Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия » Основи інформатики

Реферат Основи інформатики

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни В« Інформатика В»


Лекція 1. Основні визначення та поняття інформатики


Поняття інформації

Всі види енергообміну супроводжуються появою сигналів, тобто всі сигнали мають в своїй основі матеріально-енергетичну природу. При взаємодії сигналів з фізичними тілами в останніх виникають певні зміни у властивостях. Це явище називають реєстрацією сигналів. Такі зміни можна спостерігати, вимірювати, фіксувати. При цьому виникають і реєструються нові сигнали, які називаються даними. Дані - це зареєстровані сигнали.

Метод - це спосіб сприйняття та обробки даних.

Інформація - це продукт взаємодії даних і адекватних їм методів.

Властивості інформації

1. Відносна об'єктивність (оскільки методи обробки об'єктивних даних - суб'єктивні)

2. Повнота інформації (це властивість характеризує якість інформації і визначає достатність даних для ухвалення рішення і для створення нових даних на основі існуючих).

. Достовірність. Дані виникають у момент реєстрації сигналів. В«КорисніВ» сигнали існують на тлі інформаційного шуму. При зростанні рівня шумів, достовірність знижується. Це може призвести до створення неадекватності даних.

. Адекватність - це ступінь відповідності об'єктивному стану реального предмета чи процесса.

. Доступність - це міра можливості отримати ту чи іншу інформацію.

. Коректність - це однозначність сприйняття інформації всіма споживачами.

. Актуальність - це ступінь відповідності інформації поточного методу часу.

. Цінність - це міра сприяння інформації для досягнення цілей і рішення задач.

Послідовність дій, виконуваних з інформацією, називають інформаційним процесом .

Системи, що реалізують інформаційні процеси, називають інформаційними системами.

Основними етапами освіти інформації в системах є:

В· збір інформації (сприйняття) - це цілеспрямоване вилучення та аналіз інформації про який-небудь об'єкт

В· перетворення інформації (нормалізація, аналогово-цифрове перетворення, шифрування)

В· передача (доставка інформації з місця її збору адресату)

В· обробка (твір різних операцій арифметичних, логічних) для отримання нових даних, які об'єктивно необхідні

В· зберігання (інформація записується в запам'ятовуючий пристрій для подальшого використання)

В· відображення (відтворення інформації) цей етап передує етапу, пов'язаному з участю людини. Мета: подати людині потрібну інформацію за допомогою пристроїв, здатних впливати на його органи чуття.

Інформаційні ресурси і технології

Особливістю сучасного етапу розвитку суспільства є перехід від індустріального суспільства до інформаційного. Процес, що забезпечує цей перехід, називається інформатизацією. p align="justify"> Інформаційний ресурс - окремі документи і окремі масиви документів в інформаційній системі (бібліотеки, архіви, фонди, банки даних).

Інформаційні системи - це організаційно-упорядкована сукупність документів, інформаційних технологій, у тому числі з використанням засобів обчислювальної техніки і зв'язку, що реалізують інформаційний процес. Під інформаційним ресурсом розуміють весь наявний в інформаційній системі обсяг інформації від її творців і призначений для громадського використання. Інформаційні ресурси практично невичерпні. У міру розвитку суспільства зростає споживання інформації, їх запаси не зменшуються, а зростають.

У...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Поняття журналістської інформації. Спостереження як метод збору інформації ...
  • Реферат на тему: Розробка бази даних для зберігання інформації даних характеристик товару
  • Реферат на тему: Розрахунки й аналіз характеристик ЗАСОБІВ передачі ІНФОРМАЦІЇ в Системі тех ...
  • Реферат на тему: Розрахунок ї Оптимізація характеристик ЗАСОБІВ передачі ІНФОРМАЦІЇ в систем ...
  • Реферат на тему: Основні положення Федерального Закону про інформацію, інформаційні технолог ...