Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Особливості формування та сприйняття іміджу жінки як політичного лідера

Реферат Особливості формування та сприйняття іміджу жінки як політичного лідера

Введення


У сучасному світі імідж політичного лідера відіграє важливу роль у долі держави. Лідер держави, будучи його першою особою, відповідальний за правильне сприйняття свого зовнішнього вигляду, своїх слів і вчинків у якості представника країни на міжнародній арені, і в якості головного представника влади для її населення. Від його поведінки, відповідного заданої політичному образу, залежить ступінь успішності проведеної як зовнішньої, так і внутрішньої політики.

Від образу лідера країни безпосередньо залежить ступінь легітимності влади в державі та місце держави на світовій політичній арені. Тому процесу створення і підтримки потрібного іміджу політичного лідера в даний час приділяється особлива увага.

З недавніх пір стало проводитися детальне вивчення та аналіз формування іміджу політичного діяча з метою удосконалення методів та інструментів його побудови. Адже одну з ключових ролей у побудові іміджу та проведенні PR заходів відіграє вибраний канал комунікації та контент переданих повідомлень. Саме ці фактори мають вирішальний вплив на враження, вироблене політиком на населення, яке в підсумку формується в цілісне думку про лідера й відповідне ставлення до нього. Ретельний підбір видів ЗМІ в якості каналів переданих інформаційних повідомлень, аналіз змісту цих повідомлень, а також спосіб їх подачі - це основні завдання, які стоять перед іміджмейкерами сучасних політичних діячів. Однак, всі вищеперелічені аспекти діяльності зі створення політичного іміджу має єдину відправну точку, а саме, індивідуальні психологічні, інтелектуальні та інші характеристики, достоїнства і недоліки політика. Тобто, для вироблення оптимальної стратегії створення і, надалі, підтримки політичного іміджу лідера, необхідно, насамперед проаналізувати вихідні дані, базу, на якій і буде будуватися іміджмейкінг - безпосередньо особистість самого політичного діяча та її особливості.

У рамках даної курсової роботи буде розглянуто одне з найбільш вагомих факторів, що визначають характер всієї політичної PR-кампанії - гендерний. А саме, формування політичного іміджу жінки-лідера. Слід, відразу обмовитися, що планується розглянути процес формування іміджу жінки-політика на різних рівнях: від регіонального до світового.

Вибір теми обумовлений тим, що в якості об'єкта політичного іміджмейкінгу жінка виявляється набагато рідше чоловіки. Цей факт, безсумнівно, наводить на думку, що подібний стан справ у світі політичного лідерства обумовлено рядом певних причин, що підлягають виявленню та аналізу.

Для всеосяжного розкриття аспектів даної проблеми необхідно розглянути процес створення іміджу жінки-політика не тільки в рамках сучасного суспільства, а й через призму тимчасових змін, які, безсумнівно, допоможуть дати більш глибоке розуміння психологічних і соціальних особливостей формування політичного образу жінки-лідера, і, як наслідок, визначити оптимальний набір підходів та інструментів його формування.

Такий підхід до вивчення даної проблематики дозволить розглянути способи формування іміджу політичного лідера на різних етапах розвитку суспільства та ЗМІ, в умовах різних політичних режимів і на прикладах поведінки конкретних політичних діячів у певних історичних умовах. Аналіз правильності їх рішень на основі результату тій чи іншій ситуації дасть можливість зробити висновок про доцільність використання тих чи інших інструментів формування іміджу.

Об'єктом даної курсової роботи є імідж політичного лідера. В якості предмета вивчення виступають особливості формування політичного іміджу жінки-лідера.

Метою даної курсової роботи є виявлення особливостей формування та сприйняття іміджу жінки як політичного лідера.

До завдань даного дослідження можна віднести:

. Дати характеристику сучасним трактуванням іміджу як поняття;

. Провести аналіз гендерних аспектів сприйняття іміджу політичного лідера;

. Виявити відмітні особливості створення і підтримки іміджу жінки-політика в порівнянні з чоловіком-лідером, що дозволить визначити сильні і слабкі сторони жінки як гравця на політичній арені.

. Провести моніторинг ставлення основної маси населення до жінки як до політичного лідера. Виконання даного завдання дозволить виділити конкретні групи населення з характерними ознаками неприязні, лояльності або нейтрального ставлення.

. Провести аналіз практичних прикладів з історії, що дозволить оцінити динаміку змін у ставленні і сприйнятті жінки як носія влади.

Відповідно до поставленої мети висуваються дві гіпотези, які належить підтвердити або спростувати в ході даної курсової роботи:

...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Імідж політичного лідера. Роль засобів масової інформації у побудові імідж ...
  • Реферат на тему: Формування іміджу політичного лідера в сучасній Росії
  • Реферат на тему: Формування іміджу політичного лідера на прикладі матеріалів ЗМІ
  • Реферат на тему: Імідж політичного лідера і особливості його формування в Росії
  • Реферат на тему: Формування іміджу лідера в політичній рекламі