Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » З'єднання соціалізму з робочим рухом

Реферат З'єднання соціалізму з робочим рухом

Реферат

В«З'єднання соціалізму з робочим рухомВ»


1. З'єднання соціалізму з робочим рухом

1.1 Поширення марксизму. Іван Франко. Ювеналій Мельников


Обгрунтовану В«Маніфестом Комуністичної партіїВ» К. Маркса і Ф. Енгельса всесвітньо-історичну місію як могильника капіталістичного і будівельника соціалістичного ладу пролетаріат в будь-якій країні міг скоїти, лише керуючись вченням наукового соціалізму (марксизму). Проте ні в 60-ті, ні в 70-ті роки XIX ст. це вчення ще не було відомо робочим масам нашої країни, хоча вже тоді виходили в світ російські переклади окремих робіт К. Маркса і Ф. Енгельса. p> На Україну викладач Київського університету Н.І. Зібер написав і видав російською мовою працю про В«КапіталіВ» К. Маркса, а потім особисто популяризував цей геніальний твір в курсі лекцій, прочитаних нелегально для групи студентів. Сам К. Маркс у післямові до другого німецькому виданню В«КапіталуВ» високо оцінив популяризаторську роботу Зібера. З К. Марксом і Ф. Енгельсом особисто познайомився і український революціонер-демократ С.І. Подолинський, який, рятуючись від переслідувань царату, змушений був емігрувати. За кордоном він написав і видав українською мовою книги В«Про багатстві і бідності В»,В« Ремесла і фабрики на Україні В», в яких пропагувалося марксистське вчення.

Об'єктивно висувалася практичне завдання донести це вчення до свідомості найширших пролетарських мас, з'єднати соціалізм з робочим рухом. Створена Г. В. Плехановим за кордоном 1883 р. перша російська марксистська група В«Визволення праціВ» налагодило регулярне постачання марксистською літературою пролетарських революціонерів у Росії (включаючи і Україна). p> У нелегальній перевезенні надрукованих російською мовою видань групи В«Звільнення праціВ» через австро-російський кордон безпосередню участь брав український революціонер-демократ І.Я. Франка (1856-1916). Він і сам перекладав твори Маркса і Енгельса на українську мову, друкував їх і поширював серед мас. У ряді своїх власних творів Франка популяризував вчення марксизму. Ось що він, наприклад, писав в історико-публіцистичному нарисі В«Про соціалізмВ»: В«Ідея соціалізму рухається - зрештою, до найтіснішої єднання (Федерації) людей з людьми і народів з народами, як вільних з вільними і рівних з рівними, рухається тим самим до скасування їх підпорядкування, всякої політичної залежності, всякого гноблення народу народом і до ліквідації воєн, які суперечать природі людини, зупиняють просування вперед і перетворюють людину на дикуна. Ідея соціалізму рухається тим самим і до ліквідації всяких класових привілеїв і всіх станів і до повного рівноправ'я жінок і чоловіків В».

І. Я. Франко не мислив корінного поліпшення долі трудящих без встановлення соціалістичного ладу, дозвіл національного питання - без соціального визволення українського народу і возз'єднання всіх українських земель. Великий революціонер-демократ підтримував активні всебічні зв'язки з учасниками загальноросійського визвольного руху другої половини XIX ст., за що його кілька разів заарештовували австрійські влади.

Діячі перших марксистських гуртків вже робили спроби зв'язатися з робочим середовищем, створити робочі революційні гуртки на заводах і фабриках. У цій справі на Україні помітного успіху досяг революціонер-робітник Ю.Д. Мельников - уродженець села Митченки Конотопського повіту Чернігівської губернії. На формування його марксистського світогляду великий вплив зробив керівник однієї з петербурзьких марксистських груп М. І. Бруснев. З ним зустрічався Мельников під час свого короткочасного перебування в Петербурзі в 1891

У наступному році, вже досвідченим учасником революційних гуртків Харкова, Ростова-на-Дону, Таганрога Мельников прибув до Києва. Тут він відкрив слюсарну майстерню, яка фактично стала школою підготовки марксистських агітаторів серед робітників промислових підприємств. Слухачі цієї школи організовували робочі кружки на фабриках і заводах, забезпечували їх марксистською літературою, керували страйками. Прагнучи більш широко розгорнути агітаційно-пропагандистську роботу, Мельников переконував своїх учнів, що В«Краще підняти масу на один дюйм, ніж однієї людини на другий поверхВ». Для керівництва робочим рухом в місті було створено нелегальний В«Київський робітник комітет В», заснована нелегальна друкарня, що випустила кілька прокламацій. Автором більшості з них був Мельников. Проте його активну революційну діяльність перервали в 1896 р. арешт і заслання. Помер Ю. Мельников в 1900 р. в Астрахані. p> Чи не мали єдиного централізованого керівництва, цілеспрямованих програмних засад своєї діяльності і численні марксистські гуртки і групи в Катеринославі, Харкові, Одесі, Полтаві, Херсоні та інших містах. Їх вплив на робітничий рух було обмеженим. p> 1.2 В.І. Ленін. В«Союзи боротьби за визволення робочого класу В»<...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Виникнення марксизму. Ідеї ??К. Маркса і Ф. Енгельса
  • Реферат на тему: Буржуазія і пролетаріат в зрілої концепції К. Маркса і Ф. Енгельса
  • Реферат на тему: Політичні ідеї К. Маркса і Ф. Енгельса в &Маніфесті комуністичної партії&
  • Реферат на тему: Робота К. Маркса і Ф. Енгельса "Маніфест Комуністичної партії"
  • Реферат на тему: Життя Карла Маркса і Фрідріха Енгельса в еміграції