Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Importance of international tourism services in the world market

Реферат Importance of international tourism services in the world market

Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої професійної освіти

«Мордовський державний університет ім. Н.П. Огарьова »

Факультет юридичний

Кафедра міжнародного та європейського права


РЕФЕРАТ

З МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВУ

на тему:

«Методи правового регулювання міжнародного приватного права»
Виконала:

студентка 402 групи (д/н)

спеціальністю «Юриспруденція»

Либаева Наталія Сергіївна

Перевірила: к.ю.н., доцент

Труніна Катерина Володимирівна
Саранськ


Введення


Як випливає з положень загальної теорії права, питання про метод регулювання слідом за об'єктом регулювання, принципах і нормах є наріжним для будь-якої системи норм, що претендує на існування як окремої галузі або системи права. Думається, що для міжнародного приватного права він також виступає ключовим. Разом з тим у ряді навчальних посібників і підручників з МПП розгляд проблем, пов'язаних з наявністю у нього власних методів регулювання, обходиться стороною.

Виходячи з особливостей об'єкта регулювання в міжнародному приватному праві, вирішується відповідно і питання про методи регулювання, властивих цій неординарній системі норм. Дійсно, специфічність суспільних відносин, які підлягають регулюванню, не може не зумовити особливостей і в тім, що йменується сукупністю способів і засобів впливу на регульований об'єкт. Як відомо, саме так в теорії права визначається метод регулювання.

У юридичній літературі сама по собі проблема методів регулювання у міжнародному приватному праві не викликала значних труднощів для вирішення, хоча певне підґрунтя для полеміки і має місце. Колізійних метод регулювання у всі часи кваліфікувався як корінний метод міжнародного приватного права. Проте на різних етапах розвитку МПП його роль у впливі на регульований об'єкт не була незмінною. Після Другої світової війни виняткове освітлення отримав питання про уніфікованих нормах матеріально-правового характеру, що містяться в міжнародних договорах, і, відповідно, зумовив постановку проблеми ще одного методу регулювання в МПП - матеріально-правового. Позитивна відповідь на питання про їх входження до складу МПП означав закономірне згоду і з їх участю в регулюванні підпадають під дію даної системи норм відносин. Єдиним логічним висновком із зазначеного могло стати лише визнання наявності другого методу регулювання - матеріально-правового, забезпеченого матеріальними нормами прямої дії, уніфікованими міжнародними угодами.

Після 50-х рр. XX сторіччя такі норми стали визнаватися як повноправних норм МПП і, отже, служити одним із засобів реалізації особливого його методу - матеріально-правового. Слід підкреслити, що в даному випадку, коли йдеться про методи регулювання в приватному міжнародному праві, мається на увазі, що предметом розгляду виступають спеціальні, тобто такі методи регулювання, які характеризують дану сукупність правових норм з позицій особливого, а саме підкреслюють її специфіку.

У той же час, якщо йдеться про відносини цивілістичного характеру, жодним чином не можна заперечувати дії тих методів регулювання, які застосовуються в цивільному праві та інших цивилистических галузях.

Закономірно, що для аналізованих відносин характерні диспозитивність, свобода договірних відносин, розсуд сторін, рівність партнерів і т.п., що властиво правовому регулюванню цивільних і торгових відносин взагалі. Ці якості регулятивного впливу іманентно притаманні всієї сукупності способів і засобів, які використовуються для належної регламентації відносин даного типу. У силу цього можна мати на увазі і загальний метод регулювання відносин цивілістичного характеру, що застосовується в МПП, який тим не менше не є визначальним у плані виділення його норм в яку-небудь самостійну сукупність.

У цьому зв'язку необхідно згадати, що в науковій і навчальній літературі останніх десятиліть був висловлений дещо відрізняється від загальної російської доктрини погляд на методи міжнародного приватного права, який, крім іншого, ревізує в тому числі і розробки в області теорії права.

1. Колізійних метод регулювання


Приватноправові відносини з «іноземним елементом» в силу своєї специфіки вимагають особливих способів або методів регулювання. Наявність у відносинах, регульованих міжнародним приватним правом, іноземного елемента призводить до так званої колізії, або зіткнення (лат. Collisio - зіткне...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методи правового регулювання міжнародного приватного права
  • Реферат на тему: Основи правового регулювання цивільних і правових відносин
  • Реферат на тему: Механізм правового регулювання суспільних відносин
  • Реферат на тему: Предмет правового регулювання податкових відносин суб'єктом РФ (на прик ...
  • Реферат на тему: Поняття, предмет і метод регулювання фінансового права