Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Облікова політика підприємства та організація бухгалтерського обліку на прикладі ТОВ &РЕ Трейдінг&

Реферат Облікова політика підприємства та організація бухгалтерського обліку на прикладі ТОВ &РЕ Трейдінг&

Введення

обліковий політика фінансова економічна

Метою цієї практики є

- придбання умінь і навичок роботи з фінансово-економічної документацією, методами отримання внутрішньофірмової статистичної та облікової інформації;

- проведенням економіко-статистичного аналізу, узагальнення первинної та вторинної економічної інформації;

- оцінкою виробничо-економічного потенціалу фірми.

- освоєння сучасних форм і методів організації бухгалтерського обліку,

- придбання навичок роботи з обліку, аналізу та аудиту,

- розширення термінологічного словника.

Місцем проходження практики було обрано ТОВ «Стройпром», підприємство будівельної галузі, існує на ринку міста Ухта вже більше 3 років.

У даній роботі будуть проаналізовані основні аспекти фінансового менеджменту на конкретному підприємстві.

Зокрема, буде проведено аналіз основних фінансових показників за результатами діяльності підприємства, дана оцінка організаційної структури управління фінансовою діяльністю підприємства, інформаційної основи фінансового менеджменту, діагностика комплексу організаційно-правових документів.


1. Загальна характеристика організації


.1 Найменування організації та її місцезнаходження


Товариство з обмеженою відповідальністю «Стройпром», іменоване надалі «Товариство», створене відповідно до Федеральним законом від 08.02.98 р №14-ФЗ «Про товариства з обмеженою відповідальністю».

Повне фірмове найменування Товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Стройпром». Скорочене найменування: ТОВ «Стройпром».

Місце знаходження Товариства: м Ухта, вул. Першотравнева, д. 28. Поштова адреса Товариства: 169300, м Ухта, вул. Першотравнева, д. 28.

Статутний капітал Товариства складається з вартості часток його учасників і визначає мінімальний розмір їх майна, що гарантує інтереси його кредиторів. Статутний капітал Товариства на момент установи складається з часток, що належать силові Б.А., Миколаєву В.М., Баранової А.Ф.

Товариство керується у своїй діяльності Цивільним кодексом Російської Федерації, Федеральним законом від 08.02.98 р №14-ФЗ «Про товариства з обмеженою відповідальністю», а також Статутом. Основною метою створення Товариства є здійснення комерційної діяльності для отримання прибутку, здійснення виробничої, наукової, сервісної, торговельної та посередницької діяльності для задоволення суспільних потреб у його продукції, послуги та реалізації на основі отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів учасників Товариства.

Товариство володіє правами юридичної особи з моменту його державної реєстрації в установленому порядку, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку і штамп із своїм найменуванням, бланки встановленого зразка, товарний знак.

Товариство має у власності відокремлене майно, що враховується в його самостійному балансі, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді і арбітражі.

Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

У Товаристві створюється резервний фонд у розмірі 15% статутного капіталу. Резервний фонд формується шляхом обов'язкових щорічних відрахувань не менше 6% від чистого прибутку до досягнення розміру 15% від статутного капіталу Товариства. Резервний фонд Товариства призначений для покриття його збитків та в інших випадках.

Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснюється одноосібним виконавчим органом Товариства - директором, кандидатура якого затверджується учасниками Товариства.

Суспільство може бути ліквідоване або реорганізоване в порядку, встановленому Цивільним Кодексом Російської Федерації і Федеральним Законом від 08.02.98 р №14-ФЗ «Про товариства з обмеженою відповідальністю».


1.2 Історія виникнення і основні етапи діяльності


Товариство було організовано 10 квітня 2009 року.

З 01.06.2009 р підприємство почало вести виробничу діяльність.

З 2009 року стали активно вестися пошуки сторонніх замовників.

В даний час підприємством здійснюється активна політика пошуку шляхів виходу на ринок капітального будівництва.

1.3 Види діяльності


Основни...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Перспективи розвитку сільськогосподарського товариства з обмеженою відповід ...
  • Реферат на тему: Правове регулювання діяльності товариства з обмеженою відповідальністю
  • Реферат на тему: Основи бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві на прикладі То ...
  • Реферат на тему: Основні положення про товариства з обмеженою відповідальністю
  • Реферат на тему: Економічна оцінка діяльності товариства з обмеженою відповідальністю " ...