Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Дослідження фірми в умовах досконалої конкуренції

Реферат Дослідження фірми в умовах досконалої конкуренції

Введення

У умовах ринкових відносин виникнення конкуренції має як соціально - психологічні, так і економічні причини. Крім того, конкуренція в значною мірою пов'язана з обмеженістю ресурсів, що породжує суперництво за право їх використання для швидкого досягнення найвищого рівня власного добробуту.

Конкуренція грає в економічному житті суспільства позитивну роль, спонукаючи громадян, фірми та країни шукати найбільш раціональні способи отримання та використання обмежених ресурсів усіх видів.

У сучасному національному господарстві бере участь безліч господарюючих суб'єктів. Серед них - ті, які прийнято називати фірмою - домашні господарства, держава в цілому і його господарюючі структури, банки, страхові та кредитні суспільства, індивідуальні підприємства і товариства, акціонерні товариства. Головною дійовою особою на фірмі виступає підприємець. p> Метою підприємницької діяльності є отримання прибутку, тобто перевищення грошової виручки, отриманої від реалізації товару, над витратами (витратами) на його виробництво і реалізацію. Змістом підприємницької діяльності є пошук таких комбінацій, наявних у розпорядженні підприємця ресурсів (Грошей, матеріальних благ, праці тощо), які забезпечують йому досягнення зазначеної мети.

Метою роботи є дослідити фірму в умовах досконалої конкуренції. Відповідно до поставленою метою в роботі необхідно вирішити ряд завдань:

- розглянути характеристику ринкових структур;

- визначити досконалу конкуренцію;

- показати прибуток і витрати фірми;

- вивчити закон спадної віддачі;

- простежити загальний, середній і граничний прибуток фірми.

Об'єктом дослідження є досконала конкуренція.

Предметом дослідження є фірма в умовах цієї досконалої конкуренції.

У роботі використовуються навчальні матеріали (книги та методичні посібники), періодична література (Економіст, Фінанси).

В В 
1. Досконала конкуренція В  1.1 Характеристика ринкових структур

Умови, в яких протікає ринкова конкуренція, як і ряд інших процесів, зазвичай називають ринковою структурою. Вона характеризується низкою рис: число і розмір фірм, тип пропонованого продукту, ступінь контролю над цінами, умови входу в галузь і виходу з неї, доступність інформації. [4, С. 45]

Зазвичай виділяють наступні чотири їх типу або моделі ринку: досконала конкуренція, монополістична конкуренція, олігополія, монополія. Кожна з названих структур відрізняється ступенем конкурентності ринку, тобто здатністю фірм впливати на ринок, і насамперед на ціни. Чим менше цей вплив, тим більш конкурентним вважається ринок.


Таблиця 1. Ринкові структури

Моделі ринку

Кількість і розміри фірм

Характер продукції

Умови входу і виходу...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Конкуренція в туризмі. Стратегія поведінки фірми в умовах конкуренції
  • Реферат на тему: Галузеве пропозицію фірм в умовах досконалої конкуренції
  • Реферат на тему: Аналіз поведінки фірми в умовах досконалої конкуренції
  • Реферат на тему: «Невидима рука ринку» І ДОСКОНАЛА КОНКУРЕНЦІЯ »
  • Реферат на тему: Моделі ринків праці в умовах досконалої і недосконалої конкуренції та пробл ...