Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Охорона здоров'я матері та дитини, репродуктивного здоров'я населення та забезпечення безпечного материнства в Липецькій області

Реферат Охорона здоров'я матері та дитини, репродуктивного здоров'я населення та забезпечення безпечного материнства в Липецькій області


Контрольна робота

Охорона здоров'я матері та дитини, репродуктивного здоров'я населення та забезпечення безпечного материнства в Липецькій областіВведення

управлінський державний рішення

В умовах створилася демографічної ситуації в Липецькій області, як і в Російській Федерації в цілому, важливе значення набуває створення оптимальних умов для безпечного материнства, збереження здоров'я жінки-матері, а так само населення Липецької області в цілому.

Материнська смертність є найважливішим показником, що характеризує рівень медичної допомоги жінкам і дітям, стан охорони здоров'я та суспільства в цілому.

Мета роботи - аналіз діяльності органів державної влади, сформованої системи охорони здоров'я матері і дитини та визначення шляхів вдосконалення державної політики в галузі охорони материнства і дитинства, репродуктивного здоров'я населення та безпечного материнства на прикладі Липецької області.

В умовах відсутності законодавчо закріплених механізмів координації міжгалузеве взаємодія не стало основоположним принципом у вирішенні медичних і соціальних проблем дитинства і материнства.

Все вищевикладене свідчить про актуальність даного дослідження, необхідність подальшої розробки та здійснення державної політики в галузі охорони здоров'я матері і дитини, безпечного материнства, а також в галузі репродуктивного населення по Липецької області.

Об'єкт дослідження - органи державної влади, що здійснюють охорону здоров'я матері та дитини, репродуктивного населення в Липецькій області.

Предмет дослідження - діяльність органів державної влади з охорони здоров'я матері і дитини, репродуктивного населення в Липецькій області.

. Ухвалення управлінського рішення


.1 Постановка проблеми прийняття управлінського рішення


Липецька область входить до групи регіонів Центрального Федерального округу, які мають, в основному, однотипні проблеми демографічного розвитку:

1. зменшення чисельності населення внаслідок високого рівня смертності та низького рівня народжуваності;

2. старіння населення внаслідок одночасного зниження народжуваності і зростання смертності (незважаючи на зростання народжуваності з 2000 р);

. висока смертність серед чоловіків у працездатному віці і, пов'язані з нею, великий розрив в очікуваній тривалості майбутнього життя у чоловіків і жінок;

. недостатній міграційний приріст населення.

Лідируючі позиції в структурі причин смертності населення Липецької області посідають хвороби системи кровообігу - 56,7%, на другому місці слідують новоутворення, частка померлих - 13,2%, на третьому місці - зовнішні причини, частка загиблих від яких 9,4%. Відзначаються несприятливі тенденції динаміки ряду важливих показників стану здоров'я жінок і дітей: зросла поширеність хвороб, у тому числі соціально-обумовлених (туберкульоз, захворювання передаються статевим шляхом, та інші). Хронічна патологія реєструється в більш ранніх вікових групах, щороку зростає кількість дітей інвалідів. Низькими темпами знижується материнська і дитяча смертність. Погіршується стан здоров'я майбутніх матерів.

У Липецькій області за останні 5 років спостерігається погіршення здоров'я жінок репродуктивного віку (15 - 49 років): частота безпліддя досягла 4,2% від репродуктивного віку; число нормальних пологів знизилося з 33,2% до 25,8 році.

Більш 5,2% підлітків страждають хронічними захворюваннями репродуктивної системи. Зростає число подружніх пар, які страждають безпліддям і не виношуванням (сьогодні 13280 пар).

У Липецькій області існує розвинена система заходів профілактики здоров'я жінок і дівчаток. Система аналогічних заходів відносно підростаючого покоління чоловіків розвинена недостатньо.

Проблемам чоловічого репродуктивного здоров'я до теперішнього моменту не приділялося достатньо уваги в програмах з розвитку системи охорони здоров'я. Сім'ям також властиво ігнорування цих проблем.

Залишається актуальною проблема соціального сирітства, яка тісно пов'язана з репродуктивним поведінкою, поширенням алкоголізму, наркоманії, ВІЛ-інфекції, часом з матеріальними, побутовими, юридичними, психологічними та духовно-моральними проблемами громадян.

Поширеними соціальними причинами відмов матерів від своїх дітей є:

сторінка 1 з 4 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості стану здоров'я населення та системи охорони здоров'я в ...
  • Реферат на тему: Зміцнення та охорона репродуктивного здоров'я зрілого населення
  • Реферат на тему: Удосконалення державного регулювання охорони здоров'я в умовах модерніз ...
  • Реферат на тему: Дослідження стану здоров'я населення Свердловської області
  • Реферат на тему: Радіоактивне забруднення території Брянської області та стан здоров'я н ...