Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Книга, учебник » Основи макроекономіки

Реферат Основи макроекономіки

Тема 1. Введення в макроекономіку. Суспільне відтворення


Макроекономіка є найважливішим складовим розділом економічної теорії, в якому досліджується функціонування національної економіки як єдиного цілого. На це вказує приставка макро (великий), яка звертає увагу на те, що даний розділ економічної теорії присвячений аналізу великомасштабних народногосподарських проблем. Основним предметом вивчення в макроекономіці є спільна діяльність усіх суб'єктів національної економіки та її узагальнюючі результати.

Ключовими проблемами макроекономіки є:

формування обсягу і структури суспільного продукту; виявлення і формальний опис умов макроекономічної рівноваги; економічне зростання, його фактори та механізми; причини циклічних коливань і кон'юнктурних змін в економіці; взаємодія грошового і реального секторів економіки; природа і соціально-економічні наслідки інфляції; зайнятість у масштабах національної економіки і рівень безробіття, фактори, їх регулюють; вплив державної політики на результати функціонування національної економіки та тенденції їх зміни; вплив на стан і розвиток національної економіки міжнародних економічних зв'язків. Взаємозв'язок з мікроекономікою. Макроекономіка і мікроекономіка тісно пов'язані між собою. Цей зв'язок визначається такими основними моментами. 1. Макроекономіка вивчає ті народногосподарські наслідки, до яких призводять рішення, що приймаються на мікрорівні фірмами і домашніми господарствами. Дані рішення становлять вихідну основу побудови переважної більшості макроекономічних моделей і функціональних залежностей. 2. На макрорівні аналізується реакція фірм і домашніх господарств на рішення, прийняті органами державного регулювання. Це дозволяє оцінити результативність політики держави та її соціально-економічні наслідки. В  Таблиця 1. Порівняльний аналіз наукових концепцій в макроекономіці В 

Концепції ПризнакиНеоклассическаяКейнсианствоПредмет ісследованіяТеоретіческіе моделі скоєних ринковТеоретіческіе моделі недосконалих ринковОсновной внесок у розвиток теорііОбобщеніе на макрорівні мікроекономічних принципів раціональної поведінки суб'ектовСозданіе макроекономічної теорії, заснованої на обліку взаємодії всіх секторів економікіФундаментальние теоретичні виводиДоказательство теоретичної здатності ринкової економіки до саморегулювання і досягненню стійкої рівноваги на всіх ринкахВиявленіе умов і факторів, що перешкоджають досягненню стійкої рівноваги при повній занятостіВиводи для політикидержави слід обмежувати макроекономічне вплив регулюванням грошової массиГосударству необхідно проводити активну макроекономічну політику для згладжування економічних коливань

Модель кругообігу Мільйони фірм і домашніх господарств, державні інститути і представники іноземного сектора в процесі своєї діяльності приймають рішення самостійно, проте в результаті їх взаємодії формуються стійкі закономірності розвитку всієї національної економіки. Тому для розуміння характеру і напрямку впливу рішень окремих економічних суб'єктів на механізм функціонування всієї національної економіки визначальне значення має аналіз системи зв'язків, що складаються між основними економічними суб'єктами. Такого роду аналіз проводиться на базі теоретичної моделі кругообігу, представленої на рис. 1. У цій моделі в агрегованому вигляді відображається рух грошових потоків між різними секторами економіки. Потоки являють собою економічні величини, значення яких вимірюється в одиницю часу, як правило, в розрахунку на рік. Поряд з потоками в економіці існують величини, звані запасами (активами). Запаси характеризують ті чи інші цінності, накопичені до деякого конкретного моменту часу. Так, кількість грошей, що є в економіці, утворює запас, а грошові доходи і витрати економічних суб'єктів є потоками. Між запасами і потоками в економіці існує взаємозв'язок: зміни в одних величинах, як правило, супроводжуються відповідними змінами в інших. Однак за певних обставин показники запасів і потоків можуть змінюватися незалежно один від одного. Наприклад, збільшення кількості грошей в економіці не призведе д...


сторінка 1 з 36 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Міжнародні фінансові та економічні організації та їх вплив на розвиток наці ...
  • Реферат на тему: Економічні теорії та базісні Інститути національної ЕКОНОМІКИ
  • Реферат на тему: Економічні Теорії національної ЕКОНОМІКИ
  • Реферат на тему: Безпека реального сектора економіки в системі національної економічної безп ...
  • Реферат на тему: Валютний ринок. Динаміка валютних курсів, її наслідки для національної еко ...