Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Розробка в середовищі Turbo Pascal програми обчислення суми елементів рядків матриці

Реферат Розробка в середовищі Turbo Pascal програми обчислення суми елементів рядків матриці

альметьєвському ДЕРЖАВНИЙ НЕФТЯНОЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

Курсова робота

З ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАТИКА»

РОЗДІЛ: алгоритмічні мови PASCAL

НА ТЕМУ:

Розробка в середовищі Turbo Pascal програми обчислення суми елементів рядків матрицівиконав студент: Шамсутдинова А.В.

групи 13-11

перевірив: ст. викладач

Мохова О.М.Альметьевск, 2014


ЗМІСТ


ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

ОПИС алгоритму розв'язання задачі ГРАФІЧНИМ СПОСОБОМ

укрупненна схема алгоритму

Деталізація укрупненої схеми алгоритму

Блок-схема алгоритму

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ НА МОВІ PASCAL

Опис блоків укрупненої схеми алгоритму мовою Pascal

Лістинг програми

Тестування програми

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ


Розробка в середовищі Turbo Pascal програми обчислення суми елементів рядків матриці.

Дана целочисленная прямокутна матриця. Визначити суму елементів в тих рядках, які містять тільки один негативний елемент. Знайдені суми елементів впорядкувати по зростанню.

Для налагодження програми елементи матриці сформувати за допомогою генератора випадкових чисел.ОПИС алгоритму розв'язання задачі ГРАФІЧНИМ СПОСОБОМ


укрупненна схема алгоритмуДеталізація укрупненої схеми алгоритму


У програмі вирішуються наступні підзадачі:

1. Заповнення масиву за допомогою генератора випадкових чисел.

2. Створення нового масиву з елементів рівних сумі елементів рядка, в якій є лише один негативний елемент.

. Сортування масиву за зростанням.

. Висновок відсортованого масиву.

Заповнення масиву за допомогою генератора випадкових чисел.

Масивом будемо називати упорядковану послідовність даних одного типу, об'єднаних під одним ім'ям.

Найпростіше уявити собі масив у вигляді таблиці, де кожна величина знаходиться у власній комірці.

Положення осередку в таблиці повинно однозначно визначатися набором координат (індексів).

Найпростішою є лінійна таблиця, в якій для точної вказівки на елемент даних досить знання тільки одного числа (індексу).

Масиви, положення елементів в яких описується двома індексами, називаються двовимірними. Структура такого масиву може бути представлена ??прямокутною матрицею. Кожен елемент матриці однозначно визначається зазначенням номера рядка і стовпця, номер рядка - i , номер стовпця - j .

Так обробка всіх елементів буде здійснюватися за допомогою двох циклів, зовнішній відповідає за рядки, а внутрішній гортає елементи цього рядка тобто стовпці.

Як обумовлювалося в постановці завдання, введення елементів двовимірного масиву будемо здійснювати за допомогою генератора випадкових чисел. Візьмемо, приміром, інтервал від - 1 до 20. Тоді, використовуючи формулу Random (ba) + a, отримаємо Random < b align="justify"> (21) - 1.

Таким чином, кожен черговий елемент масиву буде являти собою ціле число з діапазону [- 1, 20] і виводиться на екран.

Цикл працює до досягнення змінної i значення n, тобто до кінця масиву. Алгоритм заповнення масиву відповідними числами вказано нижче:Створення нового масиву з елементів рівних сумі елементів рядка, в якій є лише один негативний елемент.

Для зберігання суми елементів рядка вводяться змінна s , а для підрахунку кількості негативних елементів g . Обидві змінні прирівнюємо до нуля перед кожною новою рядком.

Далі при обробці кожного елемента рядка додаємо його до змінної зберігає суму і збільшуємо змінну g якщо в рядку зустрічається негативний елемент це здійснюється за допомогою розгалуження порівнює елемент з нулем.

Після обробки всієї рядки, за допомогою оператора розгалуження визначаємо чи є один негативний елемент в рядку, якщо він є то ...


сторінка 1 з 4 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка в середовищі Turbo Pascal програми сортування елементів, що знаход ...
  • Реферат на тему: Обробка одновимірних масивів. Виділення мінімального і максимального елеме ...
  • Реферат на тему: Розробка програм по створенню бази даних приладів і додавання першого рядка ...
  • Реферат на тему: Розробка на мові асемблера алгоритму контролю на парність масиву даніх
  • Реферат на тему: Розрахунок трехстержневой ферми методом кінцевих елементів за допомогою про ...