Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Розробка пристрою індикації даних на РК-дисплеї, переданих по інтерфейсу RS232 з ПК

Реферат Розробка пристрою індикації даних на РК-дисплеї, переданих по інтерфейсу RS232 з ПК

Введення


У даному семестрі одним із предметів нашого вивчення були інформаційні технології в юридичній діяльності. Поза всяким сумнівом, інформаційні технології мають широке застосування у всіх галузях нашого життя, проте торкаючись саме юридичної сфери інформаційні технології мають серйозне значення, їх вивчення повинно бути невід'ємною частиною навчання майбутніх професіоналів.

У даній роботі ми торкнемося лише такий аспект, як АІС («автоматизована інформаційна система»), розглянемо їх основну класифікацію і основних користувачів.

Дана тема актуальна в наш час, час змін і реформ, коли технології впроваджуються всюди для досягнення більшої ефективності і продуктивності, здійснення меншої кількості помилок і браку.

Метою даної роботи є вивчення теоретичних і практичних положень, дізнатися більше про автоматичні інформаційних системах.


1. Інформаційні системи


.1 Поняття інформаційних системах


Законодавство Російської Федерації в даний час швидко оновлюється - щодня вищими органами державної влади приймається кілька десятків нормативних актів, що складає близько 10 000 документів на рік, з урахуванням відомчих документів (розпорядження, інструкції) цифра збільшується до 90- 100 тис. Основною трудністю застосування автоматизованих інформаційних систем за законодавством є те, що всякий юридичний (зокрема, судовий) процес повинен бути заснований на друкованих джерелах інформації та при згадці документа можливі посилання тільки на офіційні видання, а будь-які форми документів на магнітних носіях юридичної сили не мають. Тому фахівець користується ними як довідковими, але якщо приймається рішення, яке тягне за собою фінансову або іншу відповідальність, необхідно використання офіційного джерела.

За кордоном бази за законодавством почали з'являтися з другої половини 60-х рр., разом з розвитком сучасних технологій і систем телекомунікації. Це було обумовлено тим, що звичайним бібліотекам було вже не під силу збирати, зберігати і систематизувати масиви нормативних матеріалів.

Згідно з визначенням, даним у міжнародних стандартах ISO/IEC 2382-1 (1993-11-15) «Informational system - An information processing system, together with associated organizational resources such as human, technical, and financial resources, that provides and distributes information. »

Інше визначення наводиться в ст. 2 ФЗ від 27 липня 2006 р №149-ФЗ «Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації»: «інформаційна система - сукупність міститься в базах даних інформації та забезпечують її обробку інформаційних технологій і технічних засобів»

Інформаційна система - взаємозв'язана сукупність засобів, методів і персоналу, використовуваних для зберігання, обробки та видачі інформації в інтересах досягнення поставленої мети.

Автоматизована інформаційна система (АІС) - сукупність програмно-апаратних засобів, призначених для автоматизації діяльності, пов'язаної зі зберіганням, передачею та обробкою інформації.

Автоматичні інформаційні системи є, з одного боку, різновидом інформаційних систем (ІС), з іншого - автоматизованих систем (АС), внаслідок чого їх часто називають ІВ або АС.

Автоматична інформаційна система може бути визначена як комплекс автоматизованих інформаційних технологій, призначених для інформаційного обслуговування - організованого безперервного технологічного процесу підготовки та видачі споживачам наукової, управлінської та ін. інформації, використовуваної для прийняття рішень, відповідно до потреб для підтримки ефективної діяльності.

Класичними прикладами автоматизованих інформаційних систем є банківські системи, автоматизовані системи управління підприємствами, системи резервування авіаційних або залізничних квитків і т.д.

Визначення автоматизованої системи дає ГОСТ 34.003-90: »система, що складається з персоналу та комплексу засобів автоматизації його діяльності, що реалізує інформаційну технологію виконання встановлених функцій.»

Склад інформаційних систем

· Дані

· Інформація

· Знання

· Бази даних

· База знань

· програмне забезпечення

· експертні системи

· локальні мережі

· захист інформації

· інформаційна безпека

Призначення автоматичної інформаційної системи

Основною причиною створення і розви...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Геоінформаційні технології. Автоматизовані системи збору та зберігання і а ...
  • Реферат на тему: Файлові системи и Бази даних. Спожи ІНФОРМАЦІЙНИХ систем
  • Реферат на тему: Захист інформації як частина інформаційної безпеки інформаційних систем
  • Реферат на тему: Інформаційні технології в слідчій діяльності. Автоматизовані інформаційні ...
  • Реферат на тему: Інформаційна війна як цілеспрямована інформаційна дія інформаційних систем ...