Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Роберт Даль про передумови виникнення і затвердження поліархій

Реферат Роберт Даль про передумови виникнення і затвердження поліархій

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

УО «Білоруський державний університет транспорту»

кафедра «Філософія, історія та політологія»
СУРС

з політології

«Роберт Даль про передумови виникнення і затвердження поліархій»


Гомель +2014


ЗМІСТ


ВСТУП

. Даль Роберт Алан - доктор політичних наук

. Поліархія як політична система

. 1 Поняття поліархії

. 2 Ознаки поліархії

. 3 Відмінність поліархії від демократії

. Особливості поліархії

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП


Даль Роберт Алан (17 грудня 1915 - 5 лютого 2014 г) - видатний представник американської політичної науки. У ряді одержали світову популярність книг, таких як «Введення в демократичну теорію» (1956), Сучасний політичний аналіз (1964), «Політичні опозиції в західних демократіях (1966), Дилеми плюралістичної демократії (1982), Даль розглядає проблеми трансформації політичних систем, передумови демократії, співвідношення понять свободи, рівності і демократії. Загальний інтерес викликала розроблена Далем в середині 50-х рр. концепція поліархії, интерпретируемая як дійсність, відмінна від демократичного ідеалу, але все ж надає громадянам можливість політичної участі, а групам і лідерам - можливість відкритого суперництва в боротьбі за владу. Поліархія - особливий тип режиму правління в сучасному суспільстві, який відрізняється від інших політичних режимів наявністю двох характерних рис: відносно високою терпимістю до опозиції і відносно широкими можливостями впливу на поведінку уряду, включаючи усунення посадових осіб мирними засобами. Теорія поліархії отримала розвиток в роботах Даля Поліархія. Участь і опозиція" (1971) і Демократія, свобода і рівність.

У даній роботі розкривається сутність поліархії, її основні ознаки та особливості, а також запропонована відомим американським політологом - Робертом Аланом Далем - теорія поліархії.1. Даль Роберт Алан - доктор політичних наук


Роберт Алан Даль (англ. Robert Dahl; 17 грудня 1915 - 5 лютого 2014 г) - доктор політичних наук, старший науковий співробітник в галузі соціології, професор Єльського університету (Yale University) у США, один з найвидатніших політологів сучасності.

Даль розглядає проблеми трансформації політичних систем, передумови демократії, співвідношення понять свободи, рівності і демократії.

Основною рисою демократії Р. Даль вважає постійну реакцію уряду на потреби своїх громадян. Ця реакція знаходиться в прямій залежності від трьох прав (можливостей) громадян:

) формулювати свої потреби;

) інформувати про свої інтереси інших громадян або уряд за допомогою індивідуальних чи колективних дій;

) мати переваги (потреби), які визначали б діяльність уряду і не піддавалися б дискримінації через свого змісту або джерела.

Даль два основних виміри політичних систем: ступінь опозиційності або конкурентності політичних еліт у системі та рівень політичної участі населення в виборі еліт. Публічна конкуренція політичних еліт і включеність населення в політичний процес роблять поняття поліархії близьким до поняття демократії. Але поліархія у Даля не тотожна демократії.

По-перше, якщо демократія є ідеальним типом політичних систем, то поліархія характеризує реальний тип, тобто являє собою відображення деякого рівня реалізації ідеального типу.

По-друге, поліархія є подібно демократії якісною ознакою політичних систем і разом з тим (в відмінністю демократії) їх виміром, тобто можна говорити про ступінь поліархічності системи: повна поліархія або гегемонія.

По-третє, оскільки поліархія не збігається з демократією (тобто ідеалом), то її характеристика як демократичного режиму обмежується лише найбільш загальними інституційними вимогами демократії (або гарантіями, за Далем).

По-четверте, поліархія як термін застосовується для характеристики всієї національної системи, а не окремих її рівнів. Поліархічна політична система має характеризуватися високим ступенем управлінської чуйності до політичними уподобаннями громадян, які є рівноправними. Для того щоб система характеризув...


сторінка 1 з 4 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Теорія поліархії Р. Даля
  • Реферат на тему: Історія російської політичної думки. Типологія політичних режимів, ідеолог ...
  • Реферат на тему: Роль і місце політичних партій в умовах функціонування авторитарних політич ...
  • Реферат на тему: Поняття держави. Політична свідомість і його компоненти. Аналіз політични ...
  • Реферат на тему: Трансформації політичних систем Російської Федерації та України: порівняльн ...