Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Книга, учебник » Основи макроекономіки

Реферат Основи макроекономіки

о збільшення потоків доходів і витрат, якщо гроші залишаться на руках у населення або на рахунках в банках, але збільшить запас грошей у макроекономічних суб'єктів. У макроекономіці порушення взаємозв'язку потоків і запасів розглядаються як окремі випадки, а сама взаємозв'язок - як загальна закономірність.

Рис. 1. Модель кругообігу


На ринку факторів виробництва домогосподарства є продавцями праці, землі і капіталу, а фірми - їх покупцями. Продавши фактори виробництва, домогосподарства отримують дохід у розмірі y, частина якого вони витрачають на покупку споживчих товарів З, а частина зберігають S. Їх споживчі витрати стають основною частиною загальних витрат на купівлю вироблених товарів і послуг. Заощадження домогосподарства направляють на ринок капіталу, набуваючи там фінансові активи. Фірми виходять на ринок капіталу з метою залучення позикових коштів для фінансування інвестицій I, а держава - для фінансування дефіциту держбюджету GT. p> На ринку товарів і послуг фірми, з одного боку, продають всі створювані в країні кінцеві товари і послуги, тобто є продавцями. З іншого боку, вони є покупцями інвестиційних товарів. У результаті продажу всіх кінцевих товарів і послуг фірми отримують дохід у розмірі y. p> Так як сучасна економіка є не чисто ринкової, а змішаної системою, то держава бере активну участь в організації руху доходів і витрат. На ринку товарів і послуг державні організації здійснюють державні закупівлі товарів і послуг G, які є основною частиною державних витрат. Іншою частиною є оплата праці державних службовців та трансферти домашнім господарствам. З метою спрощення в більшості макроекономічних моделей передбачається, що всі державні витрати являють собою держзакупівлі. p> Фінансування державних витрат здійснюється двома основними шляхами: за рахунок доходів від стягнення податків з фірм і домашніх господарств Т і за рахунок державних позик на ринках грошей і цінних паперів. Перший шлях фінансування характеризує прямі (неринкові) зв'язку держави з фірмами і домашніми господарствами, другий - зв'язку, що складаються на фінансовому ринку. Позики на ринку грошей можуть братися державою або шляхом отримання прямих кредитів у Центрального Банку, або шляхом продажу йому державних облігацій та інших урядових цінних паперів. Позики на ринку цінних паперів здійснюються шляхом продажу державних цінних паперів як безпосередньо населенню, так і фінансовим посередникам. Фінансування державних витрат за допомогою позик свідчить про наявність дефіциту державного бюджету, тобто про перевищення витрат держави над його доходами. p> У сучасних умовах більшість країн належить до розряду відкритих економічних систем. Як правило, малі країни мають особливо високий ступінь відкритості. Наприклад, в таких країнах, як Австрія, Бельгія, Голландія, частка зовнішньоторговельного обороту (сума експорту та імпорту) становить 55-70%, валового національного продукту країни. У середніх за чисельністю державах, таких як Великобританія, Італія, Франція, значення цього показника знижується до 40-45%. У великих країнах з високою чисельністю населення (Індія, Китай, Росія, США) ця частка не перевищує 20%. p> Іноземний сектор пов'язаний з іншими економічними суб'єктами трьома основними способами. Перший з них - імпорт товарів і послуг. Імпортовані блага надходять в країну на ринок товарів і послуг, а зустрічний потік грошових платежів - у іноземний сектор економіки. Другий - експорт товарів і послуг. Грошові кошти, отримані в обмін на вартість товарів і послуг, проданих іноземним покупцям, надходять у країну, де вони зливаються з потоками грошових коштів від продажу благ на внутрішньому ринку. Третім способом є проведення міжнародних фінансових операцій, пов'язаних з отриманням позик і наданням позик, а також з угодами з купівлі-продажу фінансових активів. p align="justify"> Тема 2. Основні макроекономічні показники і методи їх вимірювання


Суспільний продукт і показники його вимірювання. У будь-якій економічній системі (адміністративно-командної або ринкової) основним результатом господарської діяльності в рамках всієї країни є суспільний продукт. Суспільний продукт - це сумарний обсяг усіх продуктів та послуг, вироблених в країні протягом року. У ринковій економіці суспільна оцінка результатів виробництва здійснюється в процесі обміну за допомогою грошей. Тому до складу суспільного продукту в умовах ринку включаються лише ті продукти та послуги, які приймають товарну форму, мають ринкову ціну або можуть бути оцінені за величиною фактично сформованих витрат на їх виробництво. За фактичними витратам оцінюються чисті суспільні блага (оборона, охорона навколишнього середовища, поліцейська служба, пожежна охорона) та інші послуги, що фінансуються з державного бюджету і не оплачувані безпосередніми споживачами. Продукти і послуги, створювані дом...


Назад | сторінка 2 з 36 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Послуги ринку цінних паперів як вид фінансових послуг
  • Реферат на тему: Статична вивчення витрат населення і споживання товарів і послуг в Псковськ ...
  • Реферат на тему: Конкурентоспроможність товарів на ринку послуг. Вибір цільового сегмента н ...
  • Реферат на тему: Застосування інформаційних технологій обробки економічних даних при аналізі ...
  • Реферат на тему: Рівновага на ринку товарів і послуг