Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Комерційний банк

Реферат Комерційний банк

чно йшов паралельно і тісно перепліталося. При цьому банки, виступаючи посередниками у перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва. p> Комерційні банки відносяться до особливої вЂ‹вЂ‹категорії ділових підприємств, що одержали назву фінансових посередників. Вони привертають капітали, заощадження населення і інші грошові кошти, вивільняються в процесі господарської діяльності, і надають їх у тимчасове користування іншим економічним агентам, які потребують додатковому капіталі. Банки створюють на нові вимоги і зобов'язання, які стають товаром на грошовому ринку. Так, приймаючи вклади клієнтів, комерційний банк створює нове зобов'язання - депозит, а видаючи позику - нова вимога до позичальника. Цей процес створення нових зобов'язань складає суть фінансового посередництва. Ця трансформація дозволяє подолати складності прямого контакту вкладників і позичальників, що виникає через розбіжність пропонованих і необхідних сум, їх термінів, прибутковості, і т.д.

Масштаби фінансового посередництва в сучасній економіці справді величезні. Дані про це надає статистика грошових потоків. У цій системі обліку господарство поділено на ряд секторів: домашні господарства, ділові підприємства, державні установи, фінансові інститути, закордонний сектор.

У країнах з розвиненою економікою сектор домашніх господарств, як правило постачальником капіталу для інших секторів. Сектор ділових фірм в умовах нормальної економічної кон'юнктури має дефіцит грошових коштів. Державний сектор звичайно дефіцитний, тому держава виступає позичальником на ринку позичкових капіталів. Закордонний сектор може мати як дефіцит, так і збиток коштів в залежності від стану платіжного балансу країни по поточних операціях і сальдо міждержавного руху капіталу.

Види банків

Сучасні кредитно-банківські системи мають складну, багатоланкову структуру. Якщо за основу класифікації прийняти характер послуг, наданих клієнтам, то можна виділити три найважливіших елементи сучасної кредитної системи:

В· центральний банк

В· комерційні банки

В· спеціалізовані фінансові установи (Страхові, іпотечні, ощадні)

Комерційні банки є багатофункціональними установами, що оперують у різних секторах ринку позичкового капіталу. Великі комерційні банки надають клієнтам повний спектр послуг, включаючи кредити, прийом депозитів розрахунків і т.д. Цим вони відмінні від спеціалізованих установ, які обмежені певними функціями. Комерційні банки традиційно грають роль базової ланки кредитної системи. Переплетення функцій різних видів кредитних установ і популярність універсального типу банку створює певні труднощі для визначення понять банк і банківська діяльність. Найчастіше головною ознакою банківської діяльності вважається прийом депозитів і видача кредитів.

Розрахункові функції комерційних банків

Платіжний механізм - структура економіки, яка здійснює "обмін речовин" у господарській системі. Методи платежу поділяються на готівкові і безготівкові. У великому обороті домінують безготівкові платежі та розрахунки а в сфері роздрібного товарообміну основна маса угод здійснюється готівкою, незважаючи на те, що в останні десятиліття активно впроваджуються форми безготівкового розрахунку. Існує велика різноманітність видів безготівкових розрахунків:

Переказний вексель - це безумовний письмовий наказ, адресований однією особою (векселедавцем) іншій особі (платнику) і підписаний особою, видала вексель, про виплату на вимогу або на певну дату грошей третьому учаснику (бенефіціару), його наказу чи пред'явнику. Головне застосування векселі сьогодні - зовнішня торгівля, де вексель має ряд важливих достоїнств, виступаючи елементом кредитування і як засіб врегулювання боргів. Покупець, видавши вексель, одержує відстрочку платежу і може мобілізувати необхідну суму, реалізувавши куплений товар. З іншого боку, продавець, отримавши вексель в оплату за відвантажений товар, має можливість або зберігати його до закінчення терміну, або сплатити цим векселем своїм контрагентам за постачання товару, або продати вексель банку і отримати по ньому суму достроково за винятком визначеного відсотка. p> банківська тратта - це перекладної вексель, де векселедавцем і платникам виступає один і той же банк. Це дуже надійний документ розрахунків, що по ступені ліквідності рівнозначний готівковим готівковим грошам. Часто такі тратти на прохання клієнта виписує відділення банку в провінції на його головну контору.

простий вексель - безумовне письмове зобов'язання однієї особи перед іншою виплатити обумовлену суми грошей за вимогою чи на фіксовану дату його пред'явнику. p> чек - це безумовний наказ клієнта банку, ведучому його поточний рахунок, сплатити певну суму пред'явнику чека, його наказу чи іншій зазначеній в чеку особі. Власник рахунка одержує чекову книжку і виписує чеки в ме...


Назад | сторінка 2 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вексель як один з способів припинення грошового зобов'язання
  • Реферат на тему: Комерційні банки як фундамент кредитної системи
  • Реферат на тему: Комерційні банки, як основа кредитної системи
  • Реферат на тему: Комерційні банки (КБ) - основа банківської системи Росії
  • Реферат на тему: Банківська система РФ. Комерційні банки