Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике

Реферат на тему: Геоморфологічна будова Криму

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПІВДЕННИЙ ФІЛІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ КРИМСЬКИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Звіт по практиці по дисципліни: Геологія з основами геоморфології Сімферополь 2010 ВСТУП: Мета і завдання: Вивчити та ознайомитися з г...
Читати реферат

Реферат на тему: Первинний облік в сільськогосподарському підпріємстві

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ Політики УКРАЇНИ ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ І Фінансів Кафедра бухгалтерського учета ЗВІТ про проходження виробничої практики з первинного учета Зі Спеціальності 6.050100 "Облік і аудит" У СТВЗ и МП "Прогрес" Лановецького району Тернопільської области ...
Читати реферат

Реферат на тему: Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТОВ "Еко-Експерт"

Федеральне агентство з освіти Російської Федерації ІДО МГИУ ЗВІТ за виробничою практиці з бухгалтерського управлінського обліку Місце проходження практики ТОВ В«Еко-ЕкспертВ» Термін практики з 01 квітня 2010 року за 30 квітня 2010 Студентка: Самаріна Олександра Михайлівна Група: 06Б21 Керівник практики Грибанова О. В.
Читати реферат

Реферат на тему: Організація бухгалтерського обліку в Санкт-Петербурзькому філіалі групи компаній "Конфлекс"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ РФ Федеральне агентство з освіти Санкт-Петербурзький Державний Університет сервісу та економіки Кафедра В«Бухгалтерський облік і аудит В» ЗВІТ про виробничу практиці з дисципліни В«Бухгалтерський (фінансовий) облікВ» Санкт-Петербург 2009р КАЛЕН...
Читати реферат

Реферат на тему: Аналіз бухгалтерської звітності споживчого товариства "Медвеж'єгорському"

Тема № 1. Загальна характеристика підприємства Я проходила стажування у ВО В«Медвеж'єгорськомуВ». За галузевою належністю відноситься до організації споживчої кооперації. Споживча кооперація досі відноситься до числа самих масових соціально значущих організацій в країні. Споживча кооперація - це система споживчих товариств (споживчих кооперативів) та їх спілок різних рівнів (районних, обласних, крайових, республіканських РФ). Основним ланкою споживчої...
Читати реферат

Реферат на тему: Особливості роботи органів Державного фінансового контролю

Київський національний торговельно-економічний університет Кафедра фінансового аналізу и контролю ЗВІТ про проходження практики за спеціальністю 8.050106 "Облік і аудит" магістерська программа "Державний фінансовий контроль" Місце практики Головне контрольно-ревізійне управління України Студентки: Лозової Оксани Володімірівні ...
Читати реферат

Реферат на тему: Вивчення бухгалтерського обліку предріятія

Зміст Введення 1. Облікова політика організації 1.1 Формування облікової політики організації 1.2 Організація бухгалтерського обліку 1.3 Способи погашення вартості основних коштів 1.4 Способи погашення вартості нематеріальних та інших активів 1.5 Способи оцінки виробничих запасів 1.6 Способи оцінки товарів 1.7 Способи оцінки незавершеного виробництва 1.8 Способи оцінки готової продукції ...
Читати реферат

Реферат на тему: Бухгалтерський облік на туристичному підприємстві

Федеральне агентство з освіти Державне освітній заклад Вищого професійного навчання Московський державний університет (ГОУ МГИУ) Інститут дистанційної освіти Звіт про переддипломної практиці Місце проходження практики ТОВ В«Альпіндустрія-Тур-ЄкатеринбургВ» Термін практики з В«15В» січня 2010р по В«14В» березня 2010г
Читати реферат

Реферат на тему: Облікова політика підприємства

I. Облікова політика підприємства, організації Організації згідно законодавству про бухгалтерський облік самостійно розробляють свою облікову політику, керуючись даними законодавством та нормативними актами, що регулюють бухгалтерський облік, з урахуванням інших нормативно-правових актів Російської Федерації. Метою облікової політики підприємства є забезпечення можливості користувачам бухгалтерської інформації об'єктивно судити про стан справ на підприємстві.
Читати реферат

Реферат на тему: Бухгалтерський облік у ТОВ "Хоум кредит енд фінанс банк"

АНО СПО В«ОМСЬКИЙ КОЛЕДЖ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПРАВА В» ЗВІТ ПО ВИРОБНИЧОЇ (ТЕХНОЛОГІЧНОЇ) ПРАКТИЦІ Студентки Глушкової Крістіни Сергіївни Спеціальності 080110 Економіка і Бухгалтерський облік (за галузях) Група Б3-193 Навчальний рік 2008-2009 Керівник практики від підприємства Гулидова Тетяна Вікторівна Керівник практи...
Читати реферат