Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Доклады » Діагностика ймовірності банкрутства організацій

Реферат Діагностика ймовірності банкрутства організацій


Діагностика ймовірності банкрутства організацій


Введення


Банкрутство - це визнана арбітражним судом або оголошена боржником його нездатність у повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та щодо сплати інших обов'язкових платежів. Запобігання банкрутства, фінансове оздоровлення підприємства стають природним чинником їх виживання. p align="justify"> Але в силу різних причин на практиці може скластися ситуація, коли подальше функціонування підприємства представляється безглуздим, і ліквідація підприємства розглядається як найкращий спосіб виходу з ситуації, що склалася.

Мета роботи - дослідити методи та моделі діагностики банкрутства організацій.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

) розкрити основні поняття, ознаки та порядок встановлення банкрутства організацій;

) розглянути основні методи і моделі діагностики банкрутства організацій;

) розглянути ймовірність банкрутства організації на конкретному прикладі.

Об'єктом дослідження реферату є ТО «». Предметом дослідження виступають методи і моделі ймовірності банкрутства організацій. br/>

1. Теоретичні аспекти діагностики ймовірності банкрутства організацій


1.1 Основні поняття банкрутства, ознаки та порядок встановлення


Запитання банкрутства юридичних осіб регулюються Цивільним кодексом РФ і Федеральним законом від 26.10.2002 № 127-ФЗ В«Про неспроможність (банкрутство).

Під неспроможністю (банкрутством) розуміють визнану арбітражним судом нездатність боржника в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів. Згідно зі ст. 3 Закону про банкрутство юридична особа вважається нездатним задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів, якщо відповідні зобов'язання і (або) обов'язок не виконані ним протягом трьох місяців з дати, коли вони повинні були бути виконані.

Закон про банкрутство регулює порядок і умови здійснення заходів з попередження неспроможності (банкрутства), порядок і умови проведення процедур банкрутства та інші відносини, що виникають при нездатності боржника задовольнити в повному обсязі вимоги кредиторів.

Дія Закону про банкрутство поширюється на всі юридичні особи, за винятком:

казенних підприємств;

установ;

політичних партій;

релігійних організацій.

Пунктом 4 ст. 1 Закону про банкрутство визначено, що якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору. Зокрема, до регульованих Законом про банкрутство відносин з участю іноземних осіб в якості кредиторів застосовуються положення Закону, якщо інше не передбачено міжнародним договором Російської Федерації. p align="justify"> Рішення судів іноземних держав у справах про неспроможність (банкрутство) визнаються на території Російської Федерації відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації, за відсутності яких рішення судів іноземних держав у справах про неспроможність (банкрутство) визнаються на території Російської Федерації на засадах взаємності.

Для визначення наявності ознак банкрутства боржника враховуються:

заборгованість за передані товари (виконані роботи, надані послуги);

суми позики з урахуванням відсотків, що підлягають сплаті боржником;

заборгованість, що виникла внаслідок безпідставного збагачення або заподіяння шкоди майну кредиторів (за винятком зобов'язань перед громадянами, перед якими боржник несе відповідальність за заподіяння шкоди життю або здоров'ю);

зобов'язання з виплати вихідної допомоги, винагороди за авторськими договорами та оплати праці осіб, які працюють за трудовим договором;


1.2 Огляд основних методів і моделей діагностики банкрутства організацій


Якщо компанія не здатна платити за своїми борговими зобов'язаннями і фінансувати поточну основну діяльність через відсутність грошових коштів, їй загрожує процедура банкрутства. Однак у більшості випадків небезпечні тенденції можна передбачити і запобігти. p align="justify"> Нижче представлені деякі зарубіжні та російські методики, що дозволя...


сторінка 1 з 3 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Правові основи неспроможності (банкрутства), банкрутство і кримінальна відп ...
  • Реферат на тему: Попередження банкрутства організацій
  • Реферат на тему: Особливості банкрутства і фінансового оздоровлення містоутворюючих організа ...
  • Реферат на тему: Особливості проведення банкрутства сільськогосподарських організацій
  • Реферат на тему: Правове регулювання банкрутства кредитних організацій в Росії і США " ...