Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия » Енергетичне забезпечення виробництва

Реферат Енергетичне забезпечення виробництва

Міністерство освіти РФ

Новокузнецький філія - ​​інститут

Кемеровського державного університетуА.Л. Миколаїв, Н.І. Новіков, В.В. Сенекус

Енергетичне забезпечення виробництва

Навчальний посібник


Новокузнецьк 2003

Введення


Область народного господарства, що охоплює енергетичні ресурси, вироблення, перетворення, передачу і використання різних видів енергії, називають енергетикою. Під енергетичними ресурсами розуміють матеріальні об'єкти, частина енергії яких, може бути використана людиною для отримання потрібних йому енергетичних ефектів (механічної, електричної та теплової енергії). Енергетичні ресурси можна розділити на два види: поновлювані, які природа безперервно відновлює (енергія річок, морів, сонця, вітру і геотермальних вод) і непоновлювані, раніше накопичені в природі (органічне паливо, ядерне паливо). p align="justify"> Під енергією, в сучасному науковому поданні, розуміється загальна міра різних форм руху матерії. Для кількісної характеристики якісно різних форм руху матерії і відповідних їм взаємодій умовно вводять різні види енергії: теплову, механічну, електричну, ядерну, електромагнітну та ін Розрізняють первинну і вторинну енергії. p align="justify"> Первинною називають енергію, безпосередньо запасені у природі, наприклад, енергія палива, вітру, тепло Землі та ін Енергія, одержувана після перетворення первинної енергії на спеціальних установках, званих енергетичними, вважається вторинною, наприклад, енергія електрична , пари, гарячої води тощо

Отримання енергії необхідного виду і постачання нею споживачів відбувається в процесі енергетичного виробництва, в якому можна виділити два етапи: перший - отримання і подача енергетичних ресурсів до місця їх споживання і другий - перетворення первинної енергії у вторинну, її передача, розподіл і використання.

Другої етап енергетичного провадження становить найбільший інтерес для фахівців у галузі теплоелектроенергетики. Основним джерелом енергії є паливо. Майже вся використовувана нею енергія спочатку перетворюється на теплову енергію. Близько 2/3 отриманої теплової енергії використовується без подальшого перетворення в інші види енергії: в промислових і опалювальних печах, двигунах, а також у вигляді пари, гарячої води тощо Приблизно одна четверта частина отриманої теплової енергії йде на вироблення електричної енергії, зазнавши попереднє перетворення в механічну енергію в турбінних установках. Менше однієї десятої частини теплової енергії використовується у формі механічної енергії, головним чином, у двигунах внутрішнього згоряння, що застосовуються на транспорті. p align="justify"> Отримана електрична енергія, у свою чергу, майже на 60% знову перетворюється в механічну енергію, яка використовується в силових агрегатах для приведення в рух засобів електричного транспорту, нагнітачів (компресорів, насосів, вентиляторів), різного устаткування підприємств. Інша частина електричної енергії використовується на привід світлових, електрохімічних, електротермічних (високотемпературних і низькотемпературних) установок. Примітно, що приблизно шоста частина електричної енергії знову перетворюється на теплову. p align="justify"> Таким чином, енергозабезпечення охоплює весь народногосподарський комплекс і носить міжгалузевий характер. Воно включає в себе кілька складових частин, кожна з яких є предметом кількох спеціальних дисциплін. Специфічний характер підготовки фахівців в області економіки і управління промислового виробництва. br/>

1. Загальні основи енергозабезпечення та енергозбереження


Енергозбереження - основа функціонування та розвитку сучасного виробництва.

Енергозбереження - організаційна, наукова, практична інформаційна діяльність, спрямована на зниження витрати паливно-енергетичних ресурсів у процесі їх видобутку, переробки, транспортування, зберігання, виробництва, використання та утилізації. Основи енергозбереження - раціональне використання енергоресурсів і скорочення їх втрат. p align="justify"> Енергетична криза 70-х і 80-х років на Заході і екологічний вплив енергетики на довкілля внесли нові тенденції в розвиток енергетики. У 80-90-х рр.. збільшення валового внутрішнього продукту в розвинених країнах досягалося тільки за рахунок енергозбереження. І час показав, що це економічно виправдано. Можна сміливо стверджувати, що джерело енергії в її економії. p align="justify"> Надає на вплив на енергозбереження динаміка цін на енергоресурси - до 70% енергозбереження США зобов'язана цінами. Після скасування в роз...


сторінка 1 з 50 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Поновлювані джерела енергії: енергія вітру
  • Реферат на тему: Відновлювані джерела енергії. Енергія сонця. Можливості використання в Ро ...
  • Реферат на тему: Перетворення електричної енергії на тягових підстанціях постійного струм в ...
  • Реферат на тему: Планування виробництва і споживання електричної енергії
  • Реферат на тему: Джерела енергії и генератори ЕНЕРГІЇ