Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Лекции » Вивчення функціонування форм кон'юнктива в текстах сучасної німецької мови

Реферат Вивчення функціонування форм кон'юнктива в текстах сучасної німецької мови

Введення

кон'юнктив німецький застарілий драма

Серед інших морфологічних категорій, схильних в умовах спонтанного розмови особливо помітним модифікаціям, кон'юнктив займає, безперечно, одне з перших місць. У порівнянні з нормованим літературною мовою, питома вага кон'юнктива в розмовній мові значно менше і до того ж його вживання виявляє тут ряд специфічних моментів. Це неодноразово у німецької граматичної літературі, в якій кон'юнктиву приділялося багато уваги.

Незважаючи на наявні дослідження, присвячені вивченню кон'юнктива, слід визнати, що ряд питань ще залишилося невирішеним. На даний момент немає досліджень, в яких було б дано аналіз вживання застарілих форм кон'юнктива в сучасній німецькій мові. Саме тому ми обрали в якості предмета дослідження функціонування форм Презенс кон'юнктива в самостійному реченні і в деяких видах придаткових пропозицій. Тема нашого дослідження вживання старих і нових форм кон'юнктива в сучасній німецькій мові. Існують декілька форм кон'юнктива, які застаріли і виходять з ужитку. Так, наприклад - презенс кон'юнктива і Претер кон'юнктива. На наш погляд, ця тема істотна як для теорії граматики, так і для практичного оволодіння мовою.

Метою нашої наукової роботи є вивчення функціонування форм кон'юнктива 1 в текстах сучасної німецької мови.

У зв'язку з поставленою метою в роботі вирішуються такі конкретні завдання:

) подивитися освіту форм кон'юнктива;

) знайти приклади із застарілою формою кон'юнктива;

) проаналізувати вживання застарілих форм кон'юнктива в сучасній німецькій мові, порівнявши його з використанням кон'юнктива в класичній німецькій драмі;

) вивчити теоретичну літературу з даного питання.

Об'єктом нашої наукової роботи є презенс кон'юнктива в сучасній німецькій мові. Дана застаріла форма (презенс кон'юнктива) зацікавила нас тим, що вона маловивчених і маловживаних в сучасній німецькій мові, тому звертає на себе мало уваги і мені б хотілося вивчити її більш докладно. Практична важливість даної роботи це вживання форм кон'юнктива в мові. Нами були вивчені теоретичні роботи О.І. Москальської, М.Г. Арсеньевой, Хельбіг і Буша, В. Шмідта, Н.Г. Нарустанг і Є.І. Шендельс пов'язані з даною темою.

Практичним матеріалом для дослідження послужила класична німецька література (драми Ф. Шиллера Kabale und Liebe і R? ube ) і сучасна німецька література (драми Гунтера Грасса Beritten hin und zur ? ck und Noch zehn Minuten bis Buffalo ) і твори наукового стилю мовлення. (Horst Kn? Rrer. Geometrie. Ein Lehrbuch f? R Mathematik-und Physikstudierende 1996)

При проведенні дослідження використовувалися структурно - семантичний, порівняльний та описовий методи.

Новизною нашої наукової роботи є вивчення нових текстів та узагальнення теоретичного матеріалу. У нашій науково-дослідній роботі ми пропрацювали літературні тексти, узагальнили погляди авторів і виклали їх у систематизованому вигляді, а також зібрали приклади із застарілою формою кон'юнктива Презенс і зробили певні висновки.Глава I. Характеристика кон'юнктива як специфічно німецького граматичного явища


. 1 Кон'юнктів, як спосіб в системі дієслів сучасної німецької мови


Основними граматичними категоріями сучасного німецького дієслова - це число, особа, час, заставу, а також спосіб.

Власне, категорія способу в німецькій мові являє собою виведення свого роду певного граматичного відповідності стосовно до категорії модальності по семантичному типом (реальність, припущення, гіпотеза, бажання, нереальність, спонукання та ін.). При цьому дана граматична категорія утворює в німецькій мові цілісну систему, що включає в себе три форми способу: дійсне (Indikativ), наказовий (Imperativ), а також сослагательное (Konjunktiv).

Індикатив вживається, коли мовець розглядає дію (стан, процес) як реальний факт, який мав місце в минулому, відбувається зараз або повинен відбутися в майбутньому.

У индикатив дієслово може стояти в будь-який з 6 часових форм і в будь-якому заставі, наприклад:

Im Sommer baden wir jeden Tag im See.

(Влітку ми кожен день купаємося в озері.)

W? hrend der Ferien werden die Kinder viel reisen.

(Під час канікул діти будуть багато подорожувати.)

Das Buch wird mit gro? em Interesse gelesen.

(Книга читається з великим інтересом.)

Alle Pr? fungen sind von mir mit Erfolg bestanden worden.

...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вживання часових форм німецького дієслова в письмовій мові
  • Реферат на тему: Функціонування модальних дієслів у сучасній німецькій мові
  • Реферат на тему: Термінологія упаковки в сучасній німецькій мові
  • Реферат на тему: Способи заперечення в сучасній німецькій мові
  • Реферат на тему: Англо-американські запозичення в сучасній німецькій мові