно виділяють наступні чотири їх типи (моделі ринку):

досконала конкуренція;

монополістична конкуренція;

олігополія;

монополія. [8]

Кожна з названих структур відрізняється ступенем конкурентності ринку, тобто здатністю фірм впливати на ринок, і, перш за все на ціни. Чим менше цей вплив, тим більш конкурентним вважається ринок.

Найбільш ефективною вважається ситуація досконалої конкуренції. Досконала конкуренція означає такий стан економічної системи, коли вплив кожного учасника економічного процесу на загальну ситуацію настільки мало, що їм можна знехтувати. Вважається, що на ринку або в галузі існує доско...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Характерні риси ринку досконалої конкуренції
  • Реферат на тему: . Особливості функціонування ринку досконалої конкуренції
  • Реферат на тему: Дослідження фірми в умовах досконалої конкуренції
  • Реферат на тему: Конкуренція в туризмі. Стратегія поведінки фірми в умовах конкуренції
  • Реферат на тему: Галузеве пропозицію фірм в умовах досконалої конкуренції