Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Довідник радіоаматора

Реферат Довідник радіоаматора

Міністерство освіти і науки РФ

ГОУ ВПО Череповецький державний університет

Інститут інновацій та безперервної освіти

Кафедра Програмне забезпечення ЕОМ

Дисципліна Проектування інформаційних систем

В В В 

Курсова РОБОТА

В 

Проектування інформаційної системи

В«Довідник радіоаматора В»

В 

Розрахунково-пояснювальна записка до курсової роботи

Листів 38

В В В 

Виконав студент:

Холодов К. І.

Група: 6СПО32

Прийняв викладач:

Селянічев О. Л.

В 

Відмітка про залік: ______________

В В В 

Череповець

2007р

В  Анотація

Ця курсова робота призначена для придбання навичок проектування інформаційних систем. Навчитися принципам побудови функціональних та інформаційних моделей систем, проведення аналізу отриманих результатів, застосування інструментальних засобів підтримки проектування інформаційних систем.


Кількість аркушів .................................................................... 38

Кількість таблиць .................................................................... 14

Кількість додатків .............................................................. 2

Зміст

1. Опис предметної області ...................................................... 5

2.Вибор ЖЦ ІС .......................................................................... 6

2.1 Методологія RAD ................................................................. 10

3. Етапи ЖЦ .............................................................................. 11

3.1 Фаза аналізу і планування вимог ................................... 11

3.2 Фаза проектування .............................................................. 11

3.3 Фаза побудови ................................................................... 17

3.4 Фаза впровадження .................................................................... 18

4. Вибір CASE засоби ............................................................... 19

5. Опис програми ............................................................... 24

Додаток 1. Керівництво користувача ......................................... 27

Додаток 2. Лістинг програми ................................................ 33

Введення


В ході даної роботи необхідно спроектувати і реалізувати інформаційну систему "Довідник радіоаматора", а також додаток, що дозволить працювати з ній. p> База даних призначена для людей працюють у сфері електроніки. База повинна включати в себе дані про радіодеталях з різними критеріями, а так само про їх виробнику.

У сучасному світі складно знайти таку сферу діяльності, де б не використовувалися бази даних, які дозволяють ефективний і зручний збір, зберігання, обробку та подання інформації різного роду. БД В«Довідник радіоаматораВ» необхідна для зручної і швидкої роботи з базою радіодеталей, яка б володіла простий реалізацією і структурою. Цими властивостями якраз і володіє реляційна модель бази даних. p> У додатку 1 необхідний матеріал для користувача програми

У додатку 2 наводиться лістинг програми.

1.Описание предметної області


Дана ІВ проектується як посібник для тих людей, які захоплюються радіоелектронікою. Так як база даних включає в себе повний спектр властивостей по радіодеталі, радіоаматор завжди зможе дізнатися потрібну йому інформацію, наприклад таку як: виробник, матеріал виконання, підклас, потужність, тощо І на основі, усього вищевикладеного зробити будь - які висновки, про те яку марку радіодеталі йому варто набути.

В 

2. Вибір моделі життєвого циклу інформаційної системи


Модель життєвого циклу (далі ЖЦ) програмного забезпечення інформаційної системи (далі ПЗ ІС) при автоматизованому проектуванні відіграє досить важливу роль. Це обумовлено тим, що кожна з CASE-систем орієнтована на певну модель ЖЦ ПО ІВ.

Життєвим циклом ПЗ ІС являє собою безперервний процес, що починається з моменту прийняття рішення про створення ПЗ та закінчується при завершенні його експлуатації.

Під моделлю ЖЦ розуміється структура, що визначає послідовність виконання і взаємозв'язку процесів, дій і завдань, що виконуються протягом ЖЦ. Модель ЖЦ залежить від специфіки ІС і специфіки умов, в яких остання створюється і функціонує. p> Склад процесів ЖЦ регламентується міжнародним стандартом ISO/IEC 12207: 1995 В«Information Technologe - Software Life Cycle ProcessesВ» (В«Інформаційні технології - Процеси життєвого циклу програмного забезпечен...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Використання моделей життєвого циклу інформаційної системи. Каскадна модел ...
  • Реферат на тему: Файлові системи и Бази даних. Спожи ІНФОРМАЦІЙНИХ систем
  • Реферат на тему: Порівняльний аналіз трьох моделей життєвого циклу організації: модель Торбе ...
  • Реферат на тему: Аналіз інструментальних засобів проектування інтелектуальних інформаційних ...
  • Реферат на тему: Забезпечення інформаційної безпеки інформаційних систем різного класу і при ...