Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Правове регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Російській Федерації

Реферат Правове регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Російській Федерації

Зміст


Введення

. Правове регулювання зовнішньоторговельної діяльності: поняття і загальна характеристика

. 1 Особливості зовнішньоторговельної діяльності Російської Федерації

. 2 Правова система регулювання зовнішньоторговельної діяльності

. 3 Митно-тарифне регулювання зовнішньоторговельної діяльності Росії в умовах глобалізації

. Актуальні проблеми правового регулювання зовнішньоторговельної діяльності

. 1 Репатріація валютної виручки як елемент валютно-правового механізму регулювання зовнішньоторговельної діяльності

. 2 Прикордонна торгівля як особливий режим зовнішньоторговельної діяльності: правове забезпечення і державне регулювання

. 3 Принципи формування нормативно-правової регламентації правового регулювання зовнішньоторговельної діяльності

Висновок

Список літератури


Введення


Актуальність теми. Зовнішньоекономічна діяльність є важливим чинником розвитку економічної системи будь-якої держави. Це одна з найскладніших сфер суспільних відносин, саме зовнішньоекономічна діяльність виступає основним джерел доходів державного бюджету. У ній проявляється національний інтерес і виявляються відмінності між іншими суспільними відносинами в державі. Разом з тим ЗЕД - постійно змінюється явище, оскільки в нашій країні ще не існує достатнього досвіду суб'єктів ЗЕД, не вироблений чіткий правовий механізм, не сформовані в достатній мірі відносини з міжнародними організаціями.

У розвитку зовнішньоекономічної діяльності особливу роль відіграє держава. Саме якісне управління зовнішньоекономічною діяльністю дозволить домогтися, головної мети сучасного регулювання зовнішньоекономічної діяльності Росії - інтеграції у світову економіку.

Реформи, що проводяться в Росії, показали, що відмова від важелів державного впливу на економіку виявився необгрунтованим. Стан російської державності характеризується тим, що економіка від адміністративно-командної системи звільнилася, а форми і методи впливу держави на суб'єкти ринку ще тільки створюються.

У цих умовах високу актуальність набуває вивчення правового регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Російській Федерації.

Метою цієї роботи є дослідження правового регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Російській Федерації.

Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити ряд проміжних завдань:

Розкрити особливості зовнішньоторговельної діяльності Російської Федерації.

Дати характеристику правової системи регулювання зовнішньоторговельної діяльності.

Розглянути митно-тарифне регулювання зовнішньоторговельної діяльності Росії в умовах глобалізації.

Дослідити репатріацію валютної виручки як елемент валютно-правового механізму регулювання зовнішньоторговельної діяльності.

Розглянути прикордонну торгівлю як особливий режим зовнішньоторговельної діяльності: правове забезпечення і державне регулювання.

Розкрити принципи формування нормативно-правової регламентації правового регулювання зовнішньоторговельної діяльності.

Об'єктом цієї роботи є суспільні відносини, що складаються в області зовнішньоторговельної діяльності.

Предметом роботи є правові норми, що регламентують зовнішньоторговельну діяльність.

Ступінь розробленості теми. Вивченню правового регулювання зовнішньоторговельної діяльності присвячено ряд роботи вітчизняних вчених і фахівців галузі цивільного та комерційного права. В якості основи для цієї роботи виступили роботи С.І. Долгова, І.І. Кретова, В.Г. Панскова. Крім того, в роботі були використані загальні праці по комерційному обороту, що належать Б.І. Пугинський, М.М. Рассолова, Н.Ю. Кругловой та ін.

Структура роботи включає в себе вступ, два розділи, висновок і список літератури.


1. Правове регулювання зовнішньоторговельної діяльності: поняття і загальна характеристика


. 1 Особливості зовнішньоторговельної діяльності Російської Федерації


Різноманіття суспільного розвитку дає дуже строкату картину різнорідного і разом з тим взаємопов'язаного світу. Як стійка тенденція світового розвитку проявляється посилення впливу наростаючого єднання світу на національно-державну специфіку країн. Однією з найважливіших сфер прояву наростаючою взаємозалежності держав виступають міжнародні економіч...


сторінка 1 з 21 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Митно-тарифне регулювання зовнішньоторговельної діяльності
  • Реферат на тему: Аналіз нормативно-правової бази митно-тарифного регулювання зовнішньоторгов ...
  • Реферат на тему: Характеристика повноважень органів державної влади Російської Федерації в с ...
  • Реферат на тему: Удосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньоторговельної діяльності ...
  • Реферат на тему: Мита як інструмент державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності