Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Характеристика технологічних процесів підприємств ТОВ Концерн &Тракторні заводи&

Реферат Характеристика технологічних процесів підприємств ТОВ Концерн &Тракторні заводи&

Введення


Актуальність теми дослідження. В умовах ринкової економіки в Росії ускладнюються суспільні відносини, зростає роль фінансового права. Ця обставина обумовлена ??тим, що фінансове право регулює найбільш важливі суспільні відносини - економічні відносини. Все частіше вчені звертають увагу на проблеми такого важливого інституту фінансового права, як фінансово-правова відповідальність; адже досі деякі дослідники ставлять під сумнів самостійність даного виду юридичної відповідальності. А серед вчених, які підтримують самостійність фінансово-правової відповідальності, немає єдності в розумінні сутності даного інституту, а невизначеність в науці породжує також проблеми у правозастосовчій практиці. Цим і зумовлена ??актуальність теми дослідження. Методи дослідження. У процесі дослідження фінансово-правової відповідальності використовувалися методи загальнонаукового характеру, такі як: формально-логічний, системний, структурно-функціональний, конкретно-історичний. Крім методів загальнонаукового характеру використані логічні методи: аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, аналогія, класифікація, а також частнонаучние методи: аналіз НПА, тлумачення, техніко-юридичний аналіз, за ??допомогою яких було сформульовано поняття фінансово-правової відповідальності, її особливості і співвідношення з іншими видами відповідальності. Методологія дослідження. Існує досить багато праць, присвячених фінансово-правової відповідальності. Загальнотеоретичну основу роботи склали праці: А.А. Агаджанова, А.П. Альохіна, А.У. Алієва, Н.А. Блохіною, П.В. Глаголєва, С.Н. Івахненко, А.А. Кормоліцкого, С.С. Маслова, А.В. Мацкевича, Є.В. Родіонової, В.В. Романової, Н.Л. Соломенік. Для аналізу спеціальних питань використані праці фахівців у галузі фінансового права: С.Є. Батирова, А.А. Гогоне, Є.Ю. Грачової, Ю.В. Другова, А.С. Ємельянова, В.А. Кінсбурской, М.Н. Кобзар-Фролової, Ю.А. Крохіна, І.І. Кучерова, Д.А. Липинського, А.А. Мусаткіной, С.Л. Нуделя, Н.А. Саттарова, Н.В. Сердюкової, Ю.В. Тютін, І.В. Хаменушко, Н.І. Химичева. Цілі і завдання дослідження. Основною метою роботи є комплексний аналіз теоретичних і практичних питань становлення інституту фінансово-правової відповідальності, а також виявлення особливостей даного правового інституту та визначення співвідношення фінансово-правової відповідальності з іншими видами юридичної відповідальності. Дані цілі досягалися шляхом вирішення наступних завдань: - виявлення поняття, цілей і функцій юридичної відповідальності;--- формулювання поняття фінансового правопорушення;--- визначення особливостей юридичного складу фінансового правопорушення;- Визначення поняття та ролі фінансово-правових санкцій у сфері фінансової діяльності;

формулювання поняття і виявлення основних ознак фінансово-правової відповідальності; відповідальності; відповідальності;- Визначення функцій фінансово-правової відповідальності за допомогою судової практики.

Об'єктом дослідження виступає сукупність суспільних відносин, що складаються у сфері застосування заходів фінансово-правової відповідальності за вчинення фінансового правопорушення. Предмет дослідження. Предмет дослідження становлять концепції розуміння фінансово-правової відповідальності, а також чинне законодавство, що містить норми, що стосуються фінансово-правової відповідальності. Новизна дослідження. Новизна дослідження полягає в комплексному аналізі фінансово-правової відповідальності. У роботі наведені різні точки зору розуміння фінансово-правової відповідальності, і на їх основі сформульовано поняття таких правових категорій, як фінансово-правова відповідальність і фінансове правопорушення. Також у роботі систематизовані різні точки зору, що стосуються визначення функцій фінансово-правової відповідальності та визначені найбільш значущі функції, важливість яких доведена шляхом приведення прикладів новітньої судової практики.

Структура роботи. Структура роботи обумовлена ??цілями і завданнями дослідження. Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, що включають вісім підрозділів, висновків та списку використаної літератури.Глава 1. Сутність юридичної відповідальності


. 1 Поняття, цілі та функції юридичної відповідальності


Перш ніж перейти безпосередньо до аналізу фінансово-правової відповідальності, розглянемо питання, що ж являє собою юридична відповідальність.

Юридичну відповідальність можна охарактеризувати як основний інститут охоронної функції держави, тобто відповідальність виступає як державний примус до виконання вимог права. Також, як зазначають більшість учених, юридична відповідальність має соціальний характер, що проявляється в реагуванні держави на порушення встановлених ним суспільних відносин.

сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Поняття, ознаки, функції та особливості фінансово-правової відповідальності
  • Реферат на тему: Дослідження інституту цивільно-правової відповідальності
  • Реферат на тему: Кодифікація інституту міжнародно-правової відповідальності міжурядових орга ...
  • Реферат на тему: Інститут цивільно-правової відповідальності
  • Реферат на тему: Застосування цивільно-правової відповідальності