Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Визначення цінних паперів в законодавстві та економічної теорії

Реферат Визначення цінних паперів в законодавстві та економічної теорії

Міністерство освіти і науки РФ

Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої професійної освіти

Ростовський державний економічний університет (РИНХ)

ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра Фінансово-економічного інженірінга


Курсова робота

з дисципліни Ринок цінних паперів

на тему:

Визначення цінних паперів в законодавстві та економічної теорії
Виконала студентка гр. ЕКZV - 531

Соловйова Е.Н.

Науковий керівник роботи,

Доцент, к. е. н.

Лахно Ю.В.

Дата здачі курсової роботи:

г. Ростов-на-Дону 2014

Зміст


Введення

1. Ринок цінних паперів як складова частина фінансового ринку

1.1 Ринок цінних паперів - цілі, завдання, функції

1.2 Етапи розвитку ринку цінних паперів. Цінні папери в Росії

1.3 Структура і учасники ринку цінних паперів

2. Цінний папір

2.1 Визначення цінного паперу, ознаки цінного паперу

2.2 Визначення цінних паперів в законодавстві та економічної теорії різних країн

Висновок

Список використаної літератури

Введення


Проблеми фондового ринку - одна з найскладніших і захоплюючих тим економічної теорії. Для вирішення цієї складної і захоплюючій проблеми потрібні попередні знання вищих фінансових обчислень, бухгалтерського обліку, теорії фінансів, банківської справи, теорії цін і ціноутворення, маркетингу та менеджменту, організації комерційної діяльності, біржової справи. Предметом дозволу є сучасний ринок цінних паперів як частина фінансового ринку. Мета роботи - вивчення теорії і практики ринку цінних паперів і біржової справи.

Література, яка розглядає проблеми ринку цінних паперів, обширна, при цьому переважна частина видань присвячена характеристиці цінних паперів. Операції ж з цінними паперами розглядаються лише в окремих статтях і брошурах. Тим часом, цінні папери - це і інструмент залучення коштів, і об'єкт вкладення фінансових ресурсів, а їх звернення - сфера таких вельми рентабельних видів діяльності як брокерська, депозитарна, реєстраторська, трастова, клірингова, консультаційна.

Розширення масштабів операцій на російському фондовому ринку зажадало узагальнення вітчизняного досвіду, виявлення специфіки і системного викладу питань теорії і практики проведення операцій з цінними паперами.

Кожен з учасників фондового ринку в залежності від поставленої мети визначає ефективний вид діяльності - чи здійснювати емісійну, інвестиційну, брокерську діяльність, купувати, продавати і зберігати цінні папери, або проводити інші операції з ними. Зрештою операції на фондовому ринку впливають на фінансовий стан не тільки професіоналів, але і його користувачів.

Цілями проведених операцій з цінними паперами є:

- формування та збільшення капіталу;

- залучення позикових коштів для використання в активних операціях та інвестиціях;

- отримання грошових доходів від операцій з цінними паперами;

- отримання прибутку від інвестицій у фондові інструменти;

- участь у статутному капіталі акціонерного товариства для контролю над власністю;

- використання цінних паперів як застави.

Цей список може бути продовжений. Поява нових фінансових продуктів, ускладнення операцій з цінними паперами розширюють можливості їх використання для досягнення тих цілей, які перед собою ставить той чи інший учасник ринку.

При відсутності серйозних конкурентів і маючи повну і недосконалу законодавчу базу, оператори ринку можуть змінювати напрямки роботи з цінними паперами, адаптуючись до умов ринку. Цьому повинні передувати аналіз специфіки здійснення окремих видів операцій з цінними паперами та оцінка виникають у силу ряду причин (політичних, економічних, законодавчих, організаційних) проблем при їх проведенні. У роботі містяться методики оцінки якості обертаються на вітчизняному ринку цінних паперів, алгоритми оцінки ситуації та прийняття рішень, технології проведення операцій.

Комерційний успіх проведеної операції з цінними паперами залежить від адекватної оцінки ринкової ситуації: інвестиційної привабливості цінного паперу і ефективності від проведення операції з погляду її фіна...


сторінка 1 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Цінні папери. Ринок цінних паперів. Особливості функціонування ринку цінн ...
  • Реферат на тему: Способи залучення фінансових ресурсів на ринку цінних паперів та особливост ...
  • Реферат на тему: Учасники ринку цінних паперів. Професійна діяльність на ринку цінних папер ...
  • Реферат на тему: Особливості випуску та обігу цінних паперів банків. Державне регулювання р ...
  • Реферат на тему: Сутність і принципи арбітражних операцій на ринку цінних паперів