Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Фізіологічні зміни показників периферичної крові людини, після фізичного навантаження

Реферат Фізіологічні зміни показників периферичної крові людини, після фізичного навантаження

Зміст


Введення

. Огляд літератури

.1 Поняття про систему крові

.2 Склад і кількість крові

.3 Зміна досліджуваних показників після фізичного навантаження

. Програма та методика досліджень

.1 Об'єкт та методика досліджень

.2 Техніка проведення загального аналізу

. Результати практики та їх обговорення

Висновок

Список використаних джерел


Введення


Терміни проведення практики з 12 травня 2014 з 24 травня 2014. Програма практики включала наступні питання:

1) підбір і аналіз літературних джерел, написання літературного огляду на тему «фізіологічні зміни показників периферичної крові людини, після фізичного навантаження».

) ознайомлення з методиками фізіологічних досліджень і статистичної обробки експериментальних даних;

3) проведення досліджень за темою індивідуального завдання;

4) написання звіту.

Мета практики - закріплення і розвиток теоретичних знань, отриманих в процесі навчання у ВНЗ; освоєння нових і поглиблення вивчених методик; збір та аналіз експериментального матеріалу по темі індивідуального завдання.

Завдання практики:

1) вивчення обладнання, апаратури, контрольно-вимірювальних приладів, використовуваних при виконанні фізіологічних досліджень;

) освоєння методів, необхідних для проведення науково-дослідної роботи;

) вивчення техніки безпеки і прийомів у наданні першої долікарської допомоги при нещасних випадках;

) проведення досліджень фізіологічних функцій організму (дихання, кровообігу, обміну речовин);

) виконання дослідної роботи за темою курсової роботи;

6) аналіз і статистична обробка отриманих даних.


1. Огляд літератури


1.1 Поняття про систему крові


Кров, разом з тканинною рідиною і лімфою, є найважливішим компонентом внутрішнього середовища організму, відносну сталість якої, в тому числі фізико-хімічних показників (рН, осмотичний тиск, температура, та ін.), є необхідною умовою життєдіяльності організму. Зміни фізико-хімічних властивостей крові, що є важливим механізмом у патогенезі багатьох захворювань, використовуються для їх діагностики, оцінки ефективності лікування та прогнозу [3].

Система крові включає в себе:

- кров у судинах

органи кровотворення (червоний кістковий мозок, лімфовузли, селезінка)

органи кроверазрушения (печінка, кістковий мозок, селезінка)

регулює нейрогуморальний апарат.

Основні функції крові

Транспортна (перенесення різних речовин).

Дихальна (перенесення кисню від органів дихання до тканин і СО 2 у зворотному напрямку).

Трофическая або поживна (перенесення поживних речовин від травного тракту до клітин організму і використання клітинами тканин і органів компонентів крові для пластичних і енергетичних потреб).

Екскреторна (перенесення до органів виділення непотрібних або шкідливих для організму речовин: кінцевих продуктів обміну речовин, надлишку мінеральних і органічних речовин, що утворюються в процесі обміну, або надійшли з їжею).

Захисна (містить фактори гуморального і клітинного імунітету: антитіла, фагоцити, фактори згортання, бета-лізину, інтерферони, інтерлейкіни, комплемент, популяції Т- і В-лімфоцитів та ін.) [3, 4].


1.2 Склад і кількість крові


Кількість крові. У дорослої людини абсолютна кількість крові становить приблизно 4,5-6 літрів. Відносне її зміст відповідає 6-8% маси тіла (у новонародженого - 15%).

Плазма - це колоїдно-полімерний розчин, в якому розчинником є ??Н 2 О, розчиненими речовинами - солі і низькомолекулярні органічні сполуки. Колоїдним компонентом є білки і їхні комплекси. Плазма - рідка частина крові (її обсяг приблизно дорівнює 2,8 - 3,0 л).

Фізико-хімічні властивості крові. Осмотичний тиск - 7,6 - 8,1 атм. Воно створюється в основному солями, що знаходяться в дисоційованому стані. Осмотичний тиск має істотне значення в підтримці концентрації різних речовин, розчинених у рідинах організму, і визначає розподіл води між кров'ю, клітинами і тканинами. Осмотичний тиск у людини досить постійне. У нейрогуморальної його регуляції беруть участь органи виділення (нирки, потові залози). Зміна осмотичного тиску сприймаєть...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Правила підготовки до лабораторних досліджень крові. Умови забору капілярн ...
  • Реферат на тему: Дві стратегії адаптації плинності крові до потреб організму людини при м ...
  • Реферат на тему: Адгезійні властивості лейкоцитів крові при адаптації організму до інтенсивн ...
  • Реферат на тему: Будова і функції опорно-рухового апарату людини. Склад крові та сечі
  • Реферат на тему: Співвідношення і фізіологічні властивості лейкоцитів периферичної крові і ч ...