Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Діяльність з довірчого управління на ринку цінних паперів

Реферат Діяльність з довірчого управління на ринку цінних паперів

Федеральне державне автономне

освітня установа

вищої професійної освіти

«Сибірський федеральний університет»

Інститут економіки, управління та природокористування

Кафедра Фінанси
Контрольна робота

з дисципліни «Ринок цінних паперів»

тема: «Діяльність з довірчого управління на ринку цінних паперів»
Красноярськ +2015


Зміст


Введення

. Операції з довірчого управління

. Переваги та недоліки довірчого управління

. Пропозиція з довірчого управління керуючої компанії" Сбербанк Управління активами»

Висновок

Список використаної літератури та інтернет джерел
Введення


У сучасному світі, перед власниками капіталу постає проблема у збереженні капіталу в довгостроковій перспективі. Існує вибір, що полягає у вкладенні коштів у банківський депозит під невеликий відсоток, який гарантовано збереже капітал, або в інвестуванні в різного роду цінні папери, які можуть, але з певним ризиком, принести дохід більший, ніж дохід за банківським депозитом. У власника капіталу, найчастіше, не вистачає часу, або певних навичок для інвестування в цінні папери, і наступного контролю. У цьому випадку допомогти можуть професійні учасники ринку цінних паперів-керуючі компанії. Подібні компанії дозволяють, зважаючи своїх професійних навичок, знизити ризики збитків від інвестування, а так само звільняють час для власника грошових коштів. Так як керуючі компанії є хорошою альтернативою вкладами в банківські депозити, що дозволяє отримувати більший прибуток, то вивчення їх діяльності- актуальне завдання.

Об'єкт ізученія- ринки цінних паперів.

предмет-діяльність з довірчого управління на ринках цінних паперів.

Мета даного дослідження полягає у вивченні особливості діяльності по довірчому управлінню на ринках цінних паперів, а так само розгляді прикладу пропозиції з довірчого управління однієї з керуючих компаній в даний час.

Завдання:

Описати діяльність з довірчого управління на ринках цінних паперів.

Привести доводи за і проти такого способу збереження грошових коштів.

Розглянути одна з пропозицій по довірчого управління, що діють в даний час.

Метод дослідження полягає в аналізі літературних та інтернет джерел, порівнянні наведених визначень та підготовці виводу. А так само буде наведено приклад пропозиції з довірчого управління, що діє в даний час керуючої компанії.
1. Операції з довірчого управління


Суть довірчого управління полягає в тому, що якась юридична або фізична особа, володіючи певним майном, передає його довірчому керуючому на заздалегідь обумовлений термін і зобов'язує його розпоряджатися ним в цілях отримання доходу на користь вигодонабувача. Власник майна носить назву засновника управління; вигодонабувач - особа, в інтересах якої довірчий керуючий здійснює управління майном; довірчим керуючим виступає банк.

Згідно із Законом «Про ринок цінних паперів» (ст. 5) під діяльністю з управління цінними паперами визнається здійснення юридичною особою або індивідуальним підприємцем від свого імені за винагороду протягом певного терміну довірчого управління переданими йому у володіння та належать іншій особі в інтересах цієї особи або вказаних цією особою третіх осіб:

цінними паперами;

грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери;

грошовими коштами і цінними паперами, одержуваними у процесі управління цінними паперами.

Засновник управління (клієнт) визначає порядок управління активами з фінансовим посередником у відповідності з умовами надання послуги та підписує договір довірчого управління майном. Договір довірчого управління майном може передбачати керування майном в інтересах засновника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача) без об'єднання майна даного засновника в єдиний майновий комплекс з майном інших осіб (індивідуальний договір довірчого управління) або з об'єднанням майна даного засновника в єдиний майновий комплекс - Загальний фонд банківського управління (ОБФУ) - поряд з майном інших осіб. У ОБФУ передається майно рі...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Правове регулювання реклами. Договір довірчого управління майном
  • Реферат на тему: Договір довірчого управління майном. Специфічний об'єкт - інтелектуаль ...
  • Реферат на тему: Цінні папери. Ринок цінних паперів. Особливості функціонування ринку цінн ...
  • Реферат на тему: Методи управління ризиками на ринку цінних паперів
  • Реферат на тему: Аналіз управління короткостроковими активами і вивчення основних критеріїв ...