Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Бухгалтерський облік і аналіз результатів фінансово-господарської діяльності організації на прикладі СГВК &Тепличний&

Реферат Бухгалтерський облік і аналіз результатів фінансово-господарської діяльності організації на прикладі СГВК &Тепличний&

1. Формування у бухгалтерському обліку інформації для визначення фінансових результатів


. 1 Принципи визнання доходів і витрат


Важливим моментом підприємницької діяльності є визначення фінансових результатів за певний період. У загальному випадку облік фінансових результатів зводиться до трьох складових:

) відображенню відомостей про доходи від господарської та фінансової діяльності;

) формуванню інформації про витрати, які сприяли отриманню цих доходів;

) зіставленню доходів і витрат і визначення фінансового результату.

При формуванні фінансових результатів матеріальні витрати, амортизація, витрати на оплату праці і т.д. відразу не розглядаються як витрати звітного періоду. У процесі виробництва ці витрати збільшують вартість незавершеного виробництва і готової продукції, вважаються інвентарними витратами і розглядаються в якості активів, які в майбутньому повинні принести організації прибуток.

Визнання витрат як поточних витрат можливо тільки після продажу продукції, виконання та прийняття робіт або послуг відповідно до принципу тимчасової визначеності фактів господарської діяльності та взаємоузгодження доходів і витрат. Отже, протягом звітного періоду виробничі витрати не ідентичні собівартості проданих виробів, оскільки існує часовий розрив між витратами і трансформацією їх у собівартість проданих виробів.

Загальні принципи визнання в бухгалтерському обліку доходів і витрат організації регламентуються національними обліковими стандартами - Положеннями з бухгалтерського обліку «Доходи організації» (ПБУ 9/99) [27] і «Витрати організації» (ПБУ 10/99 ) [28]. Розглянемо поняття доходів і витрат, їх класифікацію для цілей угруповання в системі бухгалтерського обліку.

Доходом визнається збільшення економічних вигод у результаті надходження активів (грошових коштів, іншого майна) і (або) погашення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу цієї організації, за винятком внесків засновників.

Доходи групуються в двох напрямах:

) доходи від звичайних видів діяльності;

) інші доходи.

До інших доходів відносяться:

надходження, пов'язані з наданням за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) активів організації;

надходження, пов'язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та ін. видів інтелектуальної власності;

надходження, пов'язані з участю в статутних капіталах інших організацій (включаючи відсотки та інші доходи за цінними паперами);

прибуток, отриманий організацією в результаті спільної діяльності (за договором простого товариства);

надходження від продажу основних засобів та інших активів, відмінних від грошових коштів (крім іноземної валюти), продукції, товарів;

відсотки, отримані за надання в користування коштів організації, а також відсотки за використання банком грошових коштів, що знаходяться на рахунку організації в цьому банку.

штрафи, пені, неустойки (отримані) за порушення умов договорів;

активи отримані безоплатно, у тому числі за договором дарування;

надходження до відшкодування заподіяних організації збитків;

прибуток минулих років, виявлена ??у звітному році;

суми кредиторської і депонентської заборгованості, за якими минув строк позовної давності;

курсові (позитивні) різниці;

сума дооцінки активів;

інші доходи.

Витратами організації визнається зменшення економічних вигод у результаті вибуття активів і (або) виникнення зобов'язань, що приводить до зменшення капіталу цієї організації за винятком зменшення внесків за рішенням засновників.

Витрати, як і доходи, групуються в двох напрямах:

) витрати по звичайних видах діяльності;

) інші витрати.

До інших витрат відносяться:

витрати, пов'язані з наданням за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) активів організації;

витрати, пов'язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винаходи та ін. видів інтелектуальної власності;

витрати, пов'язані з участю в статутних капіталах інших організацій;

витрати, пов'язані з продажем та інших списанням основних засобів та інших активів, відмінних від грошових коштів (крі...


Назад | сторінка 2 з 19 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Доходи і витрати організації
  • Реферат на тему: Доходи і витрати організації
  • Реферат на тему: Облік інших доходів і витрат комерційної організації
  • Реферат на тему: Формування информации про доходи І витрати ПІДПРИЄМСТВА від різніх Видів ДІ ...
  • Реферат на тему: Витрати виробництва і собівартість продукції тваринництва сільськогосподарс ...