Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Аналіз ринку цінних паперів Республіки Білорусь

Реферат Аналіз ринку цінних паперів Республіки Білорусь

Реферат


РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ, цінний папір, фондовий ринок, ПЕРВИННИЙ РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ВТОРИННИЙ РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ОСНОВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, ПОХІДНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, емітентами цінних паперів, АКЦІЯ, ОБЛІГАЦІЯ

Об'єкт дослідження - ринок цінних паперів.

Предмет дослідження - ринок цінних паперів Республіки Білорусь.

Мета роботи: розкрити сутність ринку цінних паперів, його елементів, а також вивчити розвиток даного ринку в Республіці Білорусь, систематизувати і закріпити теоретичні знання з даної теми, розвинути навички самостійного дослідження та узагальнення висновків.

Методи дослідження: аналізу та синтезу, математичний аналіз, графічне дослідження.

Завдання:

визначити завдання та функції ринку цінних паперів.

розглянути сутність і види цінних паперів.

вивчити особливості та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Республіці Білорусь.

Автор роботи підтверджує, що наведений аналітичний матеріал правильно і об'єктивно відображає стан досліджуваного процесу, а всі запозичені з літературних та інших джерел теоретичні, методологічні положення і концепції супроводжуються посиланнями на їх авторів.


Введення


Республіка Білорусь поступово, але впевнено входить у світове ринкове господарство, яке передбачає розвиток усіх форм ринкових відносин, у тому числі фінансового ринку і в його складі ринку цінних паперів. Фондовий ринок, або ринок цінних паперів у структурі ринкової економіки виділяється особливо, бо об'єктом купівлі-продажу є специфічний товар - цінні папери.

Цінні папери випускаються, насамперед, з метою мобілізації та більш раціонального використання тимчасово вільних фінансових ресурсів підприємств, банків, комерційних структур, кооперативів та заощаджень населення для створення нових або розширення і технічного переозброєння вже діючих виробництв.

Міжнародний досвід показує, що за допомогою ефективно діючого ринку цінних паперів можна гнучко перерозподілити кошти між галузями, сконцентрувати їх на найбільш перспективних напрямках науково-технічного прогресу, тобто сприяти прискоренню і оптимізації структурних зрушень в економіці. За допомогою ринку цінних паперів з'являється можливість отримання коштів і залучення їх в інвестиційну сферу без інфляційної емісії грошових знаків і без кредиту Національного банку.

Тема курсової роботи є дуже актуальною. Її актуальність визначається необхідністю вирішення найближчим часом питань, пов'язаних зі створенням передумов для успішного розвитку ринку цінних паперів Республіки Білорусь, що дозволить йому зайняти одне з провідних місць серед інструментів грошово-кредитної політики країни. Випуск цінних паперів набуває особливого значення в умовах переведення державних підприємств у колективну та приватну форми власності шляхом приватизації. Білорусь - одна з небагатьох республік, де ще не проведена повноцінна приватизація державної власності. Частка державного сектора в структурі економіки країни становить більше 85%. Основною формою приватизації є акціонування. У широкому плані ринок цінних паперів (їх випуск, поширення, рух) забезпечує вкрай необхідний приплив фінансових ресурсів, створює сприятливі умови для інвестування в економіку республіки, активізує процес самостійного залучення підприємствами інвестицій.

Також слід зазначити, що саме через наявність розвинених фондових ринків у країнах з ринковою економікою фінансова криза досягла глобального масштабу, вплинувши не тільки на економіку США, але і на стан усього світового економічного співтовариства. Це ще раз доводить значущість ринку цінних паперів для економіки кожної країни. [1]

Таким чином, цінні папери здатні виконувати найрізноманітніші функції управління, регулювання товарно-грошових, ринкових відносин, виступаючи в ролі засобу фінансування, кредитування, перерозподілу фінансових ресурсів, вкладення грошових накопичень. В умовах переходу нашої республіки до ринкової економіки, в прагненні до створення цивілізованої держави побудова та розвиток в Республіки Білорусь ринку цінних паперів є закономірною необхідністю. Аналіз розвитку ринку цінних паперів в Білорусі дає можливість оцінити накопичений досвід розвитку фондового ринку, критично поглянути на його сучасний стан та, враховуючи минулі помилки і особливості національної економіки, спираючись на досвід країн з ринковою економікою, намітити подальші цілі в розвитку ринку цінних паперів, а також шляхи їх досягнення.

Мета роботи: розкрити сутність ринку цінних паперів, його елементів, а також вивчити розвиток даного ринку в Респу...


сторінка 1 з 17 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Цінні папери. Ринок цінних паперів. Особливості функціонування ринку цінн ...
  • Реферат на тему: Способи залучення фінансових ресурсів на ринку цінних паперів та особливост ...
  • Реферат на тему: Особливості випуску та обігу цінних паперів банків. Державне регулювання р ...
  • Реферат на тему: Учасники ринку цінних паперів. Професійна діяльність на ринку цінних папер ...
  • Реферат на тему: Особливості розвитку ринку цінних паперів в Республіці Білорусь