Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » сучасна техніка та ливарне виробництво

Реферат сучасна техніка та ливарне виробництво

Зміст


I. Основні положення

II. Розрахунок технологічної оснащення

II.1 Розрахунок літніковойсистеми

II.2 Модельний комплект

II.3 Обладнання для виготовлення ливарних форм

III. Технологія механічної обробки

Список використаних джерелI . Основні положення


Сучасна техніка не може обійтися без ливарного виробництва. Немає майже жодного машинобудівного або металургійного заводу, на якому не було б ливарного цеху в числі основних цехів. Технічний прогрес, досягнутий у ливарному виробництві, дозволяє відливати деталі мінімального ваги зі значно зменшеними припусками на механічну обробку, а в ряді випадків одержувати готові деталі, які йдуть на складання.

Литво - це процес, що складається з послідовного ряду технологічних операцій.

Відливка - це деталь, отримана одним із способів лиття.

За способом виготовлення розрізняють ручне і машинне лиття.

За якістю і пристрою ливарної форми розрізняють лиття в земляні (Піщано-глинисті) форми, металеві форми (кокіль), лиття під тиском, лиття по виплавлюваних моделях, відцентрове лиття, вакуумне лиття і т.д.

Перш ніж розпочати виготовлення виливків, виробляють певні підготовчі роботи, пов'язані з розробкою необхідної для виробництва документації, проектуванням та виготовленням спеціальної технологічного оснащення, пристосувань, інструменту.

Виготовлення виливків починають з розробки ливарної технології.

Відповідальним завданням, яке вирішується при розробці ливарної технології, є відпрацювання конструкції виливки на ливарну технологічність. Конструкція виливки вважається технологічною тільки в тому випадку, якщо вона відповідає вимогам ливарного виробництва і технічним умовам на її виготовлення.

До вимог ливарного виробництва відноситься можливість виготовлення виливки високої якості доступними і надійними прийомами ливарної технології з урахуванням наявного на підприємстві обладнання та діючих технологічних процесів.

Розробка креслення виливки і технології виготовлення виливка

1.Вибор розташування виливки у формі

При виборі положення виливка у формі технолог-ливарник руководст-яття певними правилами. В основу їх покладені забезпечення В«Управління спрямованим затвердінням і харчуванням виливкиВ». Становище виливки у формі має забезпечувати мінімальну кількість роз'ємів і стрижнів.

2. Вибір площині роз'єму форми

Після вибору положення виливка у формі технолог-ливарник повинен нанести на креслення деталі або відливання площину роз'єму. В основу вибору площині роз'єму форми беруться такі положення: зручність формовки (Простота виїмки моделі з форми), мінімальна кількість від'ємних частин моделі і мінімальна кількість стрижнів.

3. Вибір способу виготовлення форм

Спосіб виготовлення форми визначається реальними виробничими можливостями цеху, а також серійністю виливків. Малі за вагою виливка можуть відлитися у форми, які виготовляються при масовому виробництві на машинах, при одиничному - на плацу ручної формуванням.

4. Вибір методу формування

Існує В«формування по-сухомуВ» і В«формування по-сиромуВ»:

- В«Формування по-сухомуВ» - метал заливають у попередньо підсушені форми (для великогабаритних виливків, вагою понад 30кг).

- В«Формування по-сиромуВ» - метал заливають у сирі форми (для дрібних і середніх виливків, вагою менше 30кг).

5. Креслення виливки

На кресленні деталі проводиться розробка креслення виливки, для якої повинна бути виготовлена ​​модельна оснастка:

- Синім кольором наносять площину роз'єму моделі, яка повинна відповідати площині роз'єму напівформ;

- Червоним кольором наносяться припуски на механічну обробку.

Розміри припусків на механічну обробку залежать від розташування виливки у формі при заливці. Нижні і бічні площини форми мають менші розміри припуску, верхні великі. Величина припуску встановлюється відповідно до класу точності виготовлення виливки за ГОСТ 26645-85. p> Під точністю виготовлення виливків розуміється ступінь відхилення їх геометричних розмірів і маси від номінального розміру.

6. Вибір літніковойсистеми

літніковойсистеми називають сукупність елементів ливарної форми у вигляді каналів і порожнин, призначених для підведення розплаву у форму, її заповнення та харчування виливки при її затвердінні. Литниковая система складається з наступних елементів:

- Литниковая чаша - призначена для прийому розплавленого металу (розплаву) і подачі його в порожнину форми;

- Стояк - вертикальний або похилий канал, службовець для подачі розплаву в інші елементи (крім чаші) літніковойсистеми або безпосередньо в робочу порожнину форми;

- шлакоуловителя - призначений для затримання неметалічних включень (шлаку, піщани...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Технологія виготовлення виливки "Кільце" методом лиття по виплавл ...
  • Реферат на тему: Розробка технологічного процесу виготовлення виливки "RU" методом ...
  • Реферат на тему: Розробка технології процесу виготовлення виливки
  • Реферат на тему: Розробка технологічного процесу виготовлення виливки
  • Реферат на тему: Розробка технологічного процесу виготовлення виливки