Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Оцінка фінансового стану підприємства і розробка заходів щодо його поліпшення на прикладі ТОВ "Промснаб"

Реферат Оцінка фінансового стану підприємства і розробка заходів щодо його поліпшення на прикладі ТОВ "Промснаб"

Звіт з практики на тему:


Оцінка фінансового стану підприємства і розробка заходів щодо його поліпшення на прикладі ТОВ В«ПромснабВ»
2008

Зміст


Введеніе3

. Організаційно-економічна характеристика ТОВ В«ПромснабВ» 4

. Аналіз фінансової звітності ТОВ В«ПромснабВ» 7

. Оцінка ліквідності балансу і платоспроможності предпріятія11

. Оцінка фінансової устойчівості16

Заключеніе22

Список літератури23


Введення


Мета переддипломної практики - закріплення і поглиблення теоретичних знань, практичних умінь і навичок, отриманих у процесі освоєння освітньої програми спеціальності В«Фінанси і кредитВ», збір відомостей для написання випускної кваліфікаційної роботи на тему В«Оцінка фінансового стану підприємства і розробка заходів щодо його поліпшення на прикладі ТОВ В«ПромснабВ».

Для цієї мети були поставлені такі завдання:

- провести інформаційний пошук за темою ВКР;

- здійснити систематизацію та аналіз зібраної інформації;

розробити план роботи.

Об'єкт проходження переддипломної практики - ТОВ В«ПромснабВ».


1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ В«ПромснабВ»


Товариство з обмеженою відповідальністю В«ПромснабВ» засновано на підставі Цивільного кодексу Російської Федерації і Федерального Закону "Про товариства з обмеженою відповідальністю".

ТОВ В«ПромснабВ» створено 11.05.2004 р., територіально розташоване в м.Пенза, вул. Байдукова, 94. p align="justify"> Суспільство засновується на необмежений термін діяльності.

Товариство є комерційною організацією.

Форма власності - приватна.

В даний час єдиним засновником є ​​Кузнєцов В.Є. з часткою статутного капіталу 100%. З грудня 2004 р. генеральним директором ТОВ В«ПромснабВ» є Кузнєцова Е.І.

Метою діяльності Товариства є концентрація інтелектуальних здібностей, фінансових і матеріальних засобів для отримання прибутку від його діяльності, задоволення потреб юридичних осіб і громадян в товарах народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення, а також створення додаткових робочих місць .

Основним видом діяльності Товариства є торгово-закупівельна діяльність.

Суспільство має право здійснювати інші види діяльності, крім прямо заборонених законами.

Товариство є юридичною особою. Правове становище визначається чинним законодавством. p align="justify"> Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності та призначенням майна.

Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників. p align="justify"> Учасники несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства у межах своїх вкладів до статутного капіталу Товариства.

Учасники Товариства, що зробили вклади в статутний капітал Товариства не повністю, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості неоплаченої частини вкладу кожного з учасників Товариства.

Виконавчим органом товариства є генеральний директор. p align="justify"> Товариство самостійно визначає ціни і тарифи на свою продукцію та послуги.

Оперативний, бухгалтерський і статистичний облік у суспільстві ведеться у відповідності з федеральним законом про бухгалтерський облік та нормативно-правовими актами РФ.

ТОВ В«ПромснабВ» є динамічно розвивається компанією, що здійснює торгово-закупівельну діяльність.

Основні клієнти - великі промислові підприємства: холдинг В«ПензтяжпромарматураВ», ЗАТ В«ТехмашкомпозітВ».

У процесі проходження практики я вивчила організаційну структуру ТОВ В«ПромснабВ».

Структура організації - це склад і співвідношення його внутрішніх ланок: цехів, відділів та інших компонентів, що складають єдиний господарський об'єкт. p align="justify"> Оперативне керівництво діяльності ТОВ В«ПромснабВ» здійснює генеральний директор.

Генеральному директору безпосередньо підпорядковуються:

- заступник генерального директора; <...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Економічна оцінка діяльності товариства з обмеженою відповідальністю " ...
  • Реферат на тему: Операційний аналіз і його роль в обгрунтуванні управлінських рішень (на при ...
  • Реферат на тему: Розробка заходів щодо поліпшення фінансового стану підприємства і запобіган ...
  • Реферат на тему: Аналіз фінансового стану підприємства та розробка рекомендацій щодо його по ...
  • Реферат на тему: Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі відкритог ...