Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Лекции » Витрати господарської діяльності підприємства

Реферат Витрати господарської діяльності підприємства

Міністерство освіти та науки України

Хмельницький національний університет

Кафедра економіки підприємства и предпринимательства
Наукова робота

На тему: «Витрати господарської діяльності підприємства»Виконала Герасимюк Л.Ю.

Перевіріла Лук янова В. В.
Хмельницький 2 014Зміст


Вступ

. Поняття та Класифікація витрат

. 1 Визнання та оцінка витрат

. Адміністративні витрати и витрати на збут

2.1 Мета й Завдання витрат господарської ДІЯЛЬНОСТІ

. 2 Витрати на виробництво та собівартості продукції

2.2.1 Витрати діяльності підприємства

. 3 Калькуляція витрат та ее види

2.4 Критичний ОБСЯГИ виробництва та методи его розрахунку

Висновок

Список літературиВступ


Господарське діяльність треба організуваті так, щоб окупіті всі витрати та ще й отріматі Певний прибуток, Який є одним з найважлівішіх показніків ефектівності роботи підприємства. Підприємства зацікавленні в отриманні стабільніх прібутків, загальна величина якіх давала б змогу Забезпечувати технічний розвиток підприємства, розвіваті виробництво та віплачуваті Дивіденди. Найпростішім способом Досягнення цієї мети Було б Підвищення цен на продукцію.

ВРАХОВУЮЧИ теперішній стан економіки України, розвитку конкуренції та відсутності вільніх коштів у підприємств и населення, Підвищення цен є Неможливо для Подолання економічних проблем підприємства. Контакт з продукцію вітчізняніх товаровіробніків досяглі СВІТОВОГО уровня, но якість цієї продукції значний поступається перед досягнені стран з Ринковий економікою. Як результат, Переважно частина продукції вітчізняніх промислових підприємств неконкурентна, а витрати на ее виробництво очень Високі. Нажаль, на сьогоднішній день значний частина підприємств в Україні НЕ віробляють конкурентоздатності продукцію з Прийнятних витратами, що не має управління, Пожалуйста б відповідало Вимогами Сайти Вся и Було б Привабливий для інвесторів. Усе наше сучасне інвестування, як и Ранее, побудовали на ЕКСПЛУАТАЦІЇ и поїданні природніх ресурсов, что веде до Фінансової и технологічної залежності, нестійкіх бюджетних доходів и других негативних наслідків. Доходи від експорту только сировина-енергетичних ресурсов Ледь покріває потребу Держава і потребу самих підприємств.

Мета АНАЛІЗУ витрат підприємства Полягає в візначенні резервів можливіть Зменшення витрат операційної ДІЯЛЬНОСТІ внаслідок більш ефективного использование виробничого потенціалу підприємства.

Завдання АНАЛІЗУ следующие:

загальна характеристика основних показніків собівартості та методика їх АНАЛІЗУ;

аналіз витрат операційної ДІЯЛЬНОСТІ за економічнімі елементами

аналіз собівартості за калькуляційнімі Статтей;

аналіз матеріальніх витрат в собівартості продукції;

аналіз прямих витрат на оплату праці;

аналіз загальновиробничих витрат;

аналіз витрат, что НЕ включаються в собівартість продукції.

Актуальність теми Полягає в тому, что витрати виробництва є Важлива НЕ только Економічною, но ї обліково-аналітічною Категорією, яка істотно впліває на ОБСЯГИ та дінаміку прибутку. Тому Здійснення дієвого контролю витрат виробництва з метою постійного зниженя їх величини становится однією Із Важлива завдань системи управління виробництвом на підприємстві.

Предметом дослідження є методологія та діюча практика обліку витрат виробництва, регістрі бухгалтерського обліку, звітність підприємства.. Поняття та Класифікація витрат


Поняття «витрати» найбільш чітко Було сформульовано у XVII ст. у творах Уільяма Петті (1632-1687 рр.). У «Трактаті про податки и збори» У. Петті розвіває теорію складу витрат виробництва та формулює основи Трудової Теорії вартості. ВІН стверджує, что Рівність товарів означає НЕ что інше, як Рівність тої, что вітрачається на їх виробництво праці. Ця ідея найбільш чітко віражах в Петті в наступній фразі: «... якщо хто-небудь может добути з перуанського ґрунту й доставіті в Лондон одну унцію срібла в тій самий годину, протягом ...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Роль витрат виробництва та формування собівартості продукції в господарюван ...
  • Реферат на тему: Аналіз витрат підприємства на виробництво продукції
  • Реферат на тему: Організація обліку витрат і аналіз виробництва та реалізації продукції підп ...
  • Реферат на тему: Аналіз матеріальних витрат у складі собівартості продукції підприємства
  • Реферат на тему: Аналіз витрат на виробництво продукції рослинництва сільськогосподарського ...