Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия » Соціальна психологія споживання

Реферат Соціальна психологія споживання

Міністерство освіти РФ

Калузький державний педагогічний університет ім. К.Е. Ціолковського

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ В В В В В В В В В В 

Посипанова О.С.

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

СПОЖИВАННЯ

В В В 

Рекомендовано радою факультету психології

Калузького державного педагогічного університету ім. К.Е. Ціолковського

в якості навчального посібника для студентів, що навчаються за спеціалізацією

02.04.06 - економічна психологія

В В В В В В В 

Калуга 2004


ББК 88

П61

В 

Друкується за рішенням кафедри загальної та юридичної психології Калузького державного педагогічного університету ім. К.Е. Ціолковського. Протокол № 9 від 31.05.04.

В В 

Наукові консультанти:

Енгаличев В.Ф., кандидат психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та юридичної психології, голова Калузького відділення Російського психологічного товариства.

Посипання О.Г., кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної та юридичної психології.

В В 

Рецензенти:

Спасенніков В.В., доктор психологічних наук, професор соціально-економічного інституту Брянського державного університету.

Краснощеченко І.П., кандидат психологічних наук, доцент, декан факультету психології, завідувач кафедри соціальної та організаційної психології Калузького державного педагогічного університету ім. К.Е. Ціолковського. <В В 

Посипанова О.С.

П61 Соціальна психологія споживання: Навчальний посібник. - Калуга: Вид-во КДПУ, 2004. - 260 с. <В В В 

У навчальному посібнику представлені основні положення психології споживання, молодого напрямки соціальної психології. Розглянуто ставлення людини до товарів і послуг у процесі їх вибору, купівлі та використання. З позицій психології проаналізовано споживчий цикл, атрибути товару, фактори споживання, споживчі переваги. Широко використано досвід вітчизняних і зарубіжних фахівців, а також результати емпіричних досліджень, виконаних автором. p> Призначається для психологів, маркетологів, економістів, менеджерів.

В В В 

В© Посипанова О.С., 2004

В© КДПУ ім. К.Е. Ціолковського, 2004

В© Дизайн обкладинки - Р. Тарамакін, 2004

В 

ЗМІСТ

В  В 

Розділ 1. Концептуальні основи соціальної психології <В 

Тема 1. Соціальна п сіхологія споживання як наука і практика ..

Тема 2. Історія становлення психології споживання в Росії і за кордоном ......................................................................... p> Тема 3. Основні поняття, принципи і положення психології споживання в Америці та Західній Європі ................................

Тест для самоперевірки .......................................................... <В 

Розділ 2. Товар, послуга і їх атрибути як соціально-психологічні конструкти ...............................................

В 

Тема 4. Товар і послуга як об'єкти споживання ........................

Тема 5. Атрибути товару і каузальна атрибуція ........................

Тест для самоперевірки .......................................................... <В 

Розділ 3. Споживання як об'єкт соціальної психології. Соціально-психологічний аналіз економічнихВ 

Тема 6. Суб'єкт-об'єктні відносини до товару і послузі як центральна категорія соціальної психології споживання ...............

Тема 7. Споживчий вибір ..............................................

Тема 8. Соціальні групи споживачів, психографічні моделі споживання .................................................................

Тема 9. Ефекти споживання та їх соціально-психологічний зміст .........................................................................

Тема 10. Соціально-психологічні складові споживання ...

Тема 11. Економічна та споживча соціалізація .............

Тест для самоперевірки .......................................................... <В 

Розділ 4. Споживчий цикл ...........................................

В 

Тема 12. Моделі предпокупочних процесів ............................. p> Тема 13. Слідства споживання .............................................

Тест для самоперевірки .......................................................... <В 

Розділ 5. Фактори споживання ...................


сторінка 1 з 26 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Управління та економіка Волзького державного інженерно-педагогічного універ ...
  • Реферат на тему: Предмет, структура і місце психології в системі наук
  • Реферат на тему: Вивчення порушення терморегуляції у студентів міжнародного факультету Бєлго ...
  • Реферат на тему: Вивчення порушення терморегуляції у студентів міжнародного факультету Бєлго ...
  • Реферат на тему: Предмет і загальна характеристика психології, її місце в системі наук