Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Телефонний довідник

Реферат Телефонний довідник

ТОМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТА РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ (ТУСУР)

В 

дистанційна форма навчання

Кафедра автоматизованих систем управління (АСУ)

В В В В В В 

Програмування

В 

Курсовий проект

В 

В«телефонний довідник В»
Дата виконання роботи ___________________

Дата перевірки ___________________

Оцінка ___________________ p align=right> И.О.Фамилия викладача ___________________

Підпис викладача ___________________

В 

Зміст:

В 

Зміст

Введення

Постановка завдання

Використовувані методи

Опис алгоритму програми

Висновок

Список літератури

Додаток 1. Лістинг програми

В 

Вступ:

В 

Метою курсової роботи є поглиблення знань і розширення навичок з розробки алгоритмів та їх реалізації на персональному комп'ютері.

Постановка завдання:

В 

Необхідно написати програму, яка буде працювати з базою телефонних номерів. При цьому програма повинна вміти додавати, змінювати, видаляти, шукати записи. Також, для спрощення роботи з програмою, необхідно створити інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.


1. Використовувані методи:

В 

У програмі використовується наступний алгоритм роботи з даними: всі дані зберігаються у файлі phone.dat і завантажуються в програму при виклику тієї чи іншої процедури. При видаленні або зміну запису створюється тимчасовий файл з ім'ям temp.dat, в нього записуються всі дані з файлу phone.dat крім тих які були видалені або записуються вже змінені дані, а потім об'єкт phone.dat видаляється, а файл temp.dat перейменовується в phone.dat.


2. Опис алгоритму програми.


Створимо запис Phone, в цьому записі створимо чотири поля з іменами:

В· SurnameS - Строкового типу довжиною 15 символів, дане поле буде містити прізвище;

В· NameS - строкового типу довжиною 15 символів, дане поле буде містити ім'я;

В· PhoneS - строкового типу довжиною 15 символів, дане поле буде містити номер телефон.

В· AddressS - строкового типу довжиною 50 символів, дане поле буде містити адресу.


Створимо змінні:

В· PhoneF - файлового типу, для роботи з файлами даних;

В· PhoneR - довільного типу (Phone), для роботи з даними.

В· а - масив від 1 до 600 типу Phone, даний масив буде необхідний для організації сортування записів.

Процедура WritePhone - дана процедура виводить всі записи з файлу phone.dat на екран. За допомогою оператора Assign встановлюється зв'язок між файлом і змінної файлового типу PhoneF. За допомогою команди Reset відкриваємо файл для читання і переводимо покажчик в першу позицію. Далі створюємо цикл розміром від першої позиції у файлі до останньої, в цьому циклі виводимо на екран значення полів: прізвище, ім'я, номер телефону за допомогою оператора Writeln. Закриваємо файл за допомогою оператора Close, це необхідно для того, щоб інші процедури могли з ним працювати.

procedure WritePhone;

begin

Assign (PhoneF, 'Phone phone.dat');

Reset (PhoneF);

ClrScr;

writeln ('Всі записи:');

writeln;

while not Eof (PhoneF) do

begin

PhoneR.SurnameS: ='';

PhoneR.NameS: ='';

PhoneR.PhoneS: ='';

PhoneR.AddressS: ='';

read (PhoneF, PhoneR);

writeln;

write (PhoneR.SurnameS);

write ('', PhoneR.NameS);

write ('', PhoneR.PhoneS);

write ('', PhoneR.AddressS);

end;

Close (PhoneF);

writeln;

writeln;

write ('Натисніть будь-яку клавішу ...');

ReadKey;

end;

Процедура AddPhone - дана процедура додає запис. За допомогою операторів Assign і Reset відкриваємо файл phone.dat і встановлюємо покажчик у першу позицію. За допомогою операторів Writeln і Readln створюємо інтерфейс для введення прізвища, імені, номера телефону з клавіатури і записуємо введені значення в файл. Закриваємо файл. p> procedure AddPhone;

begin

Assign (PhoneF, 'Phone phone.dat');

Reset (PhoneF);

while not Eof (PhoneF) do Read (PhoneF, PhoneR);

PhoneR.SurnameS: ='';

PhoneR.NameS: ='';

PhoneR.PhoneS: ='';

PhoneR.AddressS: ='';

ClrScr;

writeln ('Додавання запису:');

writeln;

Write ('Введіть Прізвище:');

readln (PhoneR.SurnameS);

write ('Введіть Ім...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка системи програмування для обробки даних строкового типу
  • Реферат на тему: Резидентний оброблювач клавіатури (перехоплення натискань клавіш і запис у ...
  • Реферат на тему: Запис в графічний файл формату BMP
  • Реферат на тему: Програма, що реалізує роботу з текстом і збереженням даних у файл
  • Реферат на тему: Калібрування п'єзорезистивного датчика абсолютного тиску KPY - 43A № 03 ...