Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Представлення знань в інформаційних системах

Реферат Представлення знань в інформаційних системах

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

УСТАНОВА ОСВІТИ

«Гродненський державний університет імені Янки Купали»

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

Представлення знань в інформаційних системах


СТУДЕНТА:

курсу, 1 групи, заочного повного відділення

Спеціальності: ІІТ Кедук Д.І.

КЕРІВНИК: Садовська О.І

Гродно, +2014

Зміст


Введення

. Аналіз предметної області

. 1 Призначення проектованої бази даних

. 1.1 Вимоги до інформації

. 1.2 Вимоги до надійності

. 1.3 Вимоги до складу і параметрів технічних засобів

. Инфологическая (концептуальна) модель предметної області

. 1 Опис інформаційних об'єктів

. 2 Нормалізація інформаційних об'єктів

. Логічна модель даних

. Фізична модель бази даних

. 1 Опис обраної СУБД

. 2 Створення структури БД в СУБД MS ACCESS

. Програмування програми

. Опис роботи з системою

Висновок

Список використаних джерел

Додаток


Введення


З самого початку появи обчислювальної техніки вона використовується як інструмент для виконання чисельних розрахунків. Застосування комп'ютерів для функціонування інформаційних систем стало реальним дещо пізніше, оскільки для цього потрібно наявність необхідних технічних можливостей.

Під інформаційною системою розуміють програмний комплекс, функції якого полягають у підтримці надійного зберігання інформації в пам'яті комп'ютера, виконанні специфічних для даного застосування перетворень інформації, обчислень, наданні користувачам зручного інтерфейсу. Інформація, з якою доводиться мати справу таким системам, має складну структуру і досить великий обсяг.

У діловій або особистій сфері часто доводиться працювати з даними з різних джерел, кожен з яких пов'язаний з певним видом діяльності. Для координації всіх цих даних необхідні певні знання й організаційні навички.

Мета курсового проекту - придбання студентом практичних навичок по формулюванню вимог до розроблюваних баз даних і побудови їх моделей. Для її досягнення необхідно розробити структуру реляційної бази даних для інформаційної системи «Розподіл навчального навантаження». Ця система призначена для відстеження розподілу годин для викладачів.

Об'єктом управління є процес розподілу навантаження.

Предметом дослідження є модель інформаційної системи, що відображають процеси діяльності програмного забезпечення для відстеження процесу розподілу навчальних годин.

Мета управління полягає у створенні моделі інформаційної системи навчального закладу.

Завдання даного курсового проекту:

Сформулювати і проаналізувати вихідні дані;

Побудувати інфологічну модель;

Побудувати логічну модель;

Спроектувати і побудувати в середовищі обраної СУБД фізичну комп'ютерну структуру даних.


1. Аналіз предметної області


Предметна область: Розподіл навчального навантаження.

Опис предметної області

Ви працюєте у вищому навчальному закладі і займаєтеся розподілом навантаження між викладачами кафедри.

У Вашому розпорядженні є відомості про викладачів кафедри, що включають поряд з анкетними даними відомості про їх наукового ступеня, займаної адміністративної посади та стаж роботи. Викладачі Вашої кафедри повинні забезпечити проведення занять з деяких предметів. По кожному з них існує певна кількість годин. У результаті розподілу навантаження у Вас повинна вийде інформація наступного роду: «Такий-то викладач проводить заняття за такою-то предмету з такою-то групою».

Усі проведені заняття діляться на лекційні та практичні. По кожному виду занять встановлюється свою кількість годин. Крім того, дані по навантаженню потрібно зберігати кілька років.

База даних буде розроблена в СУБД MS Access, як найбільш зручною і популярною. Зміст створюваної бази даних не вплине на її структуру і...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Створення бази даних &Комп'ютерна школа& в СУБД MS Access
  • Реферат на тему: Розробка бази даних предметної області
  • Реферат на тему: Технологія створення бази даних у середовищі СУБД MS Access на прикладі маг ...
  • Реферат на тему: Створення бази даних освітньої установи в СУБД Access
  • Реферат на тему: Розробка бази даних засобами системи управління базами даних MS Access