Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Рішення системи двох лінійних рівнянь з поданням про вирішення в числовому і графічному вигляді

Реферат Рішення системи двох лінійних рівнянь з поданням про вирішення в числовому і графічному вигляді

Курсова робота

Рішення системи двох лінійних рівнянь з поданням про вирішення в числовому і графічному вигляді


Введення


Цілі і завдання програми:

Програма призначена для вирішення системи з двох, трьох або чотирьох рівнянь з кількістю невідомих рівною кількості рівнянь. Програма показує результат рішення системи в графічному і числовому вигляді. Є можливість завантаження змінних з файлу і можливість зміни кольору написів. Програма забезпечена довідковою інформацією. Управління здійснюється за допомогою меню і клавіатури.

Курсова робота включає наступні розділи:

1. постановка завдання - розділ містить специфікацію програми з описом вхідних і вихідних даних, діапазоном їх зміни;

2. проектування структури програми - розділ містить опис модулів програми;

. проектування користувальницького інтерфейсу - розділ містить опис елементів взаємодії користувача і програми.

. проектування модулів програми - розділ містить опис алгоритму роботи програми;

. тестування програми - розділ містить результати роботи програми на різних тестових даних;

. розробка довідкової системи - розділ містить опис довідкової системи програми;

. рекомендації щодо використання програми - розділ містить опис всіх функціональних можливостей програми;

. висновок.


1. Постановка завдання

програма інтерфейс додаток користувальницький

Необхідно розробити програму для вирішення системи лінійних рівнянь з поданням про вирішення в числовому і графічному вигляді (графіки на площині). Вхідні дані можуть бути введені з файлу або в діалоговому режимі. Управління програмою повинно здійснюватись за допомогою меню.

Програма являє собою дві форми Form1 «Рівняння» і FormVvod «Довідка».

На формі Form1 розташовані такі елементи управління, як groupBox, label, listBox, textBox, pictureBox, menuStrip, toolStrip, openFileDialog, colorDialog. Вони використовуються для того, щоб забезпечити введення, висновок і перетворення даних даних. Форма використовується для введення, виведення даних, у тому числі в графічному вигляді.

На формі FormVvod розташовані такі елементи управління, як groupBox, label, button. Форма використовується для відображення довідки про програму.

Коефіцієнти можуть бути введені як цілими числами, так і раціональними. Введення коефіцієнтів може здійснюватися з клавіатури або з файлу, в який попередньо записано число, що представляє перший невідому.

Після введення коефіцієнтів програма представить рішення системи і намалює графік вирішення для системи з двох змінних.

Для вирішення системи лін. рівнянь використовувався матричний спосіб із знаходженням коренів за формулою Крамера.


2. Проектування структури програми


Form

Основним компонентом середовища візуального програмування є форма (Form). Форма - це контейнер, в який поміщаються інші елементи додатки, що визначають згодом всю функціональність програми. У формі можна розмістити різні візуальні компоненти (елементи управління), такі як кнопка, текстове поле для введення даних, список, поле зі списком і т.д. Для роботи формами використовується дизайнер форм.

При створенні нового проекту типу Windows Forms Application автоматично створюється форма Form1. Разом з нею створюється спеціальний програмний модуль з ім'ям форми і расшіреніем.h (Form1.h). У цьому модулі знаходиться опис форми, і в ньому ж будуть розташовуватися обробники подій компонентів.

Форма може бути відображена в двох режимах: модальном або немодальному

(звичайному). Різниця між ними в наступному. Модальне вікно діалогу (modal dialog box) або форма повинні бути закриті, щоб можна було продовжувати роботу з додатком. Наприклад, діалогові вікна, які відображатимуть важливі повідомлення, завжди повинні бути модальними, тобто користувач зобов'язаний закривати їх або відповідати на повідомлення в них, перш ніж продовжити роботу. Немодальні вікна діалогу (modeless dialog boxes) або форми дозволяють переміщати фокус між вікном діалогу та іншою формою, не закриваючи вікно діалогу. Немодальні вікна діалогу досить рідкісні.

Щоб відобразити форму як модальне вікно діалогу, слід в...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка програми мовою Turbo Pascal 7.0 для вирішення диференціальних рівн ...
  • Реферат на тему: Програма управління базою даних, яка містить інформацію про читачів, книгах ...
  • Реферат на тему: Створення бази даних автомобілебудівного підприємства у вигляді настільного ...
  • Реферат на тему: Розробка програми для розв'язання систем лінійних рівнянь
  • Реферат на тему: Методологічний розділ програми конкретного соціологічного дослідження