Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Бухгалтерський облік і аналіз результатів фінансово-господарської діяльності організації на прикладі СГВК &Тепличний&

Реферат Бухгалтерський облік і аналіз результатів фінансово-господарської діяльності організації на прикладі СГВК &Тепличний&

Введення


В даний час всі організації незалежно від їх виду, форм власності та підпорядкованості ведуть бухгалтерський облік майна і господарських операцій згідно з чинним законодавством.

У зв'язку з тим, що нормативні документи з бухгалтерського обліку часто змінюються і допрацьовуються, бухгалтери повинні більш ретельно стежити за змінами, що вносяться до нормативних документів; і приймати до бухгалтерського обліку лише такі об'єкти основних засобів, які б відповідали тим умовам прийняття основних засобів, які прописані в положеннях, законах та інших нормативних документах.

Основною метою організації є отримання найбільшого прибутку від своєї основної діяльності за нормальних витратах виробництва та продажу продукції (робіт, послуг). Аналіз прибутку, отриманого організацією є важливим інструментом управління. Доходи, витрати і фінансові результати мають істотний вплив на фінансовий стан, платоспроможність і благополуччя організації. Тому в сучасних умовах вони виступають основними об'єктами системи обліку, внутрішньогосподарського контролю і управління організацій. Дані про фінансове становище організації є його найважливішою складовою частиною. Така інформація користується найбільшим попитом серед різних її користувачів і обов'язково враховується при прийнятті будь-яких управлінських рішень. Тому достовірність і об'єктивність інформації про фінансове становище організацій, а також можливість її отримання в будь-який необхідний момент є обов'язковими умовами в практиці прийняття управлінських рішень у процесі їх фінансово-господарської діяльності.

Прибуток завжди породжувала різні взаємини з приводу її розподілу між підприємництвом і владою - державою. Тому найпотужніше вплив на механізм формування інформації про фінансові результати надає оподаткування прибутку.

Таким чином, в сучасній практиці діяльності господарюючих суб'єктів у наявності існування двох систем обліку, основна функція яких - визначення фінансового результата- в значній мірі дублюється. При цьому взаємозв'язок між бухгалтерським і податковим системами формування фінансових результатів носить досить умовний характер. Це породжує свої проблеми в організації обліку фінансових результатів, що виражаються, в першу чергу, у відсутності централізованого механізму стримування у формуванні інформації, необхідної вузьким групам користувачів.

Фінансові результати формуються в результаті реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), основних засобів, товарно - матеріальних цінностей, нематеріальних та інших активів, а також позареалізаційних доходів і витрат. Важливе значення в контролі за формуванням фінансових результатів має правильно організований на підприємстві їх оперативний та бухгалтерський облік.

Актуальність обраної теми дослідження обумовлена ??тим, що саме процес продажу готової продукції впливає на формування фінансового результату. На підставі аналізу фінансових результатів здійснюються планування діяльності підприємства.

Метою курсової роботи є дослідження обліку фінансових результатів від продажу готової продукції.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

· розглянути процес формування доходів і витрат організації;

· вивчити формування фінансових результатів організації;

· досліджувати документальне оформлення процесу продажу продукції;

· дати оцінку економічно - господарської діяльності підприємства;

· розкрити вплив облікової політики на формування прибутку;

· визначити порядок обчислення податку на прибуток;

· узагальнити результати дослідження підприємства;

· розробити рекомендації.

При написанні курсової роботи використані теоретичні розробки провідних російських і зарубіжних вчених, які досліджують проблеми бухгалтерського обліку та аналізу: Адамса Р., Аренса А., Лоббек Дж., Монтгомері Р., Бичкової С.М., Данилевського Ю.А., Кочінева Ю.Ю., Подільського В.І., Проскурякова А.М., Соколова Я.В., Суйц В.І., Терехова А.А., Шеремета А.Д. та інших.

Нормативно-правову основу склали російські законодавчі акти, міжнародні та вітчизняні стандарти бухгалтерського обліку.

Предметом дослідження курсової є фінансові результати від продажу готової продукції.

Об'єктом дослідження курсової роботи є сільськогосподарський споживчий кооператив «Тепличний». Основною діяльністю є вирощування в захищеному грунті високоякісної екологічно чистої продукції сільськогосподарського виробництва та її збут.


Глава...


сторінка 1 з 19 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Облік реалізації готової продукції (робіт, послуг) і формування фінансових ...
  • Реферат на тему: Облік фінансових результатів організації. Структура і порядок формування ф ...
  • Реферат на тему: Теоретичні та методологічні аспекти обліку та аналізу фінансових результаті ...
  • Реферат на тему: Ревізія операцій з формування фінансових результатів діяльності організації ...
  • Реферат на тему: Ведення бухгалтерського обліку джерел формування майна, виконання робіт з і ...