Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Оцінка фінансового стану підприємства і розробка заходів щодо його поліпшення на прикладі ТОВ "Промснаб"

Реферат Оцінка фінансового стану підприємства і розробка заходів щодо його поліпшення на прикладі ТОВ "Промснаб"

/p>

- відділ постачання;

- відділ збуту;

- бухгалтерія;

- фахівець з кадрів.

Заступник генерального директора забезпечує безперебійну роботу підприємства. Координує діяльність підлеглих йому підрозділів. Вживає заходів щодо забезпечення організації необхідним обладнанням і матеріалами. p align="justify"> Весь бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією, до складу якої входить головний бухгалтер, економіст і бухгалтер. Бухгалтер здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства і контроль за економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Забезпечує організацію обліку і звітності на підприємстві. Здійснює контроль за дотриманням оформлення первинних та бухгалтерських документів. Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства. p align="justify"> Фахівець з кадрів веде облік особового складу підприємства і встановлену документацію щодо кадрів. Оформляє прийом, переклад і звільнення працівників відповідно до трудового законодавства, інструкцій і наказів керівника підприємства. p align="justify"> За результатами оцінки організаційної структури ТОВ В«ПромснабВ» слід визнати, що управління в організації здійснюється успішно і ефективно.

Практику я проходила на посаді стажиста-економіста. Посадова інструкція економіста представлена ​​в Додатку 1. p align="justify"> Посадова інструкція розроблена і затверджена на підставі трудового договору з економістом з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності та відповідно до положень Трудового кодексу Російської Федерації та інших нормативних актів, що регулюють трудові правовідносини в Російській Федерації.

На основі даних бухгалтерського обліку та звітності в якості я провела комплексну оцінку господарсько-фінансової діяльності підприємства.

2. Аналіз фінансової звітності ТОВ В«ПромснабВ»


Таблиця 1

Аналіз балансу

Найменування статті балансаКод Строкін 01.01.2005В% до ітогуНа 01.01.2007В% до ітогуАбсолютное ізмененіе1. Необоротні активи 1.1. Нематеріальні актіви110 380,66381.2. Основні средства120 1.3. Незавершене строітельство130 1.4.Долгосрочние фінансові вложенія140 Разом по розділу 1 190 380,66382. Оборотні активи 2.1. Запаси2102967, 034277,391312.2. НДС220 2.3. Довгострокова дебіторська задолженность230 2.4. Короткострокова дебіторська задолженность240390592 ,76219037,90-17152 .5. Короткострокові фінансові вложенія250 310553,7431052.6. Грошові средства26090, 21180,319 Разом по розділу 22904210100,00574099,341530 БАЛАНС3004210100, 005778100,0015683. Капітал і резерви 3.1. Статутний капітал410100, 24100,1703.2. Додатковий капітал420 3.3. Резервний капітал430 3.4. Нерозподілений прібиль470387592, +04527591,291400 Разом по розділу 3490388592,28528591,4714004. Довгострокові обязательства590 5. Короткострокові зобов'язання 5.1. Позики і кредіти610 5.2. Кредиторська задолженность6203257, 724938,531685.3. Резерви майбутніх расходов650 130,2213 Разом по розділу 56903257,724938,53168 БАЛАНС 4210100,005778100,001568

на 1 січня 2005 року загальна вартість майна підприємства становила 4210 тис.руб. Протягом аналізованого періоду вартість майна зросла на 1568 тис.руб., Або на 37,24%. Чим це було викликано? Майно (активи) будь-якого підприємства складається з необоротних і оборотних засобів. Збільшення вартості майна підприємства відбулося через те, що збільшилася вартість як оборотних, так і необоротних активів. Вартість оборотних активів збільшилася на 1530 тис.руб., Або на 36,34%, а вартість необоротних активів збільшилася на 38 тис.руб. p align="justify"> Проаналізуємо структуру активів. На 1 січня 2005 необоротні засоби у підприємства були відсутні, все майно складалося з оборотних активів. На кінець аналізованого періоду необоротні кошти склали всього лише 7,39%, а оборотні - відповідно 91,47%. p align="justify"> Проведемо тепер окремо аналіз структури оборотних активів Їх можна розділити на три групи: запаси і витрати, дебіторська заборгованість, грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення. На початку аналізованого періоду частка запасів 7,03% від загальної вартості майна, до кінця аналізованого періоду частка запасів трохи збільшилася до 7,39%. p align="justify"> Друга група оборотних активів - дебіторська заборгованість. Короткострокова дебіторська заборгованість на початок аналізованого періоду становила 92,76% вартості майна, а на кінець аналізованого періоду її частка знизилася до 37,90%. Це є позитивним моментом в діяльності підприємства....


Назад | сторінка 2 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік і аналіз оборотних активів підприємства
  • Реферат на тему: Облік і аналіз оборотних активів підприємства на прикладі Філії ВАТ "К ...
  • Реферат на тему: Аналіз оборотних активів підприємства
  • Реферат на тему: Аналіз оборотних активів підприємства на прикладі ВАТ "Екстра-М" ...
  • Реферат на тему: Поточна дебіторська заборгованість підприємства: Визнання, Класифікація, Ос ...