Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Доклады » Роль нафтового сектора в розвитку конкурентоспроможності економіки Казахстану

Реферат Роль нафтового сектора в розвитку конкурентоспроможності економіки Казахстану

Доповідь


Шановні Голова та члени державної атестаційної комісії, вашій увазі пропонується дипломна робота на тему: В«Роль нафтового сектора в розвитку конкурентоспроможності економіки КазахстануВ»


Головним завданням енергетичної стратегії Республіки Казахстан є визначення шляхів досягнення якісно нового стану паливно-енергетичного комплексу, зростання конкурентоспроможності його продукції і послуг на світовому ринку на основі використання потенціалу та встановлення пріоритетів розвитку комплексу, формування заходів та механізмів державної енергетичної політики з урахуванням прогнозованих результатів її реалізації. В умовах розвитку процесів глобалізації, зростання обсягу зовнішньоекономічних зв'язків, проблема конкурентного розвитку та конкурентоспроможності вітчизняної економіки, її господарюючих суб'єктів стала однією з центральних. p align="justify"> Республіка Казахстан є однією з великих нафтовидобувних країн світу, займаючи за обсягом розвіданих запасів нафти 13-е місце, по газу і конденсату - 15-е місце, за рівнем видобутку нафти - 28-е місце. Прогнозні видобувні ресурси нафти республіки оцінюються в 7,8 мільярдів тонн, без урахування каспійського шельфу, і природного газу в 7,1 трлн дол. куб. метрів. З цього випливає особлива роль нафтогазового сектора в економічному розвитку країни, що накладає особливу відповідальність при виборі стратегії і тактики розвитку галузі. p align="justify"> Нафтовий сектор є складовою частиною національної економіки, і йому, в тій чи іншій мірі, притаманні багато її недоліки і проблеми. Проблема підвищення конкурентоспроможності потребує вирішення низки науково-технічних, виробничих, економічних, соціальних та екологічних завдань. p align="justify"> Метою дипломної роботи є розробка стратегічних напрямків розвитку нафтового сектору Республіки Казахстан, пов'язаних з підвищенням його конкурентоспроможності в умовах інтеграції у світову економічну систему.

Видобуток нафти і газу залишаються одним з пріоритетних і прибуткових напрямків розвитку реального сектора економіки Казахстану.

До теперішнього часу близько 900 тисяч кв. км площі республіки покрито мережею регіональних, пошукових і детальних сейсмічних профілів, відпрацьованих різними організаціями Казахстану та Росії.

Загальні прогнозні видобувні ресурси вуглеводневої сировини в Республіці Казахстан складають 17 мільярдів тонн, з них 8 мільярдів тонн припадає на казахстанський сектор Каспійського моря (далі - КСКМ). За підтвердженими запасами нафти Казахстан входить до числа 15 провідних країн світу. Казахстан володіє значними запасами вуглеводневої сировини - 3,3% світових запасів (видобувні запаси нафти становлять 4,8 мільярда тонн і запаси газу, з урахуванням нових родовищ на Каспійському шельфі, досягли понад 3 трлн. Куб. М, а потенційні ресурси оцінюються в 6 - 8 трлн. куб.м).

Нафтогазоносні райони республіки, на яких розташовано 172 нафтових і 42 конденсатних родовища (у тому числі, більше 80 розробляються), займають площу близько 62% території Казахстану. Основні запаси нафти в Казахстані (більше 90%) сконцентровані в 15 найбільших родовищах - Тенгіз, Кашаган, Карачаганак, Узень, Жетибай, Жанажол, Каламкас, Кенкіяк, Каражанбас, Кумколь, Бузачі Північні, Алібекмола, Прорва Центральна та Східна, Кенбай, Королівське, половина - у двох гігантських нафтових родовищах Кашаган і Тенгіз.

Родовища знаходяться на території шести з чотирнадцяти областей Казахстану. Це Актюбінська, Атирауська, Західно-Казахстанська, Карагандинська, Кизилординська і Мангістауська області. При цьому

Відкриття у 2000 році на півночі Каспію Кашаганського родовища з прогнозними запасами 2020000000 тонн вже названо найбільш значною подією у світовій практиці за останні 30 Летонія

Згідно з малюнком 1 розглянемо видобувні запаси газу в Республіці Казахстан на 01.01.2011 р. - 3,7 трлн дол. куб. м.

Перспективи пошуків нафти і газу зв'язуються і з невивченими глубокопогруженнимі структурами в Прикаспійської западині, Пріаралье, а також з виявленими результатами регіональних сейсмічних робіт об'єктами в Північному, Центральному та Південному Казахстані.

Для Казахстану все більш перспективним енергоносієм стає природний газ, за ​​запасами якого Казахстан займає 14 місце у світі і 4 місце серед країн Союзу незалежних держав (далі - СНД) після Росії, Туркменістану та Узбекистану.

Розвиток нафтопереробної промисловості країни в цілому орієнтоване на стійке забезпечення потреб у всіх видах нафтопродуктів, створення додаткових потужностей з первинним і вторинним процесам для поглиблення переробки сировини як за рахунок реконструкції і розширення діючих, так і за рахунок введення нових . <...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розвиток паливно-енергетичного комплексу в умовах індустріально-інноваційно ...
  • Реферат на тему: Завдання і перспективи розвитку економіки Республіки Казахстан
  • Реферат на тему: Особливості розміщення і розвитку видобутку нафти і газу в Російській Федер ...
  • Реферат на тему: Місце і роль підвищення конкурентоспроможності продукції у розвитку експорт ...
  • Реферат на тему: Роль інновацій у розвитку туризму Республіки Казахстан