Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Ринок цінних паперів як сегмент фінансового ринку

Реферат Ринок цінних паперів як сегмент фінансового ринку

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РФ

АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ В«ТИСБИВ»

В 

Економічний ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

В В В В В В 

Курсова робота

В 

За дисципліні Ринок цінних паперів

В 

На тему: Ринок цінних паперів як сегмент фінансового ринку. <В 

Студентка Хабібулліна І.І. p> групи ДЗФ 23/1

Керівник Петрухіна Н.А.


КАЗАНЬ 2005

Зміст.

В В 

Введення. 3

1.Інвестіціонний капітал: характеристика та джерела. Цілі інвестування. 5

2. Опції і структура ринку цінних паперів. 7

2.1. Функції ринку цінних паперів. 7

2.2.Норматівная база ринку цінних паперів. 12

2.3.Участнікі ринку. 15

2.4.Способи організації торгівлі цінними паперами. 18

2.5.Інструменти ринку. 22

3. Проблеми і перспективи розвитку ринку цінних паперів Російської Федерації. 31

3.1.Етапи становлення та розвитку ринку цінних паперів РФ. 31

3.2 Проблеми ринку цінних паперів Російської Федерації. 41

Висновок. 43

Список використаної літератури .. 45


В В В В В В В  Введення.

Вставши на початку 90-х на шлях формування цивілізованої економіки ринкового типу, в результаті глибоких інституційних реформ, Росія домоглася до теперішнього часу певних результатів. Незважаючи на досить хаотичний розвиток ринку протягом цього часу, на цьому етапі вже сформувалася, хоча і неповноцінна, але реально функціонуюча класична система трирівневого фінансування економіки. Така система, як відомо, складається з бюджетного фінансування, системи банківського кредитування і прямих інвестицій через механізми ринку капіталів. При цьому системі прямого інвестування слід приділити найбільшу увагу, так як перші дві складові обмежені. Ресурси державного бюджету граничні виходячи з самої сутності його формування; бюджетне фінансування не повинно і не може служити основним джерелом коштів для розвитку економіки. Банківська система в цьому сенсі і більш мобільна, і має великим потенціалом, однак, незважаючи на величезні акумульовані банками кошти, навіть їх недостатньо для повноцінного фінансування всього ринкового механізму. І тільки механізми прямого і непрямого інвестування з їх воістину безкрайньому потенціалом можуть виступити в якості сили, що рухає розвиток різних структур, що діють на ринку, а отже, і всієї російської економіки. Але механізми такого інвестування можуть заробити в повній мірі тільки за умови добре організованої та захищеної від неринкових ризиків інфраструктури фондового ринку, що є тією самою системою, яка дозволяє перекачувати кошти зацікавлених інвесторів з одних галузей економіки в інші, тим самим, розвиваючи економіку країни.

Інфраструктура фондового ринку складна й різноманітна. Важливою її складовою є ринок цінних паперів. На даному етапі ринок цінних паперів в Росії у великій мірі вже сформований: є й емітенти цінних паперів, численні компанії та підприємства, а також держава та муніципальні освіти, є й інвестори, зацікавлені в найкращому для себе розміщенні засобів. Очевидним стає необхідність існування структур, які дозволяли б з обопільною вигодою для себе, безпекою та зручністю двом цим зацікавленим сторонам проводити операції з цінними паперами. Тут необхідно відзначити і структури, що ведуть облік прав власності на цінні паперу і спрощують процедури переходу прав власності при операціях з ними (Реєстроутримувачі, депозитарії та трансфер-агенти). Враховуючи специфіку ринку паперів необхідно і наявність організацій, що професійно працюють на ринку в Як посередників (брокерські інвестиційні компанії та банки). Важливою складовою ринку цінних паперів є також і функціонування структур, безпосередньо здійснюють організацію торгівлі цінними паперами (структури біржової торгівлі). p> Метою даної роботи є розкриття механізму функціонування ринку цінних паперів, проблем, що стоять перед сучасним ринком цінних паперів в Росії, і перспектив подальшого його розвитку.


1.Інвестіціонний капітал: характеристика та джерела. Цілі інвестування.

Капітал має три функціональні форми: грошову, продуктивну і товарну. Грошова форма відкриває процес кругообігу капіталу. Для того щоб розширити виробництво, тобто здійснити нові інвестиції, підприємець повинен вишукати додаткові грошові кошти, які і називаються інвестиційним капіталом. Витрачається інвестиційний капітал на купівлю робочої сили, знарядь праці та інших елементів виробництва. Інвестиційний капітал надходить з двох джерел: власних заощаджень підприємства (уряду) і чужих заощаджень. Власні заощадження - це нерозподілений прибуток і амортизаційні відрахування, а чужі - це тимчас...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Цінні папери. Ринок цінних паперів. Особливості функціонування ринку цінн ...
  • Реферат на тему: Способи залучення фінансових ресурсів на ринку цінних паперів та особливост ...
  • Реферат на тему: Учасники ринку цінних паперів. Професійна діяльність на ринку цінних папер ...
  • Реферат на тему: Особливості випуску та обігу цінних паперів банків. Державне регулювання р ...
  • Реферат на тему: Емітенти як учасники ринку цінних паперів, цілі присутності на ринку