Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Рішення систем лінійних рівнянь методом Крамера

Реферат Рішення систем лінійних рівнянь методом Крамера

Рішення систем лінійних рівнянь методом Крамера


Введення


Обчислювальні системи є потужним засобом дослідження в різноманітних галузях науки, техніки, інформаційного забезпечення суспільства. Спочатку їх застосовували для вирішення складних інтегро-диференціальних рівнянь, але з розвитком нової техніки ЕОМ стрімко завойовують нові галузі застосування. Моделювання складних систем управління стало революційним кроком. Розвиток розподілених інтерактивних систем призвело до виникнення суспільства принципового нового типу - «інформаційного суспільства».

Будучи засобом вирішення ряду практичних завдань, комп'ютер в теж час об'єкт для вивчення. Відповідно до загальними принципами існує апаратне і програмне забезпечення. Апаратні можливості забезпечують ефективність і можливості програм і можливості комп'ютера цілком. Однак без програмного забезпечення комп'ютер просто купа залозок. Правильне уявлення - комп'ютер есть програмно-апаратна сукупність, при цьому можна виділити програмне забезпечення в окрему область.

Стрімко розвиток комп'ютера привело до появи засобів автоматизації програмування: мов програмування і систем програмування. Кількість принципово різних мов програмування колосально. У цій роботі зупинимося на розгляді мови високого рівня з ++.

Існує поняття «парадигма програмування» - комплекс загальних ідей, засобів і т.д. Можна нарахувати п'ять різних парадигм:

§ Процедурно-орієнтоване;

§ Об'єктно-орієнтоване;

§ Логічне;

§ Функціональне;

§ Машинно-орієнтоване програмування.

Процедурно-орієнтована парадигма припускає, що програма будується з окремих виконуваних і описових операторів, деяких алгоритм. Існують наступні мови: алгол, фортран, кобол, пл/1, паскаль, сі.

До об'єктно-орієнтованим відносять smalltalk, с ++, object-pascal і java. В основі цих мов лежить поняття об'єктового типу, що дозволяє описувати користувача типи і операції над ними.

До логічної та функціональної парадигм відносять мови пролог, Рефаїл, ЛІПС.

Головною метою, яка ставиться перед студентом в процесі оформлення курсової роботи, є отримання певних навиків у складанні опису до технічним завданням курсової роботи відповідно до встановлених стандартів, а також досягнення вміння надання виконаної роботи до її захисту.

Також, крім основної мети варто виділити завдання, вирішення яких необхідно з'ясувати в процесі оформлення даної курсової роботи.

Першочерговим завданням є, природно, введення в курс «технологія програмування», тобто, вивчення його допомогою лекційних занять, а також лабораторних і практичних робіт.

Другим завданням було вивчення об'єктно-орієнтовного мови програмування з ++, а також роботи з середовищем розробки програмного забезпечення visual studio, зокрема visual c ++, зважаючи на те, що в описі завдання до курсової роботи чітко зазначена необхідність використання мови програмування з ++ при розробці алгоритму програми для вирішення поставленого завдання.

Далі, після вивчення середовища розробки, в якій буде написано програмне забезпечення, а також, власне, самої мови програмування, слідувала, відповідно, розробка алгоритму для вирішення завдання, визначеної в технічному завданні курсової роботи. У цій роботі описується клас вирішуваних завдань систем лінійних рівнянь методом Крамера, призначення, умови застосування та характеристики програмного забезпечення, пояснюється структура вхідних і вихідних даних і алгоритми роботи програми. Потім слід було написання самої програми в visual c ++ виробництва фірми microsoft. Завершальним кроком було тестування програми на працездатність і на коректність розрахунків.


1. Теоретична частина

програма рівняння Крамер

1.1 Технологія розробки програмних засобів


Основні етапи технологічного процесу розробки програм:

· Постановка завдання;

· Побудова математичної моделі;

· Розробка (вибір і адаптація) алгоритму;

· Складання програми;

· Тестування та налагодження;

· Здача в експлуатацію.

Постановка завдання. На цьому етапі розкривається організаційно-економічна сутність задачі:

· Формулюється мета її рішення;

· Ви...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Об'єктно-орієнтоване програмування. Розробка програмного забезпечення
  • Реферат на тему: Вивчення мови об'єктно-орієнтованого програмування Borland Delphi та ро ...
  • Реферат на тему: Розробка програмного забезпечення комп'ютерної системи управління проце ...
  • Реферат на тему: Програмування алгоритмів роботи з частинами матриці. Складання програми ви ...
  • Реферат на тему: Об'єктно-орієнтоване програмування за допомогою Microsoft Visual Basic ...