Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованіх селян та керівніків КООПЕРАТИВіВ на початку ХХ ст

Реферат Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованіх селян та керівніків КООПЕРАТИВіВ на початку ХХ ст

СОЦІАЛЬНО-психологічні АСПЕКТИ ВЗАЄМОСТОСУНКІВ

КООПЕРОВАНІХ СЕЛЯН ТА КЕРІВНІКІВ КООПЕРАТИВіВ НА початку ХХ ст

В 

Історії української Селянської кооперації присвячено Чимаев грунтовних наукових праць. Предметом їх РОЗГЛЯДУ ставши широкий спектр проблем кооперативного руху, передусім соціально-господарського порядку: ОБСЯГИ торговельно-постачальніх и ФІНАНСОВИХ операцій, напрямки та форми роботи ТОЩО. Помітній такоже Інтерес дослідніків до Висвітлення ідеологічніх засідок кооператівної ДІЯЛЬНОСТІ та адміністративно-правових умів ее проведення 1 .

Незважаючі на багатая історіографію, практично поза уваг дослідніків всегда Залишаюсь внутрішні проблеми кооперативного життя: характер взаємовідносін между людьми в кооперативах, Вплив кооперації на Формування навічок самоуправління, Розвиток самодіяльності. Згадуючи, як існуючій компонент кооперативного життя, смороду НЕ піддаваліся предметного дослідженню. До певної Міри виявило відходу від традіційного Висвітлення истории кооперації, суто економічного з окресленості супутніх політічніх процесів є дисертація О.В. Ботушанського, альо вона стосується територіально невеликого регіону Поширення кооперативного руху - Присвячую сільській кооперації Буковини 2 .

Мета представленої розвідкі - з'ясувати один Із аспектів окресленої Вище проблеми, а самє: розкрити характер розуміння кооперованімі селянами ДІЯЛЬНОСТІ керівніків КООПЕРАТИВіВ.

Самою природою кооперації, як самодіяльної організації, зумовлювало безпосередня взаємозалежність между рядового учасниками та лідерамі, в Основі Якої лежали принципи колегіальності, самоуправління та віборності керівніх органів. Прото, Демократичні засади Самі по Собі НЕ гарантувалі гармонійності відносін между різнімі категоріями кооперованого населення, Які формуван под вплива факторів, часто вже не пов'язаних з кооперативними життям. Набуття досвіду співпраці селян-пайовіків Зі своими керівнікамі Було складаний процесом, у якому відігравалі роль не позбав організаційні аспекти ДІЯЛЬНОСТІ кооперації, а й соціокультурні, морально-психологічні, очевидно, и ментальні характеристики Селянської верстви.

Ставлення до того чг Іншого кооперативного діяча, значний мірою, візначалося его місцем у Загальній суспільній ієрархії. Так, належність кооператора до панівної верстви зумовлювало ї характерне для селян Ставлення до нього, а зрештою, и до Всього чім ВІН займався у Галузі кооперації. Добрі ілюструє бачення простими хліборобамі Такої категорії кооперативних керівніків один Із сучасніків, Який спостерігав у квітні 1911 р. за ходом роботи з'їзду кредитної кооперації Киевськой губернії. "Бачив, - писав ВІН, - з Якім презірством слухали ці члени (Селяни - І.Ф.) ... панів-кооператорів " 3 . При цьом слід Зазначити, что под категорію "панів-кооператорів" підпадалі у свідомості селян як "оглядне панство В дуже блискучії й Не кооперативному вбрані "та "Чиновники-кооператори" - ПРЕДСТАВНИК поміщіцького класу та бюрократії 4 , так и сільська інтелігенція. Скованість у думках и діях у прісутності таких "Панів", страх и прихована заздрість до їх матеріального становища, намагання НЕ набліжатіся до них, що не Кажучи Вже про вільне Спілкування - Явища, Які супроводжували селян у процесі кооперативного життя.

Таке Ставлення до кооперативних діячів Із числа СОЦІАЛЬНОЇ еліті часто обумовлювалась апатію селян до кооператівної справи, бо вона, так бі мовити, "утрімується Тільки панами" 5 та, водночас, суто спожівацьке Ставлення до їх роботи, ЯКЩО остання мала Позитивні Наслідки. За умів плідної діяльності "панів-кооператорів" хлібороби-гречкосії могли дозволіті Собі зовсім НЕ цікавітіся справами свого кооперативу, оскількі були впевнені, что и без них все вдіється. Наприклад, у селі Стадниця Вінницького повіту на Поділлі, за словами часопису "Світова Зірниця "," побачим пайовики, что їх крамниця в добрих руках и здали все на вчителя " 6 .

Між тим, селяни часто виявляв и здатність високо оцініті плідну кооперативними роботу "панів". Зокрема, у 1911 р. Загальні збори Старо-Сенжарського товариства Полтавського повіту З нагоди переведення дільничого агронома В.М. Бреславця з Полтави на посаду губернського агронома в Орловський губернію звернули до нього з листом, в якому, зокрема зазначалось: "З тяжким жалем прощаємось з Вами. Ві були душею нашого товариства ... Спасибі Вам! Чи не забувай нас, чи не забувай тихий, что вірілі Вам и пам'ять про Вас, про Вашу щіру працю, заховають на завше. І Ви і мі вибрать тепер на шлях кооперації, на шлях Спільної праці для загально добра. Нехай же ми Ніколи НЕ розходімось на ТІМ шляху ". Ліста цього підпісалі УСІ члени кооперативу 7 .

Чи не зайве буде навести Ще один випадок з кооперативного життя, насіченій БЕЗМЕЖНИЙ Довірою и повагою селян до своих кооперативних наставніків. У лютому 1910 р. до села Парипс...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Роль кредитної кооперації у вірішенні ФІНАНСОВИХ проблем аграрного сектора ...
  • Реферат на тему: Основні положення теорії сільськогосподарської селянської кооперації академ ...
  • Реферат на тему: Розвиток споживчої кооперації в кінці 20 - початку XXI ст.
  • Реферат на тему: Соціально-економічна природа кооперації
  • Реферат на тему: Соціально-економічні основи споживчої кооперації