Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Розпізнавання образів за допомогою неординарного алгоритму та програмної реалізації, що здійснює функціонування нової розділеної структури штучної нейронної мережі

Реферат Розпізнавання образів за допомогою неординарного алгоритму та програмної реалізації, що здійснює функціонування нової розділеної структури штучної нейронної мережі

Зміст


1. Теоретична частина

. 1 Мета роботи

. 2 Наукова новизна

. 3 Мозок і біологічний нейрон

. 4 Біологічний нейрон і нейронні мережі

. 5 Аналогія між комп'ютером і людським мозком

. 6 Штучні нейронні мережі

. 7 Етапи розвитку штучних нейронних мереж

. 8 Архітектура штучних нейронних мереж

. Проблема класифікації даних

. 1 Рецепторная структура сприйняття інформації

. 2 Поняття класу

. 3 Проблема кластеризації даних

. 4 Геометричний і структурний підходи

. 5 Гіпотеза компактності

. 6 Навчання, самонавчання та адаптація

. 7 Підготовка даних для навчання

2.7.1 Максимізація ентропії як мета предобработки

. 7.2 Нормировка даних

2.8 Алгоритмічні побудови

. 9 Навчання штучних нейронних мереж

2.9.1 Навчання з учителем

. 9.2 Навчання без учителя

. 9.3 Процес навчання нейронних мереж

. 9.4 Алгоритм січних площин

2.10 Навчання мережі Кохонена

. 11 Клітинний автомат в нейронних мережах

2.11.1 Пристрій клітинного автомата

2.11.2 Клітинна нейронна мережа

3. Класифікація даних

. 1 Постановка завдання і складнощі, пов'язані з її реалізацією

3.1.1 Вибір топології мережі

3.2 Алгоритм кластеризації даних

. 3 Блок схема нейронної мережі

. 4 Створення табличній моделі нейронної мережі Кохонена

3.4.1 Робочий лист Вибірки

. 4.2 Робочий лист Навчання

3.5 Навчання мережі

. 6 Створення табличній моделі навченої мережі

. 7 Тестування мережі

. 8 Створення, навчання і тестування мережі Кохонена в Matlab

3.8.1 Обгрунтування вибору середовища для створення мережі

. 8.2 Архітектура мережі

. 8.3 Створення мережі

. 8.4 Навчання мережі

. 8.5 Тестування мережі

3.9 Порівняння результатів кластеризації в Matlab і Excel

Висновок

Список літератури1. Теоретична частина


. 1 Мета роботи


Метою дисертації є розробка нового детермінованого алгоритму навчання ІНС Кохонена з використанням безперервного клітинного автомата, що дозволяє усунути більшість перерахованих недоліків, і його практична реалізація в електронних таблицях.

Для досягнення цієї мети в роботі поставлені і вирішені наступні завдання:

збір і введення нормалізованих вибірок даних, що складаються з двомірних і чотирьох мірних векторів;

дослідження та аналіз методів навчання для виявлення математичних закономірностей і властивостей, застосовних в ІНС;

побудова графіків і діаграм, що визначають ступінь порівняльної віддаленості між різними об'єктами;

формування покрокового алгоритму та графічної блок-схеми ІНС;

досягнення високого результату класифікації при мінімальній кількості зразків з кожного набору;

моделювання, тестування і налагодження програмної реалізації комплексної структурної моделі ІНС, що використовує клітинний автомат;

порівняння параметрів навчання з уже існуючими аналогами.

Методи дослідження.

У роботі використані теорія штучних самоорганізованих нейронних мереж для графічних масивів бази даних із застосуванням процесу розпізнавання без учителя, статистичний аналіз, теорія множин і кластеризації/категоризації об'єктів, методи алгоритмізації, методи комп'ютерного моделювання в VBA для Excel і створення нейронної мережі на основі MS Excel, а також середу Matlab.

1.2 Наукова новизна


Наявні в арсеналі алгоритми класифікації в основному використовують неадаптівние алгоритми розпізнавання зразків, які працюють для невеликої кількості учнів зразків. Значне збільшення навчальної вибірки призводить до ве...


сторінка 1 з 36 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка штучної нейронної мережі для розпізнавання статі по фотографії
  • Реферат на тему: Пошук інформації в мережі Інтернет для використання в процесі навчання
  • Реферат на тему: Розробка мережі передачі даних Нурінского РУТ Карагандинської області на ос ...
  • Реферат на тему: Створення нейронної мережі, що виконує логічну функцію &І& і &АБО&
  • Реферат на тему: Метод навчання нейронних мереж (правило зворотного поширення помилки)