Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Розробка в середовищі Turbo Pascal програми обчислення суми елементів рядків матриці

Реферат Розробка в середовищі Turbo Pascal програми обчислення суми елементів рядків матриці

в раніше оголошений масив додаємо елемент рівний сумі всіх елементів.Сортування масиву за зростанням.

Для сортування масиву по зростанню використовується сортування вставкою.

При сортуванні вставкою спочатку упорядковуються два елементи масиву. Потім робиться вставка третього елемента у відповідне місце по відношенню до перших двом елементам. Все це можна представити у вигляді наступного фрагмента блок-схеми:Висновок перетвореного масиву.

Після сортування виводимо перетворений масив. Висновок елементів одновимірного масиву здійснюється також за допомогою циклу з параметромБлок-схема алгоритму

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ НА МОВІ PASCAL


Програма починається зі службового слова Program , після якого слід заголовок програми. В даному випадку це Nas.

У модулі CRT реалізовані спеціальні процедури і функції для роботи з текстовою інформацією на дисплеї, що дозволяють: управляти текстовими режимами, організовувати вікна виводу на екран, настроювати кольори символів на екрані, управляти курсором. Для підключення модуля досить вказати зарезервоване слово USES і список модулів на самому початку програми:

USES CRT;

USES CRT використовуємо для підключення процедури

ClrScr;

Яка, дозволяє очистити екран від усієї непотрібної інформації і помістити курсор в лівий верхній кут.

Опис констант.

У розділі описів програми повинні бути описані не тільки змінні, а й константи, в даній програмі їх дві відповідають за кількість рядків і стовпців.

const m=15; n=4;

Опис змінних.

Всі змінні використовуються в програмі повинні бути перераховані в розділі опису змінних VAR .

У програмі описані наступні змінні:

i, j, k, g, x, s: integer;: array [1..15, 1..4] of integer;: array [1..1000] of integer;

Де, a - речовий двовимірний масив, що складається з m рядків і n стовпців і b одновимірний масив.

Цілочисельні змінні.

i, j - лічильники циклів, k - допоміжна змінна відповідає за розмірність одновимірного масиву, s - буферна змінна, що зберігає суму елементів всієї рядки, x, g - допоміжні змінні для сортування масиву.

Розділ опису змінних починається зі слова BEGIN.

У розділі операторів опишемо дії, які повинна виконати програма згідно обраного алгоритму. Цей розділ укладений між словами begin і end . У програмі може використовуватися складений оператор begin end;.

Перед першим зверненням до функції random необхідно за допомогою виклику процедури randomize ініціалізувати програмний генератор випадкових чисел, інакше при кожному запуску програми датчик буде видавати одні й ті ж числа.


Опис блоків укрупненої схеми алгоритму мовою Pascal


Формування двовимірного масиву.

У всій програмі часто використовується цикл з параметром або на мові програмування оператор for .

Цикл з параметром - оператор має наступний формат:

For i:=A to B do S;

де i - лічильник циклу, є змінною порядкового типу даних. А - початкове значення, В - кінцеве значення лічильника циклу. S - тіло циклу (повторювані дії).

Цикл працює таким чином: змінної i присвоюється початкове значення A, якщо A lt;=B, то виконується тіло циклу S, після чого значення лічильника циклу i автоматично збільшується на 1 і знову порівнюється з B. Цикл буде повторюватися до тих пір, поки значення лічильника i не стане більше B. Якщо тіло циклу S складається з декількох операторів, то вони полягають в операторні дужки (begin ... end). Якщо в операторі for .. to останнє значення лічильника циклу менше першого, то тіло циклу не виконується жодного разу.

...


Назад | сторінка 2 з 4 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Сортування рядків матриці в програмі Pascal
  • Реферат на тему: Розробка в середовищі Turbo Pascal програми сортування елементів, що знаход ...
  • Реферат на тему: Аналіз методів сортування одновимірного масиву
  • Реферат на тему: Розробка програми сортування даних мовою Turbo Pascal
  • Реферат на тему: Розробка на мові асемблера алгоритму контролю на парність масиву даніх