Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Склад інших доходів і витрат та їх вплив на формування прибутку на прикладі ГУП санаторію &Танип&

Реферат Склад інших доходів і витрат та їх вплив на формування прибутку на прикладі ГУП санаторію &Танип&

ЗМІСТ


ВСТУП

. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ Інші доходи і

ВИТРАТ

. 1 Нормативне регулювання обліку інших доходів і витрат

. 2 Поняття доходів і витрат, їх класифікація. Поняття інших доходів і витрат організації

. 3 Склад інших доходів і витрат

. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА І ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГУП САНАТОРІЮ «ТАНИП»

. 1 Організаційно-правова характеристика ГУП санаторію «Танип»

. 2 Коротка економічна характеристика ГУП санаторію «Танип»

. АНАЛІЗ СТАНУ ОБЛІКУ Інші доходи і витрати

. 1 Загальний стан обліково-аналітичної роботи в ГУП санаторії «Танип»

. 2 Синтетичний і аналітичний облік інших доходів і витрат

. 3 Відображення інших доходів і витрат в бухгалтерській звітності

. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ОБЛІКУ Інші доходи і витрати

. 1 Міжнародні аспекти з обліку інших доходів і витрат на підприємстві

. 2 Автоматизація бухгалтерського обліку. Удосконалення обліку інших доходів і витрат ГУП санаторію «Танип»

ВИСНОВОК

СПИСОК
ВСТУП


У сучасній, швидко мінливій обстановці переходу до ринку, управлінню підприємства постійно необхідно проводити аналіз діяльності організації для прийняття управлінських рішень. Для аналізу і прийняття рішень необхідна оперативна і достовірна інформація про доходи та витрати організації. Кожна організація одночасно з доходами і витратами по звичайних видах діяльності здійснює операції, які відносяться до інших доходів і витрат. Тому бухгалтеру у своїй роботі досить часто доводиться відбивати даний вид доходів і витрат. Від того, як правильно і своєчасної будуть, відображені в бухгалтерському обліку інші доходи, і витрати залежить правильність формування фінансового результату діяльності підприємства. Отже, актуальність теми обліку інших доходів і витрат полягає в тому, що інші доходи і витрати впливають на достовірне формування фінансових результатів діяльності підприємства.

Крім того, актуальність обраної теми пов'язана з тим, що, як правило, в даний час на підприємствах не приділяється достатньої уваги аналізу та внутрішнього контролю інших доходів і витрат. На багатьох підприємствах інші доходи і витрати мають складну структуру і значну питому вагу, що підкреслює важливість їх дослідження.

Метою дипломної роботи є закріплення отриманих теоретичних знань і набуття практичних навичок з обліку інших доходів і витрат. Об'єктом дослідження є облік інших доходів і витрат організації - Державне унітарне підприємство (ГУП) санаторій «Танип».

Для досягнення поставленої мети необхідне рішення наступних завдань:

вивчити теоретичні основи обліку інших доходів і витрат;

розглянути організаційно-правові та економічні характеристики ГУП санаторію «Танип»;

проаналізувати стану обліку інших доходів і витрат ГУП санаторію «Танип»;

виявити можливі шляхи покращення обліку інших доходів і витрат.

Досягнення кінцевих результатів роботи зумовило використання таких наукових методів і методик дослідження, як: економіко-статистичний, монографічний, розрахунково-конструктивний; метод коефіцієнтів lt; # justify gt; 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ Інші доходи і витрати


. 1 Нормативне регулювання обліку інших доходів і витрат


Основним документом, що встановлює єдині правові і методологічні основи організації та ведення бухгалтерського обліку доходів і витрат організацій в Російській Федерації, є Федеральний закон від 06.12.2011г., № 402-ФЗ «Про бухгалтерський облік». Згідно ст. 3 цього Закону до складу законодавчих документів Російської Федерації про бухгалтерський облік також включаються інші федеральні закони, укази Президента Російської Федерації та постанови Уряду Російської Федерації. Основними цілями законодавства Російської Федерації про бухгалтерський облік є: забезпечення однакового ведення обліку майна, зобов'язань і господарських операцій, здійснюваних організаціями; складання та подання порівняльної і вірогідної інформації про майнове становище організацій та їх доходи та витрати, необхідної користувачам бухгалтерської звітності. [1]

До складу федеральних законів, регулюючих бухгалтерський облік доходів і витрат, в першу чергу включаються Цивільний і Податковий кодекси Російської Федерації.

Цивільний кодекс Російської Феде...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Сучасний стан обліку інших доходів і витрат і необхідність його вдосконален ...
  • Реферат на тему: Облік інших доходів і витрат комерційної організації
  • Реферат на тему: Облік інших доходів і витрат на підприємстві
  • Реферат на тему: Облік інших витрат і доходів
  • Реферат на тему: Аналіз обліку доходів і витрат організації