Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике

Реферат на тему: Облік і аудит надходження і реалізації товарів у ЧТУП "Сінексім"

ЗМІСТ Введення 1. Коротка техніко-економічна характеристика підприємства ЧТУП В«Сінексім 2. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 2.1 Облікова політика організації, характеристика техніки і методів ведення бухгалтерського обліку 2.2 Облік надходження і реалізації товарів у ЧТУП В«СінексімВ» 2.3 Облік грошових, розрахункових і кредитних операцій 2.4 Звітність підприємства 3. Організація аналітичної р...
Читати реферат

Реферат на тему: Навчально-ознайомча практика на базі ТОВ "Аврора"

Федеральне агентство з освіти РФ Сочинський державний університет туризму і курортної справи Філія Сочинського державного університету туризму і курортної справи в м. Нижній Новгород ЗВІТ Про навчально-ознайомчої практиці На базі ТОВ В«АврораВ», в як офіціанта з В«20В» липня по В«31В» липня 2009 Виконано студентом Групи М 31-07, ОФО Воробйова Ірина Сергіївна В«25В» серпня 2...
Читати реферат

Реферат на тему: Виробничі фонди підприємства ВАТ "Орбіта"

Зміст 1. Ознайомча інформація. Загальна характеристика ВАТ В«ОрбітаВ». Характеристика економічної системи ВАТ В«ОрбітаВ» 1.1 Ознайомча інформація 1.2 Організаційна структура ВАТ В«ОрбітаВ» 1.3 Характеристика продукції, що випускається 1.4 Характеристика економічної системи ВАТ В«ОрбітаВ» 2. Первинна облікова інформація 3. Обліково-фінансова інформація Висновки і пропозиції 1 Ознайомча інф...
Читати реферат

Реферат на тему: Особливості бухгалтерського обліку на підприємстві

Зміст Введення 1Краткая характеристика підприємства 2 Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 3 Посадова інструкція касира 3.1 Порядок ведення касової книги, складання касової звітності 3.2 Вказівки щодо застосування та заповнення форм первинної облікової документації з обліку касових операції 3.3 Ліміт залишку грошей в касі підприємства : Оформлення, дотриманн...
Читати реферат

Реферат на тему: Організація учета на підпріємстві ТОВ "ВІРКО"

План Вступ Розділ І. Загальна характеристика ТОВ "ВІРКО" Розділ ІІ. Аналіз організації бухгалтерського та податкового обліку на підпріємстві ТОВ "ВІРКО" 2.1 Облік необоротних активів на ТОВ "ВІРКО" 2.2 Облік витрат на виробництво 2.3 Виробнича собівартість ПРОДУКЦІЇ 2.4 Облік з розрахунків з оплати праці на ТОВ "ВІРКО" 2.5 Облік Формування фінансового результату від реалізації ПРОДУКЦІЇ на ТОВ "...
Читати реферат

Реферат на тему: Організація облікового процеса на підпріємстві

I Підприємство 1.Організаційно-економічна характірістіки ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Організаційна характеристика: Підприємство ТОВ НВА "Перлина Поділля" Було Створено у 2003 году. Предприятие находится за адресою Хмельницька обл., Білогірській район, с.Квітневе, вул. Садова, буд 1. p> Общество являє собою юридичним особам, створеня У ФОРМІ товариства З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. засновника ПІДПРИЄМСТВА є: Іващук Петро Волод...
Читати реферат

Реферат на тему: Організація бухгалтерського учета на підпріємстві

ЗМІСТ Вступ 1. Ознайомлення з підпріємством и організація бухгалтерського учета на ньом 2. Організація та Документування учета руху основних ЗАСОБІВ 3. Організація учета нематеріальніх актівів на підпріємстві 4. Організація и Документування учета запасів и малоцінніх швідкозношуваніх предметів на підпріємстві 5. Організація розрахунків з оплати праці 6. Ознайомлення з системою обліку витрат та Калькулювання н...
Читати реферат

Реферат на тему: Організація фінансового контролю на підприємстві

Введення Важливою складовою частиною нашого освіти в Інституті Економіки та Управління є практична підготовка, яка багато в чому визначається якісним проходженням виробничої практики. Моя літня практика проходила в Новгородської Обласний Організації В«Всеросійське Суспільство ІнвалідівВ». При пригоді навчальної практики мною були вивчені облік грошових коштів, облік основних засобів, нематеріальних активів та їх амортизація, облік МПЗ, облік праці та розрахунків з персона...
Читати реферат

Реферат на тему: Організація облікової роботи на прикладі підприємства ТОВ "Арітекс"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Державні освітні установи ВИЩОЇ ОСВІТИ "Камський ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНА АКАДЕМІЯ " Кафедра фінансів та бухгалтерського обліку Звіт по виробничій практиці Виконав: студент О.Н. Шабаліна Спеціальність 080109 "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит " Група 5207 Звіт перевірив: Науковий керівник, д. е.. н., профес...
Читати реферат

Реферат на тему: Організація обліку на підприємстві

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА (Г. КАЗАНЬ) Економічний факультет В  Н.Д.Заріпова ПРОГРАМА Виробничої практики студентів спеціальності 080109.65 (060500) В«Бухгалтерський облік, аналіз і аудитВ» Набережні Човни - 2007 УДК ББК Друкується за рішенням Секції економічних...
Читати реферат