Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Розробка пристрою індикації даних на РК-дисплеї, переданих по інтерфейсу RS232 з ПК

Реферат Розробка пристрою індикації даних на РК-дисплеї, переданих по інтерфейсу RS232 з ПК

тку автоматичної інформаційної системи є необхідність ведення обліку інформації про стан і динаміку об'єкта, якому присвячена система. На підставі інформаційної картини, створюваної системою, керівники різного ланки можуть приймати рішення про керуючих впливах з метою вирішення поточних проблем.

Облікові дані системи можуть бути піддані автоматичній обробці для подальшого тактичного і стратегічного аналізу з метою прийняття управлінських рішень більшого горизонту дії.

Побічними, можливими, але не гарантованими ефектами від використання системи можуть виступати:

· підвищення продуктивності роботи персоналу;

· поліпшення якості обслуговування клієнтів;

· зниження трудомісткості і напруженості праці персоналу;

· зниження кількості помилок у його діях.

Можуть виконуватися такі завдання, як:

· Стратегічне управління (фінансовий менеджмент, аналіз фінансово-господарської діяльності, маркетинг, управління проектами, управління документообігом і ін.).

· Логістика (управління матеріальними потоками і збутом готової продукції).

· Бухгалтерський облік (облік грошових коштів, основних засобів, облік матеріальних цінностей та ін.).

· Управління персоналом (створення нормативно-довідкової інформації, планування витрат з персоналу, ведення бази даних кадрового складу та ін.).

· Управління виробництвом (технологічна підготовка виробництва, техніко-економічне планування, облік витрат на виробництво, оперативне управління виробництвом).


1.2 Класифікація

користувач інформаційний автоматичний юридичний

Яка-небудь однозначна і загальноприйнята класифікація АІС відсутня, однак в науці та індустрії принаймні виділяють наступні типи систем за призначенням:

· АСУ - Автоматизовані системи управління

· АСУП - Автоматизовані системи управління підприємства

· АСКОЕ - Автоматизована система контролю та обліку енергоресурсів

· АСУ ТП - Автоматизовані системи управління технологічними процесами

· ГІС - Геоінформаційні системи

· ІУС - Інформаційно-управляючі системи

· ІВС - Інформаційно-вимірювальні системи

· ІВС - Інтелектуальні інформаційні системи

· ІПС - Інформаційно-пошукові системи

· ІАС - Інформаційно-аналітичні системи

· ІСС - Інформаційно-довідкові системи;

· ЛИС - Лабораторна інформаційна система

· СІ - Системи штучного інтелекту

· СКД, СКУД - Система контролю (і управління) доступом

Класифікація за архітектурі

За ступенем розподіленості відрізняють:

· настільні (desktop), або локальні ІС, в яких всі компоненти (БД, СУБД, клієнтські програми) знаходяться на одному комп'ютері;

· розподілені (distributed) ІС, в яких компоненти розподілені по декількох комп'ютерів.

Розподілені ІС, у свою чергу, поділяють на:

· файл-серверні ІС (ІС з архітектурою «файл-сервер»);

· клієнт-серверні ІС (ІС з архітектурою «клієнт-сервер»).

У файл-серверних ІС база даних знаходиться на файловому сервері, а СУБД і клієнтські додатки знаходяться на робочих станціях.

У клієнт-серверні ІС база даних і СУБД знаходяться на сервері, а на робочих станціях знаходяться клієнтські програми.

У свою чергу, клієнт-серверні ІС поділяють на Дволанковий і багатоланкові.

У двухзвенних (англ. two-tier) ІС всього два типи «ланок»: сервер баз даних, на якому знаходяться БД і СУБД (back-end), і робочі станції, на яких знаходяться клієнтські програми (front-end). Клієнтські програми звертаються до СУБД безпосередньо.

У багатоланкових (англ. multi-tier) ІС додаються проміжні «ланки»: сервери додатків (application servers). Користувальницькі клієнтські програми не звертаються до СУБД безпосередньо, вони взаємодіють з проміжними ланками. Типовий приклад застосування багатоланкових - сучасні веб-додатки, що використовують бази даних. У таких додатках крім ланки СУБД і клієнтського ланки, що виконується в веб-браузері, є як мінімум одна проміжна ланка - веб-сервер з відповідним серверним програмним забезпеченням.

Класифікація за ступенем автоматизації

За ступенем ав...


Назад | сторінка 2 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка бази даних і серверної частини інформаційної системи обліку техніч ...
  • Реферат на тему: Розробка інформаційної системи підприємства за допомогою системи управління ...
  • Реферат на тему: Автоматизація процесів управління і планування діяльності підприємства в се ...
  • Реферат на тему: Реалізація бази даних і серверної частини інформаційної системи "ДАІ&q ...
  • Реферат на тему: Розробка бази даних засобами системи управління базами даних MS Access