Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Банківська система. Особливості банківської системи Республіки Білорусь

Реферат Банківська система. Особливості банківської системи Республіки Білорусь

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА

РЕСБУБЛІКІ БІЛОРУСЬ

УСТАНОВА ОСВІТИ

«Білоруський державний аграрний технічний університет»

ФАКУЛЬТЕТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ

Кафедра економічної теорії та права
Курсова робота

З дисципліни «Макроекономіка»

на тему: «Банківська система. Особливості банківської системи Республіки Білорусь »
МІНСЬК 2011

Реферат


Тема курсової роботи: Банківська система. Особливості банківської системи Республіки Білорусь

Ключові слова: Банк, банківська система, центральний банк країни, комерційний банк, національний банк.

Об'єкт дослідження: банківська система Республіки Білорусь.

У роботі проведено аналіз банківської системи Республіки Білорусь і розглянуті банківська система в період світової фінансової кризи, стратегія розвитку банківського сектора економіки Республіки Білорусь на 2011-2015 роки.

Автор роботи підтверджує, що наведений в ній цифровий матеріал правильно і об'єктивно відображає стан досліджуваної проблеми.


Зміст


Реферат

Введення

Глава 1. Банківська система, її економічні функції і структура. Загальна характеристика центрального банку країни та комерційних банків

.1Понятіе банківської системи. Структура. Функції

.2Центральний банк країни і його функції

.3Общая характеристика комерційних банків

.4 Класифікація видів банківської системи на основі виділення її різних рівнів і проблема розвитку національних банківських систем в сучасних умовах глобалізації

Глава 2. Етапи становлення банківської системи Республіки Білорусь, її характеристика та перспективи розвитку

.1 Етапи становлення і розвитку банківської системи Білорусь

.2 Банківський сектор. Рейтинг білоруських банків за підсумками другого кварталу 2010 року

.3 Банківська система РБ в період світової фінансової кризи і стратегія розвитку банківського сектора економіки Республіки Білорусь на 2011-2015 роки

Висновок

Література


Введення


Тема даної курсової роботи - Банківська система. Особливості Банківської системи Республіки Білорусь. Актуальність теми визначається тим, що банківська система є найважливішою сферою національного господарства будь-якої розвиненої держави. Вона керує в державі системою платежів і розрахунків; більшу частину своїх комерційних справ здійснює через внески, інвестиції і кредитні операції; поряд з іншими фінансовими посередниками банки направляють заощадження населення до фірм і виробничих структур. Банки - це одна з центральних ланок системи ринкових структур. Розвиток їх діяльності - необхідна умова реального створення ринкового механізму. Банки - це підприємства, властиві будь нормально функціонуючої економічної формації. Банки складають невід'ємну рису сучасного грошового господарства, їх діяльність тісно пов'язана з потребами відтворення.

Мета курсової роботи - охарактеризувати особливості сучасної банківської системи Республіки Білорусь та перспективи подальшого її розвитку.

Завдання роботи:

вивчити поняття, структуру і функції банківської системи;

розглянути особливості банківської системи Республіки Білорусь;

показати перспективи розвитку банківської системи Білорусі.

У першому розділі розглянута банківська система на рівні теорії, її компоненти, проведені операції.

У другому розділі охарактеризована сучасна банківська система Республіки Білорусь, етапи її становлення і розвитку. Тут же розказано про секрети успіху білоруської системи під час світової кризи і дальшому розвитку та вдосконаленні банківського сектора економіки.

При написанні курсової роботи використані матеріали білоруських і російських підручників, навчальних посібників, довідників. Також використовувалися статті з газети такий, як «Банківський вісник» і матеріали з сайту Національного банку Республіки Білорусь.

банк глобалізація комерційний


Глава 1. Банківська система, її економічні функції і структура. Загальна характеристика центрального банку країни та комерційних банків


. 1 Поняття банківської системи. Структура...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Перспективи розвитку банківської системи Республіки Білорусь
  • Реферат на тему: Стан і перспективи розвитку банківської системи Республіки Білорусь на суча ...
  • Реферат на тему: Національний банк Республіки Білорусь та його роль у забезпеченні стабільно ...
  • Реферат на тему: Банківська система. Особливості побудови банківської системи в Росії
  • Реферат на тему: Банківська система Республіки Білорусь - проблеми, перспективи, розвиток