Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия » Психологія політичного консультування

Реферат Психологія політичного консультування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

Ставропольський ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ПСИХОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ


Навчальний посібник для студентів, що навчаються за спеціальністю 02.04.10 В«ПсихологіяВ» (очна форма навчання)


Об'єм занять: всього - 123 години

У тому числі аудиторних - 102 години

Вивчається в 7 - 10 семестрах.

Залік в 7-8 семестрі.

Іспит в10 семестрі.

Погоджено

Розроблено

Декан ФП, доктор психол. Наук

доцент кафедри соц. і політ.

проф. Ахвердова О.А.

психології Козловська Н.В.


Ставрополь 2010р.

Психологія політичного консультування: Навчальний посібник. Автор-упорядник Н.В. Козловська. - Ставрополь: Вид-во СГУ, 2010. - 228 с. br/>

Рецензенти:

доктор психологічних наук, професор, зав. кафедрою соціальної та політичної психології СГУ Т.В. Білих

доктор психологічних наук, професор Н.І. Медведєва


У навчальному посібнику представлені теоретичні основи політичного консалтингу як особливого виду управлінських відносин у політиці, коли суб'єкт управління, який прагне до досягнення політичної мети не може обійтися без професійного політичного консультування. У посібнику розглядаються питання становлення та розвитку політичного консультування в Росії, роль політичного психолога у створенні іміджу публічного політика, особливості діяльності політичного консультанта під час виборчій кампанії, застосування різних психологічних технологій у роботі з політиком і його командою та інші питання. p align="justify"> Посібник призначений для студентів, що спеціалізуються в області політичної психології, політичного менеджменту і електоральних технологій, а також для практикуючих консультантів.


ВСТУП


Політична ситуація в країні зажадала сьогодні вироблення нового політичного В«інструментаріюВ», наукових психологічних підходів до формування іміджу діяча у сфері політики, до проведення політичних кампаній. Зросла роль психолога в політичній сфері. Все це призвело до необхідності розвитку політичного консультування як наукової дисципліни і появи політичних психологів як професії. p align="justify"> Однією з головних завдань, яке дає можливість вирішити прикладна психологія в ході політичної процесу, є забезпечення кандидата в депутати інформацією про психологічні особливості аудиторії, на яку спрямована його політична активність.

У ході виборчої кампанії психолог може виконувати різні функції - залежно від розподілу ролей і кваліфікації інших учасників команди. Сформулюємо основні завдання, які може вирішити психолог в процесі виборчої кампанії. p align="justify">. Збір інформації для формування іміджу кандидата - включає в себе, крім організації психологічних досліджень електорату, інтерв'ювання кандидата з метою з'ясування його психологічних властивостей і можливостей. p align="justify">. Вироблення головних компонентів іміджу кандидата на підставі зібраної та проаналізованої інформації та вибір цільової аудиторії (потенційних прихильників). p align="justify">. Участь у складанні політичних рекламних текстів кандидата і його групи підтримки. p align="justify">. Підготовка кандидата і членів його групи підтримки до виступів, зустрічам, агітаційної кампанії та іншим заходам передвиборчого марафону. p align="justify">. Аналіз В«зворотного зв'язкуВ» з електоратом - з'являються чуток, оцінок, суджень щодо кандидата - для корекції його іміджу та політичної поведінки (Є.Л. Луценко). p align="justify"> У пропонованому увазі студентів навчальному посібнику розглядається еволюція поглядів на консультування, національна модель політичного консалтингу, роль політичного психолога-консультанта у створенні іміджу публічного політика, особливості діяльності політичного консультанта під час виборчої кампанії, політичний консалтинг в Росії і інші питання. Навчальний посібник увібрало в себе досвід російських учених, дослідників і практиків, що розглядають проблеми політичного консультування, специфіку його проведення під час виборчої кампанії. Мета даного навчального посібника - навчання студентів знанням теорії та практики політичного консультування, що служить основою розвитку їх професійних компетенцій у досліджуваній області. p align="justify"> Оскільки політичне консультування як навчальна дисципліна має свою систему, під якою розуміється логічно обгрунтоване розташування в певній послідовності теоретичних положень, знань, що становлять ...


сторінка 1 з 119 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Імідж політичного лідера. Роль засобів масової інформації у побудові імідж ...
  • Реферат на тему: Роль лідерства в розвитку політичного іміджу
  • Реферат на тему: Особливості формування та сприйняття іміджу жінки як політичного лідера
  • Реферат на тему: Формування іміджу політичного лідера в сучасній Росії
  • Реферат на тему: Етнічні фактори в процесі формування політичного іміджу