Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Особливості розвитку ринку цінних паперів в Республіці Білорусь

Реферат Особливості розвитку ринку цінних паперів в Республіці Білорусь

ВСТУП

ринковий економіка цінний папір

Актуальність даної теми випливає з зростаючого значення фондового ринку та його інструментів, що зумовлено значними перетвореннями в економічному устрої і політичній системі молодої суверенної держави - Республіки Білорусь. Досить серйозні зміни відбулися у фінансовій системі держави. Новостворювані фінансові інститути: бюджетна та банківська системи, страхування, ринок державних і приватних цінних паперів - зажадали більш високого рівня правового регулювання виникаючих в них складних і різноманітних відносин.

У Республіці Білорусь виконана певна робота по створенню законодавства, що регулює правовідносини у сфері випуску, розміщення, обігу та погашення цінних паперів. Складність такої роботи обумовлена ??не тільки суперечливістю у розвитку політичних, економічних і соціальних процесів та іншими проблемами, а й неможливістю механічного копіювання ринкової моделі фондового ринку не тільки розвинених західних країн, а й Росії. По-перше, ринок цінних паперів Республіки Білорусь менш розвинений. По-друге, ринок цінних паперів Білорусі, перебуваючи практично на стадії становлення, повинен враховувати характер економічних відносин, в основі яких лежить монополія державної власності.

Розвиток ринку цінних паперів Білорусі в першу чергу переслідує мети:

1. Закріпити позитивні тенденції щодо стабілізації грошово кредитних відносин;

. Розширити безинфляционное покриття дефіциту державного бюджету за рахунок емісії високоліквідних цінних паперів.

Сформувавшись як механізм залучення вільних коштів на фінансування дефіциту державного бюджету, ринок державних цінних паперів, тим самим, поступово займає провідне місце у грошово-кредитній системі держави.

У процесі роботи було використано кілька літературних джерел, які дали методологічну та методичну основу даній роботі. А саме: звіт про роботу Департаменту з цінних паперів Міністерства фінансів Республіки Білорусь за перше півріччя 2012 року, Ринок цінних паперів В.А. Галанова, А.И. Басова.- 2-е вид.- М .: Фінанси і статистика, 2006р, Аксьонов, А. Аналіз розвитку біржового ринку цінних паперів А. Аксьонов Банкаўскi веснiк.

А також використовуються джерела Інтернету: це наукові статті, енциклопедії, підручники і дані Національного банку Республіки Білорусь.

Мета даної роботи полягають у вивченні ринку цінних паперів та його ролі у функціонуванні ринкової економіки.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

1) поняття цінних паперів і ринку цінних паперів, як сфери їх обігу;

2) визначення характерних особливостей функціонування білоруського ринку цінних паперів, його стану на даному етапі;

) виявлення проблемних сфер ринку цінних паперів Республіки Білорусь та перспективних напрямків розвитку.

Курсова робота складається з 3-х розділів і підрозділів до них.

1. Ринок цінних паперів і його роль в ринковій економіці.

У цій главі показано сутність і роль ринку цінних паперів в економіці, а так само представлена ??структура і класифікація ринку цінних паперів. Більш докладно розглянуто первинний і вторинний ринок.

. Цінні папери, як специфічний товар ринку цінних паперів.

У цій главі описана загальна характеристика цінних паперів, а так само показано класифікація цінних паперів.

. Особливості розвитку ринку цінних паперів в Республіці Білорусь.

У розділі 3 показано становлення ринку цінних паперів в Республіці Білорусь, проаналізовано статистичні дані, а так само проаналізовано проблеми та перспективи розвитку білоруського ринку цінних паперів.

Методи дослідження: порівняльного аналізу, угруповань, економіко-математичні, експертних оцінок.1. Ринок цінних паперів і його роль в ринковій економіці


. 1 Сутність і роль ринку цінних паперів


Ринок цінних паперів, або фондовий ринок - це сукупність економічних відносин з приводу випуску та обігу цінних паперів між його учасниками або частину фінансового ринку, де здійснюється емісія і обіг спеціальних документів (цінних паперів), які мають власну вартість і здатних самостійно обертатися на ринку.

Ринок цінних паперів характеризується тим, що він включає в себе частину грошового ринку капіталів, оскільки на ньому реалізуються відносини з приводу запозичення коштів і з приводу співволодіння підприємствами. Він інтегрував в себе ринок...


сторінка 1 з 2 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Цінні папери. Ринок цінних паперів. Особливості функціонування ринку цінн ...
  • Реферат на тему: Особливості випуску та обігу цінних паперів банків. Державне регулювання р ...
  • Реферат на тему: Способи залучення фінансових ресурсів на ринку цінних паперів та особливост ...
  • Реферат на тему: Учасники ринку цінних паперів. Професійна діяльність на ринку цінних папер ...
  • Реферат на тему: Аналіз ринку цінних паперів Республіки Білорусь