Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Фонди обов'язкового медичного страхування в Росії

Реферат Фонди обов'язкового медичного страхування в Росії

ВСТУП


Обов'язкове медичне страхування - складова частина системи соціального страхування. Створення позабюджетних фондів (пенсійного, зайнятості населення, соціального страхування, обов'язкового медичного страхування) стало першим організаційним кроком у спробі реформування системи соціального страхування в Росії. Система медичного страхування, як один з секторів ринкової економіки, формує власну структуру фінансових ресурсів і витрат, вступає у фінансові відносини з іншими суб'єктами фінансового ринку.

Фонд обов'язкового медичного страхування створений відповідно до Федеральним законом від 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. від 21.07.2014) «Про обов'язкове медичне страхування в Російській Федерації». [2] Метою створення даного фонду є зміна принципів фінансування охорони здоров'я, використовуючи джерела, формовані при проведенні медичного страхування.

Для реалізації державної політики у сфері обов'язкового медичного страхування створені федеральний і територіальний фонди обов'язкового медичного страхування як самостійні некомерційні фінансово-кредитні установи.

Федеральний і територіальний фонди обов'язкового медичного страхування не наділені правом видання будь-яких нормативних документів, обов'язкових для платників страхових внесків на обов'язкове медичне страхування.

Актуальність курсової роботи полягає в тому, що на сучасному етапі розвитку економічних відносин державна система заснована на принципі прямого фінансування лікувально-профілактичних установ і гарантує безкоштовну медичну допомогу, що являє собою систему громадської охорони здоров'я, економічну основу якої становить фінансування з фонду обов'язкового медичного страхування.

Фонд обов'язкового медичного страхування утворюється за рахунок різних джерел фінансування: коштів державного бюджету, внесків підприємств, підприємців і працюючих. У вузькому сенсі це процес надходження фінансових ресурсів та їх витрата на лікувально-профілактичну допомогу, що дає гарантію отримання цієї допомоги, причому її обсяг і характер визначаються умовами страхового договору.

Метою курсової роботи є розглянути поняття обов'язкового медичного страхування, його сутність і систему в Росії, а так само розглянути перспективи його розвитку.

У ході роботи над курсовою роботою слід здійснити ряд завдань:

. Дати визначення медичному страхуванню;

. Проаналізувати поняття обов'язкового і добровільного страхування;

. Розглянути проблеми та перспективи розвитку обов'язково медичного страхування.

Об'єктом дослідження в курсовій роботі виступає система фінансових і суспільних відносин, пов'язаних з обов'язковим медичним страхуванням громадян у Російській Федерації. В якості предмета дослідження виступають особливості медичного страхування в Російській Федерації.

Значимість дослідження полягає в тому, що зроблені висновки в роботі, можуть бути використані для формування більш повного уявлення про структуру, функції, фінансах фонду медичного страхування, а також іншого підходу до аналізу федерального і територіального фондів обов'язкового медичного страхування в Російській Федерації.ГЛАВА 1 ОБОВ'ЯЗКОВЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ І ВИДИ


1.1 Визначення поняття обов'язкового медичного страхування


Обов'язкове медичне страхування - один з найбільш важливих елементів системи соціального захисту населення в частині охорони здоров'я і отримання необхідної медичної допомоги у разі захворювання. Обов'язкове (соціальне) страхування виникло 110 років тому в Німеччині і тепер у багатьох країнах складає основу фінансування охорони здоров'я. Обов'язкова форма медичного страхування використовується, як правило, в тих країнах, де велике значення має громадська охорона здоров'я. Вибір форми медичного страхування залежить від особливостей розвитку охорони здоров'я і країни в цілому. Принцип обов'язкового медичного страхування переважає у Франції, Канаді, Німеччині, Нідерландах.

У Росії ОМС є державним і загальним для населення. Це означає, що держава в особі своїх законодавчих і виконавчих органів визначає основні принципи організації ОМС, встановлює тарифи внесків, коло страхувальників і створює спеціальні державні фонди для внесків на ОМС. Загальність ОМС полягає в забезпеченні всім громадянам рівних гарантованих можливостей отримання медичної, лікарської і профілактичної допомоги у розмірах, що встановлюються державними програмами ОМС.

Обов'язкове медичне страхування (ОМС) - форма соціального захисту інтересів населення в охороні здоров'я, яка гарантує грома...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Фонди обов'язкового медичного страхування, їх роль у фінансуванні витра ...
  • Реферат на тему: Фонд обов'язкового медичного страхування РФ як один з основних джерел ф ...
  • Реферат на тему: Система фондів обов'язкового медичного страхування РФ, їх фінансування
  • Реферат на тему: Федеральний фонд і територіальні фонди обов'язкового медичного страхува ...
  • Реферат на тему: Система обов'язкового медичного страхування в Російській Федерації