Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Вивчення бази даних та системи управління базами даних

Реферат Вивчення бази даних та системи управління базами даних

Зміст


Введення

Глава 1. Поняття, види і об'єкти бази даних

. 1 Поняття БД

. 2 Види БД

. 3 Реляційні БД

Глава 2. Система управління базами даних

. 1 Поняття СУБД

. 2 Основні функції СУБД

. 3 СУБД великих ЕОМ

Глава 3. Проектування бази даних

. 1 Збір інформації про предметну область

. 2 Побудова інформаційно-логічної моделі даних

. 3 Розробка логічної структури

. 4 Конструювання структур таблиці

. 5 Створення схем даних

Висновок

Список літературиВведення


База даних - це реалізована за допомогою комп'ютера інформаційна структура (модель), яка відображає стан об'єктів та їх відносини.

Дана тема актуальна в нашому сучасному світі, оскільки для прийняття обгрунтованих і ефективних рішень у виробничій діяльності, в управлінні економікою і в політиці фахівцям необхідно вміти за допомогою комп'ютерів і засобів зв'язку одержувати, накопичувати, зберігати й обробляти дані, представляючи результат у вигляді наочних документів.

Треба відзначити, що база даних - це, власне, сховище інформації і не більше того. Однак, робота з базами даних трудомістка і втомлива. Для створення, ведення та здійснення можливості колективного користування базами даних використовуються програмні засоби, звані системами управління базами даних (СКБД).

Метою даної роботи є вивчення бази даних та системи управління базами даних.

У 3 розділі ми розглянемо проектування БД на прикладі предметної області «Оргтехніка».

база інформаційний логічний оргтехніка


Глава I. Поняття, види й об'єкти БД


. 1 Поняття бази даних


База даних (БД) - організована структура, призначена для зберігання інформації. Сучасні БД дозволяють розміщувати у своїх структурах не тільки дані, але й методи (тобто програмний код), за допомогою яких відбувається взаємодія зі споживачем або іншими програмно-апаратними комплексами.

У сучасних базах даних зберігаються не тільки дані, але й інформація.

Бази даних - найважливіша складова частина інформаційних систем. Інформаційні системи призначені для зберігання і обробки великих обсягів інформації. Спочатку такі системи існували в письмовому вигляді. Для цього використовувалися різні картотеки, папки, журнали, бібліотечні каталоги й т.д. Будь-яка інформаційна система повинна виконувати три основні функції: введення даних, запити за даними, складання звітів.

В даний час широкого поширення набули комп'ютерні бази даних. Наприклад, при роботі з електронною поштою використовується база даних Адресна книга .

Таблична форма подання баз даних.

Бази даних зручно представляти у вигляді таблиці. У кожному рядку таблиці розміщуються значення властивостей одного об'єкта, а кожен стовпець таблиці зберігає значення певної властивості всіх об'єктів. Наприклад, в базі даних Нотатки в кожному рядку таблиці міститься інформація про певну людину, а значення його властивостей raquo ;: № raquo ;, Прізвище raquo ;, Телефон raquo ;, E-mail зберігаються в різних стовпцях (табл. 1.1).Таблиця 1.1. База даних Нотатки в табличній формі

№ФамилияТелефонE-mail1Сидоров111-11-11sidorov@mail lt; mailto: sidorov@mailgt; 2Иванов222-22-22ivanov@mail lt; mailto: ivanov@mailgt; 3Петров333-33-33petrov@mail lt; mailto: petrov@mailgt;

Стовпці табличній бази даних називають полями. Кожне поле має ім'я і може зберігати дані певного типу (текст, число, дата/час і т. Д.). У базі даних Нотатки полями є № (число), Прізвище raquo ;, Телефон і E-mail (текст).

Рядки таблиці називаються записами (тобто це записи про об'єкт). Запис зберігає набір значень, що містяться в полях бази даних. Записи можуть нумеруватися з використанням лічильника (поле № ).

Так, в базі даних Нотатки містяться три записи, в кожній з яких зберігаються значення чотирьох властивостей.

Перевагою табличного представлення бази даних є можливість бачити одночасно кілька записів. Однак якщо база даних містить багато полів, а значення полів містять багато символів, то не дуже зручно здійснювати введення, перегляд і...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка бази даних засобами системи управління базами даних MS Access
  • Реферат на тему: Бази даних та системи управління базами даних
  • Реферат на тему: Бази даних та системи управління базами даних
  • Реферат на тему: Розробка бази даних для зберігання інформації даних характеристик товару
  • Реферат на тему: Проектування бази даних "База даних районного відділу податкової інспе ...